Kategorie: Voda

letecky-pohled-UCOV.jpg

Aktuality / Voda / 22. 10. 2020

Odpadní vody jako zdroj energie pro města

Velkým tématem současnosti jsou tzv. chytrá města, která využívají technologický pokrok pro zvýšení kvality života a zaměřují se na efektivní hospodaření se zdroji a na hledání nových zdrojů, na snižování spotřeby energií a v neposlední řadě na přístupu, který nezatěžuje životní prostředí.

trees-5549825_640.jpg

Odpady / Ovzduší / Energie / Voda / Chemie / Zpravodajství / 20. 10. 2020

SPŽP 2030: Od vzniku ČR se životního prostředí zlepšilo, ale stále je na čem pracovat

Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP) představuje dlouhodobý národní strategický dokument na vrcholové úrovni, který formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR. Zároveň stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050, a zastřešuje problematiku životního prostředí v celém rozsahu.

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK