Reklama

11. 5. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Registrace látek podle nařízení REACH – dotazníkové šetření k termínu registrace 2018

Nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále „nařízení REACH") je základním souhrnem právních požadavků v oblasti nakládání s chemickými látkami.

Informace pro podnikatele

Jednou z hlavních součástí nařízení REACH je povinnost výrobců a dovozců chemických látek registrovat tyto chemické látky, pokud jsou vyráběny nebo dováženy v množství ? 1 t/rok. Registrační proces byl rozdělen do tří termínů podle roční tonáže vyráběných nebo dovážených chemických látek a jejich nebezpečných vlastností. 

Poslední termín registrace pro množství od 1 do 100 t/rok je stanoven k 31. 5. 2018 a lze předpokládat, že se významně dotkne zejména malých a středních podniků (MSP). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dlouhodobě intenzivně pracuje v této oblasti rovněž na zvyšování informovanosti podnikatelů o problematice nařízení REACH.

V rámci diskuse se Svazem chemického průmyslu (SCHP) byla identifikována potřeba určit klíčové problémy spojené s registrací chemických látek v termínu 2018 a získat tak konkrétní představu pro nasměrování a realizaci dalších podpůrných aktivit v období 2016 až 2017 především pro skupinu MSP.

Odpověděla téměř pětina podniků

V roce 2015 pak MPO ve spolupráci s SCHP ČR realizovalo dotazníkové šetření, kterým bylo osloveno celkem 1 088 respondentů. Jejich výběr byl založen na údajích z databáze předběžně registrovaných látek, kterou poskytla agentura ECHA, dále z Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu (podle CZ NACE, kterých se nejvíce dotýká nařízení REACH) a ze statistiky zahraničního obchodu – z celního sazebníku (čísla položek vztahujících se k chemickému průmyslu).

Cílem byla především přesnost zacílení průzkumu pro získání co nejpřesnějších údajů. Po ukončení průzkumu byla získána odpověď od 215 společností, response tedy činila 19,8 % oslovených, což lze považovat za velmi dobrý výsledek.

Výstupy z šetření poskytly velmi ucelenou informaci o situaci ve znalosti požadavků nařízení REACH i o problémech, které podniky ve vztahu k nařízení REACH vidí jako významné. Zacílení na MSP odpovídal i výstup, z 215 respondentů bylo 172 z kategorie MSP, tedy 80%.

Nejdůležitější výstupy:

? Nejvíce respondentů, a to 43 %, uvedlo, že patří do odvětví chemického průmyslu. Další respondenti podnikají v různých průmyslových sektorech, jako např. v keramickém, elektrotechnickém, leteckém, kosmetickém, nábytkářském a obuvnickém, v potravinářství, slévárenství, stavebnictví, ocelářství, zdravotnictví, ve velmi specifických činnostech (např. výroba technických olejů, výroba dopravních pásů apod.) a dále se zabývají obchodem (např. prodej elektronických cigaret), poradenstvím nebo službami.

  • Naprostá většina respondentů působí na trzích mimo ČR, u MSP je tento podíl 86 %, na trzích mimo EU podniká 70 % MSP.
  • Většina respondentů zná roli svého podniku v rámci nařízení REACH. U MSP je tento podíl 92 %. U mikropodniků je situace horší, svoji roli dosud nezná 13 %.
  • Povinnost registrace chemických látek v poslední registrační vlně se dotkne významné části podniků, u MSP je tento podíl 40 %.
  • Lze dále předpokládat, že podíl MSP bude vyšší než v předešlých registračních vlnách, zejména bude více registrantů z řad mikropodniků a malých podniků. MSP budou registrovat v průměru 3 až 4 látky.
  • Převážná část respondentů předpokládá, že bude zajištovat registraci s externí pomocí. U MSP je tento podíl 79 %. Velká část MSP již této možnosti využívá pro plnění souvisejících úkolů.
  • Celkové náklady spojené s registrací odhadlo 85 respondentů na cca 176 mil. Kč, z toho 65 respondentů z řad MSP odhadlo náklady na 110 mil. Kč, tj. v průměru na jeden podnik MSP 1,7 mil Kč (odhady firem velmi kolísají od deseti tisíců do deseti miliónů). Velké podniky odhadují vyšší náklady za registraci, což lze vysvětlit jejich lepší informovaností a zkušenostmi z předchozích registračních termínů. Lze dovodit, že většina MSP naopak nedokáže reálně odhadnout výši nákladů spojených s registrací a náklady spíše ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372