Reklama

3. 1. 2019  |  Publicistika  |  Autor: Katarína Liebscherová, Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners (překlad Petr Jarolímek)

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) při zpracování odpadu

Od 17. srpna 2018 jsou známé závěry o nejlepších dostupných technikách pro nové průmyslové odvětví, konkrétně zpracování odpadu.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise1, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách při zpracování odpadu.

Závěry o nejlepších dostupných technikách při zpracování odpadů jsou důležité pro každého, kdo chce získat integrované povolení pro zařízení, které zpracovává odpad, resp. kdo již takové integrovaného povolení má.

Závěry o nejlepších dostupných technikách

Přijetí závěrů o nejlepších dostupných technikách (dále jako "závěry o BAT") předpokládá směrnice o průmyslových emisích2, s cílem určit nejlepší dostupné techniky a omezit nerovnováhu v rámci EU, pokud jde o úroveň znečištění z průmyslových činností.

Závěry o BAT jsou dokument, který obsahuje části referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách3se závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně s relevantními opatřeními na sanaci lokality4.


Přijetí nových závěrů o BAT má velký vliv i na české provozovatele zařízení, které potřebují na svou činnost integrované povolení, protože podle zákona o integrované prevenci5 je správní úřad, který je místně příslušný k vydání integrovaného povolení, povinen přehodnotit a případně aktualizovat podmínky stanovené v integrovaném povolení do čtyř let od zveřejnění nového rozhodnutí o závěrech o BAT a zajistit, aby provozovatel tyto podmínky integrovaného povolení dodržoval.

Příslušný správní úřad by měl integrované povolení, na které mají vliv závěry o BAT při zpracování odpadu, přehodnotit a aktualizovat do 17. srpna 2022.

Rozsah působnosti

Závěry o BAT při zpracování odpadu se týkají činností uvedených v příloze I směrnice o průmyslových emisích (bod 5.1., 5.3., 5.5. A 6.11.). Jde například o:

  1. odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou přesahující 10 tun za den, jehož součástí je jedna nebo více ze stanovených činností (biologická úprava; fyzikálně-chemická úprava; atd.);
  2. zneškodňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 tun denně, jehož součástí je jedna nebo více ze stanovených činností (biologická úprava; fyzikálně-chemická úprava; předúprava odpadu pro spalování nebo spoluspalování, atd.);
  3. využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů s kapacitou větší než 75 tun denně, které zahrnuje jednu nebo více ze stanovených činností (biologická úprava; předúprava odpadu pro spalování nebo spoluspalování, atd.);
  4. dočasné ukládání nebezpečného odpadu za podmínek stanovených ve směrnici o průmyslových emisích, s celkovou kapacitou přesahující 50 tun, s výjimkou dočasného ukládání na místě vzniku odpadu, dokud se neodveze.
  5. nezávisle provozované čištění odpadních vod za podmínek stanovených ve směrnici o průmyslových ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372