Reklama

Čáslavská radnice požaduje doplacení špatně vyměřených poplatků za roky 2016 až 2018, kvůli kterým město i Státní fond životního prostředí ČR přišly o nemalé částky. Jenomže problém v poplatcích se zřejmě táhne daleko do minulosti a nejedná se o záležitost několika posledních let.


Podle odhadů společnosti ASEKOL mají Češi po šuplících až 8 milionů vysloužilých mobilních telefonů. Přitom díky opětovnému využití surovin z každých sto recyklovaných mobilů lze ušetřit 2 340 litrů vody, což je dostatečná zásoba pro jednu cisternu s pitnou vodou.


Čerpadel je na trhu jako máku, proto je třeba při výběru zvážit několik věci, abychom si vybrali správně. Třeba typ vody, frekvenci čerpání a hloubku místa.


Koronavirus paralyzuje světovou ekonomiku bezprecedentním způsobem a má výrazný dopad na populaci. Dne 10. 2. 2020 jsem na tomto webu publikoval článek Koronavirus ovlivní plastikářský průmysl více než SARS. V té době řešila problém Čína, resp. jejich provincie s 56 miliony obyvatel s hlavním městem Wu-chan. V sérii článků na toto téma bych se chtěl věnovat nejen Číně, ale dnes nevíce postižené Evropě a poté i USA.


V době mimořádných opatření proti šíření koronaviru množství odpadů vyprodukovaných domácnostmi roste. Lidé by neměli zapomínat třídit.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372