Reklama

10. 4. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Monitoring průmyslové ekologie | 3. 4. - 9. 4. 2017

Ukázka monitoringu průmyslové ekologie z minulého týdne.
 MONITORING 3. 4. 2017
 
Legislativa:
 
Legislativa účinná od 1. dubna
| Tretiruka.cz |
Od prvního dubna nabývá účinnost jednak zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a také vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.
 
Program 56. schůze Poslanecké sněmovny
| Tretiruka.cz |
Dne 4. dubna bude zahájena 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanci mají na programu především třetí čtení novely stavebního zákona. Dále by se měli poslanci zaobírat ve druhém čtení novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v prvním čtení novelou vodního zákona a zákona o ochraně ovzduší. Na programu je také znovu ratifikace Pařížské dohody a zpráva o životním prostředí České republiky 2015. Již první den by měli poslanci hlasovat o vetu prezidenta Zemana v souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny (jednotná pravidla pro národní parky).
 
Energie:
 
Sokolovská uhelná chce víc uhlí. Ve hře je i prodloužení těžby za rok
| Euro.cz |
Vládní rozhodnutí o uvolnění těžebních limitů pobízí ke zvýšené aktivitě další těžařskou společnost. Sokolovská uhelná požádala ministerstvo životního prostředí o povolení těžby nad rámec předchozího povolení z roku 1999. Pokud získá všechna potřebná razítka, otevře si tím cestu k dalším zásobám hnědého uhlí.
 
Voda:
 
IPPC: Doplněk metodiky k problematice odpadních vod
| Tretiruka.cz |
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo doplněk metodiky k problematice odpadních vod - závěry o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod ve vazbě na nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci. Doplněk se tematicky zaobírá problematikou formátu emisních limitů, interpretací BAT 4 a přezkumem integrovaných povolení.
 
Kaly z ČOV jsou vhodným zdrojem fosforu pro půdu
| Enviweb.cz |
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) podporuje změny nařízení o hnojivech, předložené Janem Huitemou, poslancem Evropského parlamentu zahrnující kaly z čistíren odpadních vod do kategorie hnojiv. Uvádí se to ve stanovisku SOVAK ČR.
 
AVÍZO: TK ministra zemědělství k čištění řek
| Naše voda.cz |
Tisková konference ministra zemědělství Mariana Jurečky na téma sezónní čištění řek proběhne ve čtvrtek 6. dubna ve 13.00 na ministerstvu zemědělství. Informovala o tom mluvčí ministerstva Markéta Ježková.
 
Brabec dnes stvrdil poskytnutí dotací na nové domovní ČOV a zdroje pitné vody
| Naše voda.cz |
Ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec dnes při své návštěvě Vysočiny a jižních Čech předal rozhodnutí o dotační podpoře šesti obcím na Táborsku a Havlíčkobrodsku.
 
Ovzduší:
 
Po ústupu USA se Čína a EU potřebují spojit v boji proti změně klimatu
| Oenergetice.cz |
Podle Miguela Ariase Caneteho se Čína a Evropská unie potřebují spojit a být lídry v oblasti klimatických změn. Zároveň nemohou očekávat, že se k nim připojí USA pod současným vedením Donalda Trumpa.
 
Odpady:
 
Začátek šťastného konce: Lhenice se zbaví nebezpečné ekologické zátěže
| Prumyslovaekologie.cz |
Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman slavnostně zahájil realizaci první etapy sanace letité skládky toxických odpadů ve Lhenicích.
 
Napříč:
 
NKÚ: Grantová agentura ČR nepodporovala větší provázanost výzkumu a praxe
| Tretiruka.cz |
Kontroloři se zaměřili na účelovou podporu základního výzkumu v letech 2011 až 2015. Z kontroly vyplynulo, že GAČR nesměrovala podporu do těch oblastí výzkumu, které mají větší potenciál pro pozdější praktické využití.

Salvador je první zemí, která zakázala těžbu kovů
| Enviweb.cz |
Salvador se stal první zemí světa, která na celém svém území zakázala těžbu kovů. Středeční rozhodnutí salvadorského kongresu přišlo po dlouhotrvajícím sporu s kanadsko-australskou firmou OceanaGold kvůli ekologicky spornému projektu na těžbu zlata, uvedl ekonomický list Financial Times.

 

 MONITORING 4. 4. 2017
 
Legislativa:
 
Svaz chemického průmyslu ČR: Březnové střípky z legislativy
| Prumyslovaekologie.cz |
Národní technická pracovní skupina „Čištění odpadních plynů z chemického průmyslu“ se sešla již podruhé.
 
Přehled legislativních novinek: Národní přírodní památky a malé vodní elektrárny
| Tretiruka.cz |
Níže uvádíme přehled aktuálních legislativních novinek, které právě vycházejí ve Sbírce předpisů - částky 39 a 40. Jedná se především o novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která navrací nárok na podporu ve formě zeleného bonusu pro výrobce elektřiny z malých vodních elektráren (MVE).
 
Energie:
 
Největší světový pivovar přechází na 100 % obnovitelné energie
| Prumyslovaekologie.cz |
Značky piv jako Stella Artois, Corona nebo Budweiser budou do deseti let vyráběné pouze z energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Anheuser-Busch minulý týden představil svůj energetický plán, jehož hlavní podstatou je přechod na 100 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2025.
 
