Reklama

21. 11. 2018  |  Zpravodajství  |  Autor: František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Dobrovolný závazek výrobců expandovatelného polystyrenu /EPS/ a jeho zpracovatelů v rámci asociace EUMEPS

Jak jsem již informoval v článku „Rozšířená zodpovědnost výrobců a zpracovatelů polystyrenových hmot“ proběhla setkání představitelů výrobců suroviny /EPS/ reprezentujících asociaci Plastics Europe a 23 národních asociací zpracovatelů EPS zastřešených Evropskou asociací EUMEPS dne 13. 9. 2018 v Miláně k podání dobrovolného závazku k vyššímu využívání EPS odpadů.

Posledně jmenovaná asociace reprezentuje výrobce EPS a zpracovatele technologií předpěňování perliček nebo granulí EPS a následné vypěnění na tvarovky pro obalový průmysl nebo bloky pro stavební izolace.

Vykazuje podíl na evropském trhu 90%, když zpracovává 1,8 mil. tun EPS ročně, zaměstnává 60 tisíc pracovníků v jednom tisíci malých a středních společnostech a vykazuje obrat téměř 6 miliard euro. Členem této asociace je i Sdružení EPS ČR.

Při následném jednání v Budapešti byla diskuze vedena k problematice Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezování dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Rada vytipovala desítku výrobků k omezení, při schvalování v Europarlamentu byl doplněn zákaz o některé výrobky z expandovaného polystyrenu, konkrétně nápojové kelímky a odnosné krabičky na jídla z EPS.

Značným problémem Strategie EU k cirkulární ekonomii plastů jsou nejasné definice. Jako jeden z příkladů lze uvést polystyrenové typy. Do rodiny polystyrenových plastů se řadí: standardní a houževnatý polystyren se světovou spotřebou 12,6 mil. tun, expandovatelný polystyren s 7,1 mil. tunami a tzv. inženýrské typy SAN, ABS s 8,1 mil. tun.

Tato skupina zaujímá 4. místo na světě za polyetyleny, polypropyleny a PVC. Výchozí surovinou pro vytlačované pěnové polystyrenové folie a desky nazývané XPS folie nebo XPS desky je krystalový polystyren. Ročně se v Evropě zpracuje pro první typ typ této aplikace cca 100 tun PS, pro druhou aplikaci více než čtyřnásobek. Pěnové folie se tvarují na různé jednorázové obalové podnosy pod maso, ovoce nebo zeleninu, dále jako krabičky pro hotová jídla, obaly pro vejce apod.

Životnost těchto aplikací je krátkodobá, zatímco u XPS desek aplikovaných v izolacích budov je požadovaná min. padesátiletá životnost, bez změny fyzikálních, zejména izolačních vlastností.

Když v roce 1839 berlínský lékárník Simon zahříval pryskyřici z borovice Liquidarubar orientlis a získal bezbarvou čirou kapalinu s výraznou vůní, nemohl tušit, že se tato kapalina, nazvaná styren, stane výchozí surovinou - monomerem- pro významnou rodinu polystyrenových plastů. Kompletní údaje „Styren Monomer: Safe Handling Guide „ z června 2018 jsou k dispozici zde.

Trvalo téměř sto let, než se tento objev dočkal průmyslového využití. Výroba styrenu byla zahájena v roce 1931 u firmy IG Farben v Ludwigshafenu. Styren byl následně použit pro první průmyslovou výrobu tzv. standardního, nebo též krystalového polystyrenu /GPPS/.

První pěnový /lehčený/ polystyren byl průmyslově vyroben na zakázku amerického ministerstva obrany v roce 1941 u firmy Dow. Jednalo se o technologii vytlačování krystalového polystyrenu s nadouvadlem isobutylenem. Výrobek se aplikoval v záchranných vestách pro námořníky. Později byl proces optimalizován pro výrobu izolačních desek XPS, které mají globální uplatnění v izolacích budov.

V současné době na izolačním trhu plastových izolantů dominují pěnové polystyrenové desky, vyrobené předpěňováním a následným vypěňováním perlí nebo granulí tzv. expandovatelného PS /EPS/. Proces výroby suspenzní polymerací styrenu s pentanem jako nadouvadlem vyvinul Fritz Stastny v roce 1949 u firmy BASF v Ludwigshafenu.

V roce 1950 byla u americké firmy Dow najeta výroba tzv. houževnatého, nebo též rázuvzdorného PS, který obsahuje do 7 % syntetické kaučuku. V následných letech pokračovalo průmyslové využití styrenu jako komonomeru pro inženýrský plast typu ABS – akrylonitril-butadien-styren a uplatnění našel i ve výrobě laminátů.

V současné době se celosvětově vyrábí téměř 30 mil. tun styrenu/v Synthos Kralupy 170 tis.tun/ s následujícím využitím:

  • 50% pro výrobu kompaktních a houževnatých polystyrenů /GPPS, HPS/
  • 19% pro výrobu expandovatelných polystyrenů /EPS/
  • 11% pro výrobu inženýrských plastů /ABS, SAN aj/.
  • 10% pro výrobu butadien-styrenových kaučuků /SBR/ a latexů
  • 5% pro výrobu nenasycených polyesterových pryskyřic /UP/
  • 5% pro ostatní aplikace

Hlavní uplatnění nachází GPPS a HPS v obalovém průmyslu /50%/, EPS ve stavebnictví. Zatímco v prvém případě se jedná o krátkodobé aplikace s životností do několika dnů, u aplikací ve stavebnictví se požaduje životnost více než 50 ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372