1/2023

Podniková ekologie a udržitelnost

Datum konání: June 7, 2023, midnight
Místo konání: Brno/on-line

| zdroj: VIDA conference0

matt-seymour-8X2siC3gSj4-unsplash
zdroj: unsplash.com
Datum konání: June 7, 2023, midnight
Místo konání: Brno/on-line

Podnikoví ekologové jsou v hierarchii společností stále důležitějším prvkem. Na jejich bedrech stojí povinnosti spojené s ochranou životního prostředí, mezi něž nejčastěji patří oblasti jako je ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady, obalové hospodářství, chemické látky a směsi, dokumentace a zlepšování systému ISO 14 001 aj. 

V poslední době se do jejich agendy vkrádá také téma udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů. Přestože povinná bude tato oblast od roku 2024 pouze pro omezený okruh velkých firem, očekává se, že jím budou ovlivněni i střední a malé firmy. Přestože oblast udržitelnosti bude prostupovat celou firmou počínaje jejím vedení, je právě oblast podnikové ekologie zřejmě nejvíce zasažená. 

Víte, jaké požadavky budou principy udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů klást na firmy a to i ty střední a malé?  Jaké kroky budete muset podniknout a jaký dopad to bude mít právě na oblast podnikové ekologie? 

Nabízíme Vám přehled aktuálních témat pro podnikovou ekologii, kromě těch tradičních také oblast udržitelnosti  - vše s cílem pomoci Vám zorientovat se v aktuálních povinnostech a být připraveni na to, co Vás čeká v budoucnu. 

Pro koho je konference určena? Pro podnikové ekology, poradenským firmám v oblasti ekologie, manažerům odpovědným za ISO 14 001, ředitelům, managementu podniku, kteří podporují ekologickou strategii podniku, ESG konzultantům a dalším profesionálům z řad udržitelnosti a průmyslové ekologie.

Zaměříme se na tato témata:

 • ESG a udržitelnost firem dle evropské a české legislativy (Green Deal, Fit for 55 a další ) Jak ovlivní ESG dotační příležitosti pro firmy?
 • Jak ovlivní ESG české firmy – ty které budou mít povinnost reportovat i ty ostatní? ESG z pohledu různých segmentů a dopady na jejich odvětví? Jak využít ESG pro Váš business?  Na co se připravit a jak?  
 • Uhlíková stopa v praxi – jak ji měřit, jak získávat data, kde hledat příležitosti pro její snižování. Ověřování. Možnosti offsetování. 
 • ESG reporting, uhlíková stopa v praxi českých firem  
 • Podniková ekologie a udržitelnost – jak ovlivní tuto oblast nástup ESG? Jak využít dat a reportů z podnikové ekologie pro počítání uhlíkové stopy a reportů ESG?
 • Podniková ekologie a uhlíková stopa - sběr dat pro počítání uhlíkové stopy, co využít ze stávajících reportů a jak nastavit sběr dalších dat? 
 • Povinnosti podnikové ekologie – změny a časté chyby v aktuálních povinnostech podnikového ekologa 
 • Odpadové hospodářství ve firmách z pohledu 
 • Možnosti a příležitosti v oblasti nakládání s vodami, vodní audit
 • Financování projektů, dotační příležitosti 
 • Povinnosti firem v oblasti legislativy REACH 
 • ADR – povinnosti odesílatelů, příjemců nebezpečných látek  

Více informací o konferenci najdete zde.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS