Reklama

ODPADY

Jedním z nedostatků Evropské strategie pro cirkulární ekonomiku plastů z roku 2018 je prioritní zaměření na využití plastových odpadů mechanickými způsoby recyklací.


Nulové množství emisí skleníkových plynů v Evropě do roku 2050. Taková je představa Evropského parlamentu, na jehož půdě poslanci schválili 15. ledna 2020 v dokumentu The European Green Deal. 


Nová evropská dohoda Green deal je důkazem, že Komise má další ambicioznější plány na cestě k oběhovému hospodářství.


Zdánlivě nesouvisející pojmy z nadpisu mají kupodivu něco společného. Došlo totiž k jejich zajímavému propojení. 


V rámci projektu Recyklohraní odevzdali školáci a studenti v Plzeňském kraji i k recyklaci 1 705 kg použitých baterií. Nejvíce baterií v přepočtu na žáka vytřídili v Základní škole Dobříč na severním Plzeňsku, a to 2,16 kg na žáka.


V posledním článku na tomto webu „Česko, Švýcarsko a plasty“ jsem přislíbil podělit se o zkušenosti s recyklací nápojových lahví z PET ve Švýcarsku.


Balíček zahrnující 50 opatření v sedmi tematických oblastech má z Vídně udělat uhlíkově neutrální metropoli a vzor v ochraně klimatu.


Společnost IKEA Česká republika k 1. lednu 2020 vyřadila všechny plastové výrobky na jedno použití z prodeje určeného pro zařízení domácností.


Evropané ročně vyhodí pět milionů tun textilu. Vědci z rakouských univerzit proto společně vyvinuli způsob, jak efektivně recyklovat smíšené textilie.


O technologii plazmového zplyňování odpadu jsme se bavili s Ing. Petrem Břenkem ze společnosti PGP Terminal, a.s. Cílem společnosti je vybudování zařízení na efektivní a celospolečensky přínosné využití komunálního odpadu na území České republiky a Slovenska.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372