Reklama

Podle Komise by měla právní úprava reagovat na objevující se kontaminanty, ale i na nové pandemie. Upozorňuje rovněž na důsledky pro kaly a rozšířenou odpovědnost výrobců.


Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK, které mají být vyhlášeny do konce tohoto roku. Svaz průmyslu a dopravy doporučuje firmám průběžně sledovat vývoj dotačních nástrojů. Ty se často mění.


Cílem projektu je vývoj technologického celku pro přeměnu odpadní biomasy na bioplyn za využití katalyzátoru k transformaci oxidu uhličitého na methan a k finálnímu termochemickému zpracování odpadu.


Propojením výzkumu obnovitelných zdrojů energie s podniky, které je mohou uplatnit v praxi. Nebo výstavba větrných elektráren či výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodných elektráren. To jsou oblasti pro získávání čisté energie, které podporuje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).


Po článku Obnovitelné zdroje energie v Německu: Zpackaná práce pokračuje Michael Shellenberger v úvaze o tom, proč přechod na obnovitelné zdroje energie nebude v moderní společnosti nikdy fungovat.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372