Reklama

16. 3. 2019  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös, EPS ČR

Plasty: Situace v Evropě je neradostná

V období 1965-2015 zaznamenaly plasty v globálním měřítku nejvyšší dynamiku růstu průměrné roční spotřeby o 6,4 %.

Pro srovnání uvádím, že hliník a cement vykázaly shodně růst o 3,6 %, ocel o 2,4 %. Do roku 2030 má růst roční spotřeba plastů pomaleji – o 4,7 %. Bude se zvyšovat podíl regranulátu z plastových odpadů podle agentury MarketsandMarkets o 6,4 % ročně.

Téměř 40 % spotřebovaných plastů nachází uplatnění v obalových aplikacích. Z plastových typů mají v tomto segmentu dominantní postavení polyolefiny /PE a PP/, následuje PET. Ve vyspělých ekonomikách je spotřebováno ročně 45 kg polyolefinů na hlavu, v Číně 35 kg, v Indii 6 kg, v Africe méně než 3 kg. Lidstvo musí radikálně změnit své chování vůči plastům po skončení jejich aplikační životnosti. Není možné nadále tolerovat skládkování, kde vzniká značné množství metanu, který je několikanásobně škodlivější skleníkový plyn než oxid uhličitý, a volné pohazování odpadních plastů, které následně končí v mořích a oceánech.

Na tiskové konferenci Německé asociace zpracovatelů plastů /GKV/ dne 6.3.2019 byla podána informace o příznivých výsledcích v roce 2018. Téměř 3000 jejich členů s 335 tisíci zaměstnanců zpracovalo 14,8 mil. tun plastů, což bylo o 2,6 % více než v roce 2017. V množství je zahrnuto 12 % regranulátu. Obrat v eurech byl vyšší o 3,1 %. I přes nevybíravou protiplastovou kampaň bylo dosaženo v zemi s nejvyšší produkcí, zpracováním a aplikacemi plastů v rámci EU rekordních výsledků. Výrobci plastových obalů jsou organizováni v Industrievereinigung Kunststsoffverpackungen /IK/ a zaznamenali nárust tržeb o 3,2 %, když zpracovali 4,5 mil. tun plastů.

Současné Evropské zaměření na regulaci tzv. jednorázových aplikací plastů /SUP/ nesmí skončit pouze u zákazu 10 výrobků. Vždyť významně větší množství výrobků se životností pod 1 rok představuje za období 1950-2015 hmotnost 5,8 miliard tun, přičemž pouze 500 mil. tun, tj 8,6 % bylo shromážděno k recyklaci, avšak ne veškeré toto množství bylo mechanicky recyklováno. Většina byla využita energeticky nebo skládkována.

Situace v Evropě není příliš radostná, když se stále skládkují odpadní plasty a podíl skládkování v roce 2017 byl 27,2 % a k recyklaci bylo vytříděno 31,1 %, tj. 8,4 mil. tun odpadních plastů, z toho však 3,9 mil. tun bylo vyvezeno mimo EU. Podíl recyklátu tak dosáhla pouze 7,8 %.

Počátkem roku 2018 publikovala agentura Deloitte 39stránkovou studii: „Sustainability: Blueprint for plastics packaging waste – Quality sorting and recycling“, z níž vyplývá, že dosažení cílů v recyklacích plastových odpadů do roku 2025 –10 mil. tun je reálné za předpokladu:

  • Standardizace postupů při návrzích výrobků s ohledem na následnou recyklaci
  • Zlepšení systémů sběru, ev. zavedení depozitního způsobu, monitorování pohybu recyklátu v EU a mimo EU
  • Zlepšení a výrazné zvýšení kapacit třídění a recyklací při realizaci nejlépe dostupných technologií
  • Zapojení výzkumu do řešení aplikací recyklátu dle standardizovaných kvalitativních parametrů
  • Podpoře dobrovolné iniciativy výrobců primárních plastů, zpracovatelů a uživatelů směrem ke zvýšení podílu aplikací regranulátu.

Realizací navržených opatření by došlo ke snížení emisí CO2 o 8 % a vytvořily by se nové příležitosti pro 115 400 pracovníků. Podrobné množstevní bilance po jednotlivých typech plastů a jejich aplikačních segmentech jsou patrné z následujících obrázků, které bilancují stav roku 2014 a výhledové řešení v roce 2025.

Pokud zjednodušíme údaje do tabulky, pak je patrné, že dosažení cílové hodnoty v recyklacích 55% odpadů z obalů do roku 2025 mechanickou formou je naprosto nereálně splnitelné. Řešením je pomoc petrochemického průmyslu formou chemických recyklací.


20142025Index 2025/2014
Plastový odpad celkem (t)1670021600129,3
Domácnosti860011150129,7
Průmysl a služby53706970129,8
Podíl sebraných odpadů v %3774200
Recyklované odpady v tis.(t)258012535485,9
Podíl recyklovaných odpadů v %1355

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372