1/2022

Za únik odpadních vod obsahujících závadnou látku dostala firma pokutu 100 tisíc korun

| zdroj: ČIŽP0

1 zásah HZS.jpg
zdroj: cizp.cz

V dubnu 2021 unikly odpadní vody s obsahem bíle barvící závadné látky do řeky Bystřice na Olomoucku. Již v den havárie se ukázalo, že jejím původcem je firma PRESBETON Nova, která se ve své provozovně v Bystrovanech zabývá výrobou betonových prefabrikátů. Místo havárie bylo okamžitě zajištěno Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Česká inspekce životního prostředí vyhodnotila tento únik jako přestupek z nedbalosti a udělila společnosti pokutu ve výši 100 tisíc korun. Rozhodnutí nabylo právní moci 16. prosince 2021.

V den kontroly byl z řeky odebrán referenční vzorek, jehož analýza prokázala přítomnost závadné látky butyldiglykol, která obsahuje organická ředidla a těkavé organické látky, má bílou barvu a charakteristický zápach. Podle bezpečnostního listu se nesmí dostat ve větším množství do podzemních či povrchových vod nebo kanalizace. Látka pocházela z produktu REBA – Versiegelung SK 30, který společnost PRESBETON používala pro impregnaci betonových výrobků.

Úkapy impregnace a oplachové vody znečištěné touto látkou byly svedeny do akumulační nádrže s kapacitou 15 kubíků. V den havárie byla tato nádrž plná a bezpečnostní pracovník společnosti dal pokyn k přečerpání obsahu jímky do svodu dešťové kanalizace. Z té se pak dostalo 15 kubíků odpadní vody s obsahem závadné látky až do řeky Bystřice.

„Jednak bylo chybně vyhodnoceno složení vody v jímce a jednak bylo nesprávně rozhodnuto o vypuštění těchto vod do dešťové kanalizace, namísto jejich odvozu na ČOV. Lze konstatovat, že příčinou bylo selhání lidského faktoru,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu David Petr.

Povodí řeky Bystřice spadá do vod lososových a vyskytují se v něm chráněné druhy živočichů. Společnost nezahálela a již v den úniku zajistila odbornou firmu, které se postarala o odstranění dopadů havárie, včetně finančně nákladného vyčištění dešťové kanalizace a likvidace odpadních vod. Včasným zásahem se tak podařilo eliminovat významnější dopad havárie na životní prostředí a v řece následně nebyl zjištěn úhyn vodních živočichů. Všechny tyto skutečnosti vzala inspekce v potaz jakožto polehčující okolnosti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO