Reklama

ODPADY

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Ostravě uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti ECOPAK, spol. s r.o.


Konference Průmyslová ekologie 22.10.2019 v Kralupech nad Vltavou představí nové směry a trendy v minimalizaci dopadů průmyslových firem na životní prostředí z pohledu praxe a nové legislativy.


Systém zpětného odběru elektroodpadu nefunguje vždy tak, jak by měl. Občas se obcím stává, že se jim na sběrných dvorech kupí určitá komodita elektroodpadu, o kterou nemá nikdo zájem.


Nestlé oznámilo dvě novinky na cestě k udržitelné budoucnosti. Společnost se zavázala, že do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů. Zároveň oficiálně otevírá vlastní Institut na vývoj obalů ve Švýcarsku.


Ve čtvrtek 19. září 2019 projednala Legislativní rady vlády čtyři návrhy zákonů nově upravující problematiku odpadového hospodářství, které jí, resp. vládě předložilo Ministerstvo životního prostředí.


Nejvyšší kontrolní úřad uspořádal 17. září ve svém sídle konferenci Kvalita ovzduší a cirkulární ekonomika. Konference se věnovala aktuálním tématům životního prostředí v ČR, jako jsou kvalita ovzduší, nakládání s odpady a cirkulární ekonomika. 


Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu České Budějovice uložili společnosti LAUFEN CZ s.r.o. pokutu sto tisíc korun za provozování „Zařízení na výrobu zdravotní keramiky – provozovna Bechyně“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. Sankce je pravomocná.


Vliv sociálních médií na každodenní život lze nejlépe vidět na příkladu amerického prezidenta Donalda Trumpa - jeho tweety jsou tématem diskuse po celém světě. Přestože není ani v první desítce sledovanosti, vytváří s téměř 63 miliony sledujících nejoblíbenější účty Twitter. Plastikářský průmysl je od těchto čísel samozřejmě daleko, ale stále více se tato forma uplatňuje, když zejména průmyslová sdružení využívají tyto kanály ke zvyšování povědomí o plastech a tak oslovují především mladší cílové skupiny. 


Charita ČR realizuje v Mongolsku projekt s názvem „Efektivnější využívání zdrojů a čistší produkce v mongolském stavebním sektoru pomocí recyklace stavebního materiálu”, jehož cílem je snížení ekologických dopadů nakládání se stavebními odpady od výroby materiálu až po demolici budov. Pro zjištění podrobností o tomto zajímavém počinu jsme oslovili paní Kateřinu Velíškovou, která má projekt na starosti.


Do 5. července roku 2020 musí Česká republika dokončit změny ve své odpadové legislativě, které do českého práva zakotví nové směrnice Evropské unie o odpadech. 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372