Reklama

25. 4. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

OSN vydala zprávu o světovém rozvoji vody: “Odpadní voda: nevyužitý zdroj“

Většina lidských činností využívající vodu, produkují odpadní vodu. Vzhledem k rostoucí celkové poptávce po vodě se celosvětově zvyšuje množství vyprodukované odpadní vody a její celková znečišťující zátěž.

Více než 80% odpadních vod ve světě - a v některých nejméně rozvinutých zemích se jedná o více než 95% - je uvolněno do životního prostředí bez úpravy.

Jakmile se odpadní voda vypustí do vodních útvarů, tak se buď zředěná dopravuje po proudu nebo se infiltruje do vodonosných vrstev, kde může ovlivnit kvalitu (a tedy i dostupnost) zásob pitné vody. Konečným místem vypuštěných odpadních vod do řek a jezer je často oceán, kde má pro mořské prostředí negativní důsledky.

Letošní vydání zprávy OSN o světovém rozvoji vody s názvem "Odpadní voda: nevyužitý zdroj" ukazuje, že zlepšené řízení odpadních vod vytváří sociální, ekologické a ekonomické přínosy nezbytné pro udržitelný rozvoj a je zásadní pro dosažení Agendy udržitelného rozvoje v roce 2030.

Zpráva se snaží především informovat rozhodující orgány, vládu, občanskou společnost a soukromý sektor o tom, že je důležité, aby se odpadní voda řídila jako podhodnocený a udržitelný zdroj vody, energie, živin a dalších využitelných vedlejších produktů spíše než něco, co má být zlikvidováno nebo jako nepříjemné ignorováno.

Titul zprávy odráží rozhodující úlohu, kterou by měla odpadní voda hrát v kontextu oběhového hospodářství, přičemž hospodářský rozvoj je vyvážen ochranou přírodních zdrojů a udržitelností životního prostředí a ukazuje, že čistší a udržitelnější ekonomika má pozitivní vliv na kvalitu vody.

odpad_voda.jpg

Vypouštění průmyslových odpadních vod po úpravě (v procentech z celkového vypouštění), 2007 - 2011

Zlepšení správy odpadních vod vytváří sociální, environmentální a hospodářské výhody a je zásadní pro dosažení cílů Agendy pro udržitelný rozvoj v roce 2030.

Ke stažení:

Zdroj: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2017-wastewater-the-untapped-resource/

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372