Reklama

1. 1. 2018  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 28. 12. 2017

Služba pro předplatitele.

Předplatitelé Prumyslovaekologie.cz dostávají monitoring průmyslové ekologie denně v pracovních dnech.

MONITORING | 15. - 17. 12. 2017

Odpad:
 
Čína dává Evropě jedinečnou příležitost posunout se dál
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropa zmateně krčí rameny a dívá se na svůj vlastní odpad kupící se na dvorech odpadových firem, před hangáry se separačními technologiemi. Když je lépe, čekají balíky vytříděných plastů na dvorech a manipulačních prostorech zařízení pro energetické využití odpadů.

Může cirkulární ekonomika sloužit k efektivnímu a účinnému řízení zdrojů?
| Prumyslovaekologie.cz |
Předvánoční Paříž tento týden pohostila přední mezinárodní setkání zaměřené na nízkouhlíkovou ekonomiku s efektivním využíváním zdrojů. Nechybělo ani stále oblíbenější téma cirkulární ekonomiky.

Dvůr Králové nad Labem: Jak funguje zpětný odběr pneumatik
| ParlamentníListy.cz |
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka.

V Kozlanech hoří skládka: Má rozlohu tří pražských Václaváků
| Blesk.cz |
Celé tři dny hořela obří skládka komunálního odpadu v Kozlanech na Vyškovsku.Skládka komunálního odpadu v Kozlanech má celkovou plochu 12 hektarů, což je trojnásobek rozlohy Václavského náměstí v Praze.

Energie:
 
EPH koupila dvě italské elektrárny na biomasu
| Prumyslovaekologie.cz |
Po zkušenostech z akvizicemi EPH, a.s. by se dalo hovořit, že klasická fosilní energetika je hlavní strategií skupiny. Zároveň je to strategie zdánlivě jdoucí proti proudu dnešní doby.

Helsinky hledají možnost využití malých modulárních reaktorů pro vytápění
| oEnergetice.cz |
Řada finských měst zahájila studie s cílem zhodnotit proveditelnost použití malých modulárních reaktorů místo fosilních paliv k zajištění centrálního zásobování teplem. Nedávná studie Energy for Humanity se zabývala úplnou dekarbonizací výroby elektrické energie, dopravy a vytápění v Helsinkách pomocí malých, pokročilých reaktorů.

Chytrá elektřina: co jsou to inteligentní sítě ak čemu slouží
| EurActiv.cz |
Téměř polovina elektřiny vyrobené v EU by v roce 2030 měla pocházet z obnovitelných zdrojů energie (OZE). To znamená také výrazný nárůst decentralizované výroby z menších zařízení, která nebudou zapojena do velké přenosové soustavy jako klasické zdroje, ale do sítí distribučních.

Ovzduší:
 
V Íránu kvůli silnému znečištění ovzduší zavřeli základní školy
| EuroZprávy.cz |
V Íránu dnes kvůli silnému a nebezpečnému znečištění ovzduší zavřeli základní školy.

Čeští a polští vědci zkoumají vliv hořících hald na znečištění ovzduší
| iDNES.cz |
Tyto emise mohou být rizikem pro kvalitu ovzduší a tedy zdraví lidí v příhraničí, a to nejen v těsné blízkosti těchto odvalů,“ vysvětlil důvody společného výzkumu českých a polských vědců projektový manažer z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Václav Dombek.

Voda:
 
Benchmarking. Jaký význam má a komu vlastně slouží?
| Prumyslovaekologie.cz |
Na konferenci Vodovody a kanalizace 2017 v Ostravě se rozhořela debata o tom, pro koho výsledky Benchmarkingu mají být. Otázka rozdělila účastníky na dva tábory.

Je třeba jásat, když voda zlevní o 1 Kč?
| TZB-info.cz |
""Fantastický” pokles ceny ovšem přišel až poté, co jsem spolu s Otrokovicemi a Fryštákem po 13 letech u soudu dokázal, že Veolie prodává vodu na Zlínsku díky protiprávnímu komplotu, do kterého bylo zapojeno město Zlín vedení Vaku Zlín, což potvrdil pravomocně soud.