Nové OKD spadne pod Babišův rezort. Firmu koupí za 80 milionů
| iDnes.cz |
Noový ministr průmyslu Jiří Havlíček a ministr financí Andrej Babiš dospěli ke kompromisu ve sporu o to, kdo převezme zkrachovalé OKD. Firmu nakonec koupí za 80 milionů společnost Prisko spadající pod Babišův resort, o uzavření dolů se ale postará pod taktovkou ministerstva průmyslu státní firma Diamo.
 
MND loni v ČR vytěžila meziročně méně ropy a plynu
| Oenergetice.cz |
Společnost MND v loňském roce vytěžila v Česku meziročně méně ropy a plynu. Ropy bylo 127.000 metrů krychlových, proti roku 2016 o deset procent méně.

Geotermální projekt v Bavorsku dosáhl nejvyšší teploty úspěšného vrtu v jižním Německu
| Oenergetice.cz |
V Německém Holzkirchenu byl proveden úspěšný test geotermálního vrtu. Zkouška se pyšní nejvyšší dosaženou teplotou úspěšného geotermálního projektu s nízkou entalpií v jižním Německu.
 
Nový španělský důl bude dodávat až 10 % evropského uranu
| Oenergetice.cz |
Euratom, který funguje v Evropské unii jako hlídací pes jaderných materiálů, schválil první smlouvy na prodej uranu ze španělského dolu Salamanca, který by měl být otevřen v příštím roce.

Voda:
 
Mokřad zadrží v krajině víc vody než umělé nádrže
| Zitkrajinou. cz |
Asi všichni víme, co je mokřad, a umíme si ho představit. Ale je tomu opravdu tak? Nevidíme prostě jen místo, kde je mokro a které nevysychá? Tak tomu bylo v češtině kdysi. Od 70. let máme díky RNDr. Janu Květovi z Jihočeské univerzity přesnou definici. A také už dnes víme, k čemu jsou nám mokřady dobré a proč se o ně máme starat.
 
Pražští radní odložili rozhodnutí o provozovateli čistírny
| Naše voda.cz |
Pražští radní dnes odložili rozhodnutí o provozovateli nové linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), kterou město buduje na Císařském ostrově. Podle dokumentu, který měli radní projednat, by provozovatelem byla městská firma Pražská vodohospodářská společnost (PVS).
 
Ovzduší:
 
Díky OZE klesly v roce 2015 emise oxidu uhličitého o 10%
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská agentura pro životní prostředí ohlásila, že slunce a vítr sice snižují závislost na fosilních palivech, ale růst čisté energetické kapacity není stále dostatečný.
 
Odpady:
 
Jak je to s použitými a prošlými léčivy v evidenci odpadů?
| Tretiruka.cz |
Poměrně často se při poradenské činnosti v oblasti odpadového hospodářství setkáváme s otázkou, jak nakládat s nepoužitými léčivy v lékárnách. Zkusme společně najít odpovědi a popsat si jednotlivé případy.
 
Ve Lhenicích začala likvidace skládky toxického odpadu
| Enviweb.cz |
Ve Lhenicích na Prachaticku začala likvidace skládky toxického odpadu. Z objektu bývalého zemědělského družstva má do půlroku zmizet 750 tun nebezpečných látek. Jde především o polychlorované bifenyly. Skládka ve Lhenicích představuje jednu z největších ekologických zátěží v Jihočeském kraji.
 
Chemie:
 
ECHA zveřejnila na webové stránce klíčové informace o cca 15 000 chemických látkách zaregistrovaných podle nařízení REACH
| Prumyslovaekologie.cz |
Výzkumní pracovníci, orgány státní správy a podnikatelé mohou informace o chemických látkách využívat ke zlepšení jejich bezpečného používání, k usnadnění inovací a k omezení potřeby jejich testování na obratlovcích.
 
Glyfosát je toxický pro vodní organismy, ale není karcinogenní
| Naše voda.cz |
Glyfosát nepatři mezi rakovinotvorné látky. Tvrdí to Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Souhlasí však se zachováním současné harmonizované klasifikace glyfosátu jako látky, která způsobuje vážné poškození oka a která je toxická pro vodní organismy s dlouhodobými efekty
 
Napříč:
 
Pozvánka: Popílky ve stavebnictví 2017
| Prumyslovaekologie.cz |
Konference Popílky ve stavebnictví 2017 je zaměřena zejména na situaci v oblasti produkce a způsobu hodnocení vedlejších energetických produktů ve smyslu současné legislativy a orientaci především k hodnocení výsledného výrobku.
 
Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory
| Tretiruka.cz |
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další vlnu výzev v Operačním programu Životní prostředí. Celkem 9 nových výzev s alokací přes 5 miliard korun podpoří preventivní protipovodňová opatření, předcházení vzniku odpadů nebo rekultivace starých skládek. Příjem žádostí o dotace ve všech výzvách vyjma protipovodňových opatření začal 3. dubna.
 
Teplárenské dny & Energetické fórum již za týden
| Tretiruka.cz |
23. ročník tradiční akce proběhne již za týden v úterý 11. a středu 12. dubna 2017 v Hradci Králové. Na celkem 8 odborných konferencích se setkají energetici firem i obcí, pracovníci teplárenství a správci budov. Program akce je opravdu bohatý věnuje se tématům: energetickému využití odpadů, úsporám energií v malých a středních podnicích, průmyslové energetice, úsporám energií v budovách, dále se také zaměřuje na měření tepla a teplé vody a na aktuální energetickou legislativu či ekologii podniků.

 

...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372