Reklama

16. 5. 2016  |  Servisní témata  |  Autor: (roj)

Uskladňování elektřiny může přinést nižší ceny pro domácnosti

To je jeden z hlavních závěrů britské studie s názvem "Může uskladňování napomoci snížení nákladů systému elektrické energie Velké Británie v budoucnosti?".

Zkoumá možné scénáře budoucího vývoje elektrického systému a vlivu způsobů skladování energie z hlediska ceny účtů, které platí uživatelé.

Uskladňování energie lze rozdělit do tří typů: hromadné / velkoobjemové (například přečerpávací elektrárny, stlačený vzduch), distribuované (lithium-iontové baterie, sodíkovo-sirné baterie, zkapalněný vzduch) a rychlé s možností okamžité reakce (například setrvačníky a superkondenzátory). Každý z těchto způsobů uskladnění nabízí jiné řešení a s tím spojené služby.

Zpráva, na níž se podíleli zástupci britské vlády, souvisejících odvětví a vědy, zajímá technologicky neutrální postoj a nepředkládá žádné doporučení o přínosu jednotlivých řešení.

Cílem projektu bylo zjistit, zda uskladňovací řešení mohou snížit náklady pro spotřebitele v budoucnosti, což brání komerčnímu rozvoji a tím i investicím do těchto řešení, a nakonec jaké praktické kroky je třeba podniknout k překonání těchto překážek.

Studie dospěla k závěru, že Velká Británie může dosáhnout značné úspory nákladů, pokud se na trhu s elektřinou umožní skladovací řešení. Toto snížení nákladů představuje v závislosti od možného scénáře v budoucnosti a od využití jednotlivých řešení až 2,4 mld. liber ročně v roce 2030. Pokud by se polovina těchto úspor přenesla přímo na domácí spotřebitele, průměrná domácnost by za účet za elektřinu zaplatila o 50 liber méně.

No nejdříve se trh s elektřinou musí zbavit několika překážek, které brání širšímu využití řešení založených na uchovávání energie. Tyto překážky snižují jejich komerční životaschopnost pro investory tím, že zvyšují riziko nebo snižují ziskový potenciál.

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372