Reklama

16. 2. 2020  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Monitoring průmyslové ekologie | 7. - 13. 2. 2020

Služba pro předplatitele.

Předplatitelé Prumyslovaekologie.cz dostávají monitoring průmyslové ekologie denně v pracovních dnech.

MONITORING 7. - 9. 2. 2020
 
Ekologie:
 
Představujeme publikaci CENIA: Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky
| Komunalniekologie.cz |
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, vydala publikaci Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky. Dozvíte se z ní například, jak vzniká sucho a co jej ovlivňuje, nebo jak vznikají a projevují se imise.
 
Světlušky pomalu zhasínají
| Ekolist.cz |
Světlušky, jak nazýváme přibližně 2000 zástupců této čeledě se schopností bioluminiscence, momentálně čelí riziku vyhynutí. Na vině je jak rozsáhlá ztráta jejich přirozených habitatů, nadužívání pesticidů a také umělé osvětlení.
 
Odpady:
 
Ekonomika odpadového hospodářství obcí za rok 2018
| Prumyslovaekologie.cz |
Vývoj nákladů a příjmů v rámci odpadového hospodářství obcí dlouhodobě sleduje AOS EKO‑KOM, a.s. Hlavním datovým zdrojem jsou roční dotazníky z obcí zapojených do systému EKO‑KOM.
 
Termoplasty jsou doposud obtížně recyklovatelným odpadem. To se brzy změní
| Komunalniekologie.cz |
V České republice se každý rok vyprodukuje více než 600 tisíc tun plastového odpadu z výrobků, které se používají jak pro širokou spotřebu, tak pro konstrukční nebo speciální aplikace.
 
Krizový scénář kvůli nízké ceně papíru je spuštěn
| Komunalniekologie.cz |
Jak jsme vás informovali v článku Vytříděný papír se prodražuje. Co s tím?, na trhu je v poslední době přebytek vytříděného papíru a jeho cena rapidně klesá. Naopak se platí za jeho odstranění.
 
Přes 183 000 pneumatik loni neskončilo na skládce či ve spalovně. Jsou z nich unikátní protihlukové stěny
| Enviweb.cz |
Loni jich podél silnic a železnic postavili přes 19 000 čtverečních metrů - díky tomu více než 183 000 kusů pneumatik neskončilo ve spalovně či na skládce. Nejde přitom o žádné náhražkové řešení. Protihlukové stěny z recyklované pryže plní nejpřísnější kritéria stanovená normami.
 
Orlík vydal při úklidové akci plechovky, sudy i sáčky od mléka
| Enviweb.cz |
Velké množství rezavých plechovek, děravé sudy, rozbité židle a další harampádí vylovili z vody účastníci dnešní akce Ukliďme Orlík. Pořádalo ji Povodí Vltavy ve spolupráci s ochránci přírody a rybáři. Mezi haldami odpadků byly i věci, které se už dnes nevyrábějí, například igelitové sáčky od mléka.
 
Energie:
 
Realizace energetického managementu na majetku kraje pokračuje i v roce 2020
| Komunalniekologie.cz |
Rada kraje na svém zasedání schválila akční plán k systému managementu hospodaření s energií pro rok 2020. Jedná se v pořadí již o druhý roční akční plán navazující na schválenou Energetickou politiku Kraje Vysočina.
 
Zkušenosti se zaváděním energetického managementu z Mělníka
| Komunalniekologie.cz |
Práce energetického manažera zahrnuje mnoho oblastí, od správy budov přes monitoring energií, plánování strategií, obchodování na burze až k práci s lidmi, kde vyjednávání hraje velmi významnou roli.
 
Polovina střech ve Švýcarsku by mohla vyrábět energii ze slunce. Pokryly by 40 procent spotřeby
| Euro.cz |
Experti technologického institutu v Lausanne spočítali, že se na polovinu švýcarských střech mohou teoreticky nainstalovat fotovoltaické panely. Dokázaly by vyrobit 40 procent celkové spotřeby elektřiny v této alpské zemi.
 
Ve Francii bude poprvé využit robot pro demontáž jaderného zařízení
| Oenergetice.cz |
Společnost Orano získala kontrakt na rozebrání zdí a konstrukce dvou bývalých bazénů pro ukládání vyhořelého paliva ve francouzském jaderném zařízení Marcoule. Podle smlouvy s Francouzskou výzkumnou komisí pro atomovou energii a alternativní zdroje (CEA) využije firma dvanáctitunového robota v jednom z největších projektů tohoto typu realizovaných v zemi.
 
Ovzduší:
 
Antarktida není na oteplování tak citlivá jako Arktida, tvrdí ředitel britského polárního institutu
| irozhlas.cz |
Dvě století po objevu Antarktidy je šestý kontinent stále nejméně probádanou oblastí na Zemi. Systematicky se jejímu zkoumání věnují vědci asi z padesáti států včetně České republiky. V Británii je jedním z center výzkumu Scottův polární institut v Cambridge. S jeho ředitelem Julianem Dowdeswellem si povídal reportér Radiožurnálu Matěj Skalický.
 
IEA zdůraznila klíčovou roli technologií pro zachytávání CO2 při přechodu k čistší energetice
| Oenergetice.cz |
Mezinárodní energetická agentura (IEA) zdůraznila v návaznosti na středeční workshop zaměřený na využití technologií pro zachytávání a využívání či ukládání emisí CO2 (CCUS) důležitost této technologie pro plánovaný přechod k čistším energetickým systémům. Výstupy z workshopu budou využity při tvorbě nové verze publikace Energy Technology Perspectives, která má vyjít v polovině roku.
 
EU se snaží najít řešení ke snížení emisí CO2 ve sklářském průmyslu
| Oenergetice.cz |
Sklo je nenahraditelnou složkou většiny staveb. Způsob jeho výroby je nyní klíčovou částí řešení, jak dlouhodobě ušetřit energii a přiblížit se naplnění cíle Evropy snížit množství skleníkových plynů. Sklářský průmysl je ale vytížená oblast, pro kterou zatím neexistuje okamžité řešení, jak přejít na čistou energii. 
 
Víte, jak na klima? Přihlaste svůj nápad do druhého ročníku soutěže Adapterra Awards
| Enviweb.cz |
Ode dneška až do konce března mohou lidé na www.adapterraawards.cz přihlašovat inspirativní uskutečněná řešení, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize. I letos odborná porota vybere ta nejlepší z nich v kategoriích volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí a náš domov. Kromě ceny sympatie, kterou získá projekt s největším počtem hlasů od veřejnosti, bude oceněno také nejlepší řešení z Prahy, která se nově připojila k partnerům soutěže.
 
Voda:
 
Tisková konference k nedostatku vody v povodích 
| Naše voda.cz |
V úterý 11. února proběhne na Ministerstvu zemědělství (MZe), Těšnov 65/17, Praha 1, ve 14.00 hodin, tisková konference v souvislosti s aktuálním stavem nedostatku vody v jednotlivých povodích. Informovalo o tom tiskové oddělení MZe. 
 
Oprava Dolanského potoka zlepší průtok i podmínky pro živočichy
| Ekolist.cz |
Přes pět milionů korun bude stát úprava koryta Dolanského potoka v Dolanech na Olomoucku, která zlepší průtok vody i podmínky pro život vodních živočichů. Stavební ruch v korytě potoka začal loni v listopadu a utichne v květnu. Včera to sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Práce navazují na první etapu úpravy koryta Dolanského potoka, která byla provedena předloni na jaře.

MONITORING 10. 2. 2020
 
Ovzduší:

Kolik uhlíku dokáže vázat douglaska tisolistá v českých lesích?
| Naše voda.cz |
Při snižování obsahu kysličníku uhličitého v atmosféře a jeho vlivu na globální změny klimatu hraje velkou roli biomasa lesních porostů a její schopnost vázat značné množství uhlíku a odnímat jej z atmosféry. Přitom je nutné posuzovat každou dřevinu zvlášť.
 
Poblíž koksovny Svoboda v Ostravě začala fungovat měřicí stanice
| Ekolist.cz |
Poblíž ostravské koksovny Svoboda začala monitorovat stav ovzduší měřicí stanice. V oblasti se znečištění dosud neměřilo a stanice je pátou v pořadí, jejíž provoz platí město. V pátek to sdělila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.
 
Odpady:

Obavy starostů kvůli zálohování PET lahví sílí
| Komunalniekologie.cz |
Otevřený dopis ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi zaslalo 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti Technické služby Malá Haná. Starostové zde vyjadřují obavy ze zálohování PET lahví.
 
