Reklama

8. 8. 2018  |  Zpravodajství  |  Autor: František Vörös, EPS ČR

Summit světových lídrů v Kanadě jednal i o znečištění oceánů plasty

V rámci jednání představitelů zemí G7 ve dnech 8 - 9. 6. 2018 v kanadském městě Charlevoix v provincii Quebeck došlo k podpisu „Dohody pro zdravé oceány, moře a odolnou pobřežní komunitu“.

Přílohou této dohody je Charta o plastech v oceánech. Dohodu podepsali představitelé Kanady, Francie, Německa, Itálie, Velké Británie a zástupci EU. Nepodepsali ji představitelé USA a Japonska.

Část týkající se plastů obsahuje tyto body:

  • Spolupracovat s průmyslem směrem k aplikacím 100% recyklovatelných, znovupoužitelných nebo obnovitelných plastů do 2030.
  • S přihlédnutím na dopady alternativních řešení na životní prostředí snížit používaní plastů na jedno použití v krátkodobých aplikacích.
  • Za pomoci veřejných zakázek snižovat množství odpadů a podporovat sekundární trh pro plasty a jejich alternativy.
  • Spolupracovat s průmyslem ke zvýšení obsahu recyklátu v plastových výrobcích alespoň na 50%.
  • Podporovat sekundární trhy pro plasty s využitím mezinárodních standardů a požadavků na design a kvalitu recyklátu.
  • Spolupracovat s průmyslem směrem ke snižování přítomnosti mikroplastů v kosmetických přípravcích a konzumních výrobcích s cílem je do r. 2020 zcela nahradit.
  • U plastových obalů využívat do r. 2030 min. 55% odpadů, do r. 2040 pak 100%.
  • Zvýšit kapacity ke třídění a využití plastových odpadů.
  • Podporovat platformy pro rozvoj informací o prevencích a vzdělávání obyvatelstva směrem ke snižování výskytu plastových odpadů.
  • Podporovat výzkum, vývoj, inovace nových udržitelných technologií a metodik monitorování odpadních plastů v mořích.

Problematikou plastů v mořích se pod záštitou OSN zabývala poprvé Deklarace 47 světových plastikářských asociací v 3/2011 v Honolulu. K tomuto problému jsem publikoval v časopise Odpady č.1/2012 článek „Co budeme dělat s plasty v mořích“.

Ve zprávě z března 2018 již figuruje seznam 74 zapojených asociací, včetně asociace plastikářského průmyslu ČR, a 355 projektů v různém stupni řešení. Z ČR žádný.

V evropské „Strategii pro plasty v oběhové ekonomice“ z letošního roku je značná pozornost věnována problematice plastů v mořích. Je potvrzeno, že 80% odpadků v moři přichází z pozemních zdrojů v důsledku nezvládnutého systému řízení odpadů.

Až 70% hmotnosti odpadů, jako jsou sklo, kovy, pozůstatky z lodí a pod. se potopí na dno oceánů. Zbývající lehké odpady, zejména plasty, plavou.

Až 75% plastových odpadů přitéká ve formě makročástic (nad 5mm) a mikročástic (pod 5mm) do moří z 10 největších řek, z toho 8 jich je v Asii a 2 v Africe. Zacílení prevence vzniku plastových odpadů na řeky by mohlo snížit množství plastového odpadu na polovinu.

Drtivá většina plastových odpadů v moří pochází z Asie – obr. 1. Více než polovina odpadních plastů v mořích pochází z 5 zemí: Čína, Indonésie, Filipíny, Vietnam a Srí Lanka.

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372