Reklama

Vyřazené světelné zdroje do koše nepatří. Nejen kvůli možnému obsahu toxické rtuti, ale i z důvodu recyklace a opětovného využití surovin, ze kterých jsou vyrobeny.


Víte o všech legislativních novinkách a povinnostech z nich plynoucí, v oblasti chemických látek a směsí? Zajímá vás zpětné získávání chemických látek z odpadů, oznamování nebezpečných chemických látek (UFI kódy) nebo snad vytváření klasifikací nebezpečnosti detergentů a mnohé další?


Koronavir způsobuje problémy i s konáním plastikářských veletrhů. K prvnímu posunu termínu došlo u 34. ročníku veletrhu Chinaplas 2020, který se měl konat 21. - 24. 4. 2020 v Šanghaji a byl posunut na 3. - 6. 8. 2020.


Veškeré administrativní budovy Třineckých železáren využívají nově energii výhradně zobnovitelných zdrojů. Stejně tak je na zelenou energii celoročně provozována chemická úpravna vody.


Pojďme si společně prohlédnout, jak vypadá udržitelnost života na Zemi. Jak může absence jednoho přirozeného regulátora narušit, nebo možná spíše změnit celý koloběh života. Zkusme příběh z Yelowstonského národního parku zasadit do reality dnešního života.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372