Reklama

7. 9. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

V Itálii bylo otevřeno “uhlíkově negativní“ zařízení na modernizaci bioplynu

Italská společnost Tecno Project Industriale (TPI) dokončila novou úpravnu odpadů anaerobní digescí, při niž dochází k výrobě biometanu a oxidu uhličitého.

Jedná se o první zařízení na výrobu bioplynu v Itálii, které je schopné produkovat biometan a oxid uhličitý výhradně z úpravy organické frakce tuhého komunálního odpadu. Zařízení bylo postaveno pro pro odpadářskou společnost Montello a je každoročně schopné zpracovat až 369 000 tun odpadu.

Technologie modernizace bioplynu rozkládá bioplyn na dvě hlavní složky: oxid uhličitý (asi 40%) a metan (kolem 60%). První z nich bude využíván k průmyslovým účelům, zatímco metan bude z velké části zaváděn do vnitrostátní plynárenské sítě.

Společnost Tecno Project Industriale, která je součástí skupiny SIAD sdělila, že projekt byl příležitostí k tomu: "aby využila své technologie v oblasti modernizace bioplynu." Firma vyvinula a industrializovala řešení založené na použití vysoce selektivních polymerních membrán (SEPURAN® Green), které umožňuje dosáhnout 99% čistého metanu a celkové účinnosti opětovného zužitkování.

Dokonce i produkovaný oxid uhličitý se může pochlubit vysokým stupněm čistoty, kterého se dociluje sofistikovanými analytickými metodami, jenž dokáží během výrobního cyklu detekovat abnormální koncentrace mikroznečišťujících látek.

Podle developera nové zařízení na výrobu bioplynu neuvolňuje emise do atmosféry. Ve skutečnosti se prý jedná o první "uhlíkově negativní" elektrárnu v Itálii, která je schopna zavést ekologicky méně "ekvivalentu CO2" do životního prostředí, než kolik ho z něj čerpá.

Společnost došla k závěru, že zařízení je krokem směrem k uhlíkově neutrálnější ekonomice a k udržitelnější ochraně životního prostředí.

Zdroj: www.siad.com

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372