PVK: Pražané nebudou nikdy pociťovat nedostatek vody
| Naše voda.cz |
Přestože má rozložení dešťových srážek v průběhu roku i rozložení spotřeby vody v současné době extrémnější výkyvy, než v minulosti, na zásobování Prahy a jejího okolí pitnou vodou to nemá žádný významný vliv.

Zásoby vody ve sněhu jsou letos o hodně vyšší než loni
| Naše voda.cz |
Téměř pětinásobné množství vody je v současné době vázané v napadaném sněhu na území ČR oproti srovnatelnému období loňského roku. Vyplývá to z dat, které pravidelně zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

MONITORING | 18. 12. 2017

Odpad:
 
Z vidličky na vidle? Kuchyňské odpady jen málokdy končí tam, kde mají
| Econnect.cz |
I přesto, že jsme od roku 2015 povinni třídit bioodpady, tak odpady kuchyňské, tedy ty, které vznikají při přípravě pokrmů v domácnostech a gastroprovozovnách, stále unikají naší pozornosti a končí tam, kde nemají.

Obyvatelé Zlína mohou nově třídit i kovový odpad
| Zlin.cz |
Jedná se o šedé nádoby, kam mohou lidé vhazovat kovový odpad, serveru Zlin.cz to oznámil Lukáš Fabián z tiskového oddělení zlínské radnice. Nyní ve vytipovaných lokalitách přibylo celkem 14 kontejnerů na kovový odpad," poznamenala Vladimíra Pavlovová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

Firma vyhodila na skládku sporáky, dostala milionovou pokutu
| iDNES.cz |
Inspektoři dále zjistili, že stavební a demoliční odpady ukládané na skládku nebyly řádně evidovány a firma odevzdala nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady. Provozovatel také nezajistil svah protierozní sítí, která by zabránila tomu, aby se odpad dostával při větrném počasí do okolí.

Energie:
 
Úředníci připravují hloubkové kontroly obnovitelných zdrojů energie
| Enviweb.cz |
Investoři, kteří pobírali dvojí podporu na bioplynku či vodní elektrárnu, dostanou na výběr. Mohou vrátit eurodotaci dobrovolně, nebo projít hloubkovou kontrolou. Píše o tom týdeník euro.

IEA: Digitalizace v energetice a její vliv na spotřebu v dopravě, budovách a průmyslu
| oEnergetice.cz |
V listopadu Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala publikaci Digitalizace a energie, která zkoumá dopady digitálních technologií na spotřebu energie, možnosti energetických producentů využívat digitální nástroje k vylepšení svého fungování, a v neposlední řadě transformační potenciál digitalizace pro energetické systémy a do jaké míry je může pomoci propojit.

Uhlí je v Německu pořád králem
| Patria.cz |
Hnědé uhlí rovněž zůstává největším jednotlivým zdrojem elektrické energie v německu, navzdory strategii "Energiewende", v jejímž rámci Berlín prosazuje obnovitelné zdroje.

Ministři projednají směrnici, která usnadní domácí výrobu elektřiny
| Enviweb.cz |
Každá ze zúčastněných firem by mohla ročně vyrobit až 500 MWh energie i bez licence na obchod s elektřinou. Další příležitosti budou ve vytváření nástrojů pro správu takto decentralizované výroby a akumulace," vysvětluje Laura Haiselová dopad změny pravidel.

Ovzduší:
 
Znečištění ovzduší v pražských tunelech překračuje až 15krát limity
| Lidovky.cz |
Znečištění vzduchu v tunelech městského silničního okruhu v Praze přesahuje povolené limity. Krátkodobá koncentrace polétavého prachu místy dosahuje až patnáctinásobku hygienických norem. Nejhorší je situace ve Strahovském tunelu.

Nejen kvóty, žaloba z Bruselu Česku hrozí i za špinavý vzduch, varuje expert
| iDNES.cz |
Začalo období roku, kdy se zase budeme dusit. Ačkoli stále slyšíme, že je nutné hlavně ve městech dělat pro zlepšení ovzduší víc, požadavek ministerstva na zavedení nízkoemisních zón největší česká města vytrvale ignorují. „Politici se jen vymlouvají,“ říká lékař a odborník na špinavý vzduch Miroslav Šuta.

Voda:
 
Opatření dotující k přírodě šetrnější hospodaření v EU nefungují
| Naše voda.cz |
Evropský účetní dvůr (EÚD) publikoval v úterý 12. prosince hodnotící zprávu týkající se greeningových opatření, jejich implementace v členských státech EU, a jejich přínosu pro životní prostředí a biodiverzitu.

Systémy hospodaření s vodou
| TZB-info.cz |
Autor přednášky Systémy hospodaření s vodou, Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., stručně a přehledně shrnul to, s čím je třeba počítat a co rozhoduje o smysluplném řešení. Neboť nelze obecně konstatovat, že využití dešťové vody přinese provozovateli vždy zisk, i když s pohledu životního prostředí jde o velmi žádoucí jev.

Nová publikace „Vodárenské zdroje severovýchodních Čech“
| Naše voda.cz |
Podnik Povodí Labe zveřejnil v těchto dnech novou publikaci „Vodárenské zdroje východních Čech“. Brožura je volně dostupná na webu povodí zde: Publikace představuje nejdůležitější vodárenské zdroje v oblasti působnosti státního podniku Povodí Labe.

Hospodaření s dešťovou vodou z pohledu krajinářské architektury
| TZB-info.cz |
Jak zmiňujeme výše – strom umí chladit efektivně, potřebuje pro to ale dostatek vody. Zálivka stromů pitnou vodou z vodovodního řadu se začíná projevovat jako poněkud nadstandardní luxus.

Chemie:
 
Spolana začne prodávat granulovaný síran amonný, do nové technologie investovala 140 milionů Kč
| Schp.cz |
Neratovická společnost SPOLANA a.s. od nového roku zahájí prodej granulované formy zemědělského hnojiva síranu amonného. Nový produkt nese obchodní označení Spolsan® G a doplňuje stávající, krystalickou formu tohoto hnojiva, kterou Spolana nabízí pod jménem Spolsan® S.

MONITORING | 19. 12. 2017

Odpad:
 
Čeští výrobci tuhých alternativních paliv TAP mají těžké časy. Co na to MŽP?
| Prumyslovaekologie.cz |
V nedávném článku Do Čech se valí desítky tisíc tun paliv z odpadů (TAP). Pro domácí výhřevné frakce mají skládky náruč otevřenou, jsme naznačili, že domácí výrobci těchto paliv nemají na růžích ustláno.

Nebezpečné skládky. Platíme je všichni
| Prumyslovaekologie.cz |
V 90. letech minulého století se v ČR řešily odpady tím, že se vystavělo přes 220 skládek s obrovskou kapacitou absorpce především směsných komunálních odpadů. To je na tak malou zemi neuvěřitelné množství. V současné době skládkujeme 46 % komunálního odpadu.

Evropa chce odpady řešit, tak utahuje šrouby
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropský trialog včera dospěl k předběžné dohodě o nových evropských pravidlech pro odpad.

České děti myslí ekologicky, třídění a recyklaci baterií považuje za důležité 94 procent žáků v základních školách
| Enviweb.cz |
Mezi žáky základních škol je povědomí o třídění a recyklaci baterií vysoké a za důležité je považuje 94 procent z nich. Což je více než u dospělé populace, kde je za důležité považuje jen 80 procent.

Energie:
 
Z Bruselu přicházejí další dobré zprávy
| Prumyslovaekologie.cz |
Po hlasování Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) o pozměňovacích návrzích z konce listopadu přichází z Evropského parlamentu další informace o tom, že plánované změny evropské legislativy budou pro sektor OZE ještě pozitivnější, než se původně zdálo.

V Bruselu jednala Rada pro energetiku
| Prumyslovaekologie.cz |
Dne 18. prosince 2017 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro energetiku, na kterém estonské předsednictví usilovalo o dosažení obecného přístupu ke čtyřem důležitým legislativním návrhům z balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“, který Evropská komise zveřejnila v listopadu 2016.

IEA čeká v příštích letech jen pomalý růst poptávky po uhlí
| Biom.cz |
Dolů ji tlačily nižší ceny plynu, růst produkce energie z obnovitelných zdrojů a rostoucí efektivita využívání energie. V příštích pěti letech poptávka po uhlí poroste v průměru o půl procenta ročně a v roce 2022 dosáhne 5,534 miliardy tun, předpovídá IEA.

Elektrárna Dukovany dostala povolení pro další provoz 3. a 4. bloku
| Enviweb.cz |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes vydal povolení k dalšímu provozu bloků tři a čtyři Jaderné elektrárny Dukovany, u nichž nynější desetileté licence skončí s letošním rokem.

Ovzduší:
 
Němci mají zelený rekord, emise ale rostou
| E15.cz |
Z dat za první pololetí odhadly německé instituty Agora Energiewende a Agora Verkehrswende, že letos Německo vypustí do ovzduší více skleníkových plynů než loňských 906 milionů tun. Může za to především nárůst spotřeby benzinu a nafty v dopravě a také větší produkce v hnědouhelných elektrárnách.

Voda:
 
Stará čistírna odpadních vod v Karviné byla odstraněna
| Prumyslovaekologie.cz |
Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Karviné, která byla uvedena do provozu v roce 1961 a byla na začátku nového tisíciletí nahrazena novým moderním provozem splňujícím přísné legislativní požadavky, je zdemolována a areál je vyčištěn.

Voda jako velký problém dnes i v budoucnu
| Haló Noviny.cz |
Už je to tak: voda je problémem přítomnosti, tím více s ní budou starosti v budoucnu. A nejde jenom o zemědělství, ale i o všechny ostatní oblasti lidské činnosti. Všichni volají: je třeba zadržet vodu v krajině, aby zbytečně neodtékala.

Na většině území Zlínského kraje zdraží voda, na Zlínsku zlevní
| Enviweb.cz |
Lidé ve Zlínském kraji si většinou příští rok připlatí za vodu. Zdraží na Vsetínsku, Kroměřížsku i Uherskohradišťsku, pouze na Zlínsku voda zlevní. Místy klesne cena tepla a ceny služeb, jako je poplatek za komunální odpad a psy, či nájemné v městských bytech zůstanou ve velkých městech stejné jako letos, zjistila ČTK.

Chemie:
 
ECHA - vzory šablon pro přípravu jednání registrantů o sdílení údajů a společném zasílání v rámci přípravy registrační dokumentace téže chemické látky
| Prumyslovaekologie.cz |
Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/9 musí být registranti stejné látky součástí registrace téže látky.

Brabcovo ministerstvo odsouhlasilo firmě z Agrofertu velkou investici 
| E15.cz |
Přerovská chemička Precheza z holdingu Agrofert získala od ministerstva životního prostředí, řízeného vládní stranou ANO Andreje Babiše, povolení k navýšení kapacity výroby. Přerovský magistrát se přitom obává zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

MONITORING | 20. 12. 2017

Odpad:
 
Jak lépe třídit odpad? Návod představili ostravští studenti
| Česká televize.cz |
Studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava několik měsíců sledovali obsah košů na běžný komunální odpad. Zjistili přitom, že asi sedmdesát procent tvoří biosložka, která se dá jednoduše dále zpracovávat, například kompostováním.

Do Chářovského parku vozí lidé odpadky. Areál ohlídají dvě fotopasti
| iDNES.cz |
Dříve byly fotopasti umístěny na Ježníku, odkud se ztrácelo dřevo a kam lidé také vozili odpad,“ řekla mluvčí radnice Dita Círová. Jedna fotopast odesílá snímky přímo do e-mailové schránky krnovského městského úřadu, druhá je ukládá jen do své paměti.

Kde si v Praze nakoupíte potraviny bez obalů?
| Enviweb.cz |
Plastové sáčky od ovoce, obaly od mycích prostředků, rýže nebo čočky, se staly běžnou součástí našich životů. Přesto nemusíte vynášet plné igelitky plastového odpadu nebo střádat papírový odpad. Nakupovat se dá i bez obalů.

Energie:
 
...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372