Reklama

24. 11. 2020  |  Praha  |  Pořadatel: Verlag Dashöfer

Povinnosti v podnikové ekologii 2020

Největší tradiční akce pro podnikové ekology. Nabitý program, nové odpadové zákony, živý on-line přenos...

5. ročník konference

Povinnosti v podnikové ekologii

Moderuje: Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii (UJEP Ústí nad Labem)

Termín a místo konání: 24. listopadu 2020, Top hotel Praha

Cena: do konce června 2020: 3392 Kč, od 1. července 2020: 3990 Kč

Bližší informace a registrace: www.konferenceppe.cz

Program:

I. panel
Odpady v podniku

Nový odpadový zákon a jeho prováděcí předpisy v podnikové ekologii (Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - MŽP)

Zákon o výrobcích s ukončenou životností ve vztahu k podnikové ekologii (Mgr. Ing. Ladislav Trylč - MŽP)

Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů pohledem podnikové ekologie (Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.)

II. panel
Chemické látky

Nejdůležitější změny v evropské legislativě CHLS pro podnikové ekology (Ing. Oldřich Petira, CSc. - expert CHLS, nezávislý poradce)

Novela zákona č. 258/2000 Sb. a nové povinnosti v praxi (Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o)

Nařízení REACH a CLP ve firmě - základní povinnosti (Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.)

III. panel
Cirkulární ekonomika v průmyslu

Stavění mostů mezi státní správou a podnikovou ekologií (Mgr. Vojtěch Pilnáček - Asociace progresivních podnikových ekologů (APPE))

Cirkulární ekonomika v podnikové ekologii (Ing. Cyril Klepek - CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.)

Cirkulární dotace v průmyslu (Mgr. Michala Pešková - MIDA Consulting s.r.o.)

IV. panel
Vodohospodářství

Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela z hlediska průmyslu (Jaroslava Nietscheová, prom. práv. - Povodí Vltavy)

Odpadní vody a požadavky jednotlivých správ aneb jak nakládat s vodami a neporušovat předpisy (Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.)

V. panel
Ovzduší

Nejasnosti při výpočtech emisí pomocí emisních faktorů - návrh možných řešení (Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší)

Nejčastější chyby při ohlašování souhrnné provozní evidence (Ing. Pavel Machálek - ČHMÚ)

Povinnosti provozovatelů vyplývající z krajských programů na zlepšování kvality ovzduší (Mgr. Ondřej Perlík - Environmental Technologies, s.r.o.)

 

Partneři konference:

INISOFT Consulting s.r.o., Consulteco s.r.o, Envipon s.r.o., CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., MIDA Consulting s.r.o.

Foto: Verlag Dashöfer

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372