Radnice kritizují úsilí výrobců minerálek o zálohování
Naše voda.cz |
Desítky obcí se obávají, že Ministerstvo životního prostředí pod tlakem poslanců zavede plošné zálohování PET lahví do navrhované odpadové legislativy. Radnice z okolí Boskovicka proto resort oficiálně žádají, aby své stanovisko neměnil.
 
Kam s nimi? - Léčiva
| Enviweb.cz |
Na otázku kam s nimi existuje v případě léků jednoduchá odpověď. Zpátky do lékárny. Patří tam všechna léčiva bez výjimky. Lékárny mají navíc povinnost od Vás staré léky přijmout, jelikož jim to ukládá zákon o léčivech (378/2007 Sb. § 89). V některých lékárnách mají na nechtěné léky přímo určenou nádobu, jinde je od Vás převezme lékárník. Léky nechte v původních obalech. Pokud jsou obaly prázdné, můžete je bez starostí vytřídit, prázdná plata od prášků však vyhoďte do směsného odpadu.
 
Firma ALEVEN MOST dostala pokutu 130 tisíc korun za nelegální skladování stavebních a demoličních odpadů
| Enviweb.cz |
Za skladování cca 3 200 tun stavebních a demoličních odpadů na orné půdě uložili Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem společnosti ALEVEN MOST a.s. pokutu ve výši 130 tisíc korun. Prostor je ale veden jako orná půda a k tomuto účelu užívání nebyl vydán příslušný souhlas. Firma tak nakládala s odpady v zařízení, které nebylo k nakládání s odpady určeno, čímž porušila zákon o odpadech a ohrozila životní prostředí.
 
Ekologie:
 
Co je Integrovaný registr znečišťování (IRZ)?
| Prumyslovaekologie.cz |
Jedná se o veřejně přístupnou online databázi obsahující informace o znečištění životního prostředí konkrétní provozovnou, která překročí ohlašovací práh té které látky.
 
Zero waste: 10 tipů, jak si ušetřit starosti i peníze
| Komunalniekologie.cz |
Třídění odpadu je bezesporu užitečná věc. Ale nespasí nás. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.
 
Energie:
 
Na severu Čech by mohla vzniknout továrna na baterie pro elektromobily
| Prumyslovaekologie.cz |
Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by mohla do severních Čech putovat jedna z největších investic ve střední Evropě v kontextu s bateriemi. Společnost ČEZ zvažuje, že by tam mohla postavit továrnu na lithiové baterie pro elektromobily. 
 
Zájmy uhelných regionů chce Moravskoslezský kraj v Bruselu prosazovat s polskými sousedy
| Komunalniekologie.cz |
Připravit se na dobu „po uhlí“, vzájemně se při tom inspirovat a najít společnou strategii při prosazování a financování projektů na obnovu pohornické krajiny v Bruselu.
 
Evropská investiční banka dá na projekty čisté energetiky miliardu EUR
| Oenergetice.cz |
Evropská investiční banka schválila financování projektů čisté energetiky, udržitelné dopravy a dalších oblastí ve výši 4,9 miliardy EUR. Z tohoto balíčku půjde 1 miliarda EUR například na fotovoltaické elektrárny ve Španělsku či další obnovitelné zdroje v Rakousku a Itálii. Další téměř 1 miiarda EUR banka půjčí na projekty udržitelné dopravy v Dánsku, Německu, Itálii a Polsku.
 
Největší německá továrna na baterie pro elektromobily začíná získavat obrysy
| Oenergetice.cz |
Plány největší německé továrny na výrobu baterií pro elektromobily v Kaiserslauternu pokročily poté, co se německý výrobce automobilů Opel zavázal investovat 2 miliardy eur. Plán je do roku 2024 vyrábět celkem 500 000 baterií ročně. S informací přišlo německé ministerstvo energetiky.
 
Voda:
 
UPOZORNĚNÍ: Tisková konference na MZE se nekoná
| Naše voda.cz |
Ministerstvo zemědělství (MZe) zrušilo tiskovou konferenci, která se měla uskutečnit v úterý 11. února ve 14.00 hodin společně s generálními řediteli státních podniků Povodí.
 
V Řečanech nad Labem vysychají rybníky
| Naše voda.cz |
V Řečanech nad Labem na Pardubicku vysychá soustava pěti rybníků, lidé nemají vodu ve studnách. Obec potřebuje napojit rybníky na Labe, aby nepříznivý stav zvrátila. Úpravy by mohly být hotové do tří let. ČTK to řekla starostka Michaela Matoušková (STAN).
 
Lesy ČR zrekonstruovaly další vodní nádrže
| Naše voda.cz |
Šest vodních nádrží v Plzeňském kraji zrekonstruovaly Lesy České republiky (Lesy ČR). Podnik tak z programu „Vracíme vodu lesu“ investoval více než 15 milionů korun bez DPH do dalších opatření proti suchu.

MONITORING 11. 2. 2020
 
Legislativa:
 
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
| Enviweb.cz |
 Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení...
 
Odpady:

Ekologie je jen zástěrka pro prosazování zálohování PET lahví
| Komunalniekologie.cz |
V článku Obavy starostů kvůli zálohování PET lahví sílí jsme zveřejnili souhrn informací z otevřeného dopisu, který 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti TS Malá Haná zaslalo ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi.
 
Energie:
 
Známe vítěze soutěžní přehlídky ÚSPORNÝ DŮM 2019
| Prumyslovaekologie.cz |
Minulý týden byly slavnostně vyhlášeny vítězné stavby pátého ročníku soutěžní přehlídky ÚSPORNÝ DŮM 2019 za přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce, a to u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV.
 
Dotace na elektromobily, a nejen na ně, jsou tady
| Komunalniekologie.cz |
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje již čtvrtou výzvu na pořízení vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Nově byla doplněna podpora pro kategorii nákladních vozidel od 3,5 do 12 tun na elektro pohon s dotací 1 milion korun. Stát přispěje i na dobíjecí stanice pro elektromobily.
 
Slovensko vypsalo historicky první aukci na státní podporu obnovitelných zdrojů
| Oenergetice.cz |
Slovenské Ministerstvo hospodářství vyhlásilo 4. února první aukci na státní podporu výstavby zařízení produkujících elektřinu z obnovitelných zdrojů. Celkový objem, který mají nově podpořené zdroje dodat do sítě je 30 MW. Slovenský tendr je určen pro výrobny produkující čistě elektřinu, ne tedy pro zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), pro který se bude konat samostatná aukce.
 
EKO-KOM zvýšil platby třídicím linkám kvůli nízké ceně papíru
| Ekolist.cz |
Společnost EKO-KOM od počátku roku zvýšila platby třídicím linkám kvůli nízké ceně papíru. Za tunu převzatého a upraveného obalového papíru předaného k recyklaci dostanou 420 korun. Mluvčí společnosti Lucie Müllerová na dotaz novinářů uvedla, že před navýšením příspěvek činil 100 korun. EKO-KOM peníze uvolnil z rezervního fondu, informovalo včera v tiskové zprávě ministerstvo životního prostředí (MŽP).
 
Voda:
 
Světový den vody 2020: Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry
| Naše voda.cz |
Povodí Odry, státní podnik zve veřejnost na den otevřených dveří, který u příležitosti Světového dne vody proběhne v sobotu 21. března 2020 9:00 – 15:00 hodin (poslední vstup je ve 14:30 hodin) na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice a na vodohospodářském dispečinku a vodohospodářských laboratořích Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49. Povodí Odry to uvedlo ve své zprávě.
 
V Praze poklesl loni počet černých odběrů vody
| Enviweb.cz |
Zákazníci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) se v loňském roce chovali odpovědněji. Jak dnes informoval mluvčí PVK Tomáš Mrázek, v roce 2019 totiž poklesl počet nelegálních odběrů pitné vody i černá produkce odpadních vod.
 
Elektrárna Chvaletice má další čas na žádost na odpadní vody
| Naše voda.cz |
Krajský úřad Pardubického kraje prodloužil lhůtu, v níž má elektrárna Chvaletice doplnit podklady pro žádost o povolení k vypouštění odpadních vod. Vyplývá to z usnesení úřadu, které ČTK poskytla Laura Otýpková z právnické organizace Frank Bold Society.
 
Povodí Odry připravuje úpravu Ludgeřovického potoka u Ostravy
| Naše voda.cz ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372