Reklama

14. 1. 2019  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Německý úřední šiml falešně zařehtal k recyklovatelnosti pěnového polystyrenu

Začátkem tohoto roku vstoupil v Německu v platnost nový zákon o obalech.

Začátkem tohoto roku vstoupil v Německu v platnost nový zákon o obalech. Koncem listopadu představila Spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze pětibodový plán na podporu tohoto zákona.

Cílem je snížit množství zbytečných obalů a tím i odpadů a zvýšit podíl recyklací. Podíl recyklací plastových odpadů se zvýší ze 46,7 % v roce 2017 na 58,2 % v roce 2019 a na 63 % v roce 2022. Ostatní obalové materiály, jako sklo, kovy a papír mají cílový úkol recyklací stanoven na 90 %.

Za rok 2017 bylo v Německu vytříděno 6,15 mil. tun odpadních plastů, z toho pouze 0,6 % bylo skládkováno, energeticky bylo využito 52,7 %, materiálově již zmíněných 46,7 %/2,8 mil. tun/.

Podle studie www.freundresearch.de se do roku 2025 zvýší výskyt plastových odpadů na 6,9 mil. tun při růstu materiálové recyklace na 3,5 mil. tun /podmíněno investicemi do sběru, třídění a regranulaci/.

Plastikářská obalová asociace IK Indrustrievereinigung Kunststoffverpackungen prognózuje do roku 2025 využití 1 mil. tun regranulátu a plastů rostlinného původu, oproti současným 400 tisícům tun.

V Evropě se očekává do roku 2025 výskyt 10 mil. tun plastových odpadů. Někteří experti, včetně např. Deloitte nebo velkých chemických koncernů publikují názory, že tato množství není možno mechanicky recyklovat s ohledem na vysoké náklady na třídění a připravují projekty na chemickou recyklaci depolymerizací nebo tepelnými procesy – krakováním a pyrolýzou směsných plastů. S ohledem na nejasné definice recyklačních cílů není jasné, zda a jak se chemické způsoby recyklací budou do plnění cílů započítávat.

Od letoška budou licenční poplatky placené výrobci obalů v rámci duálnímu sytému /DSD/ zohledňovat ekologická kritéria. Pokud bude na trh uváděn obal, který lze snadno recyklovat nebo je vyroben z recyklovaného materiálu, pak bude platit méně než výrobce, který takovéto obaly dodává na trh bez aplikace ekodesignu a možnosti recyklace. K projektům proti zvyšování odpadních plastů v mořích je k využití v rozvojových zemích rezervováno 50 mil. euro.


Obchodníci musí označit plastové obaly pro nápoje, zda jsou k jednorázovému nebo vícenásobnému použití. Neplnění tohoto nařízení může být pokutováno až 10 tisíci euro.

Problém se statistickými daty by měl zlepšit nový centrální on-line Registr obalů v rámci Zentralen Stelle Verpackungsregister /ZSVR/, jako doplněk ke stávajícímu systému LUCID.

Činnost registru byla zahájena koncem srpna. Bude se týkat 720 tisíc výrobců, prodejců a uživatelů obalů, kteří platí poplatky za uvádění obalů na trh v rámci systému DSD.

Neplnění povinností v registraci výrobků, včetně chybně vykázaného množství může být pokutováno až 200 tis. Euro. Na stránkách www.verpackungsregister.org jsou k dispozici 4 zajímavé dokumenty:

  • Základní otázky, týkající se implementace zákona o obalech

  • Zákon o obalech pro výrobce

  • Přehled obchodních společností

  • Témata a konfigurování maloobchodníků a online dodavatelů

Poplatky budou závislé na míře recyklovatelnosti obalů. K určení míry je k dispozici katalog s příklady optimálních řešení. Od prosince byl k dispozici průvodce k posouzení recyklovatelnosti obalů „Minimální standard pro ekologickou recyklaci“. ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372