Reklama

Podle Eurostatu, statistického úřadu EU, představovala obnovitelná energie v roce 2018 18 % spotřeby energie v EU. Pomalé tempo rozvoje OZE však může vést k ohrožení cíle EU pro rok 2020.


V prosinci Vláda schválila soubor nové odpadové legislativy, včetně nového zákona o odpadech. Obsahuje, mimo jiné, i postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky, který by měl nastartovat recyklaci a odpad ze skládek odklonit. Ozývají se však hlasy, které s výší poplatku nesouhlasí.


SFŽP ČR apeluje na žadatele, aby nepodcenili čas nezbytný pro přípravu řádného výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury a počítali s tím, že se kompletní dokumentace předkládá ještě k umožnění ex-ante kontroly.


Ve středu 15. ledna 2020 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích (SPŠCH) uskutečnilo regionální finále 13. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372