Reklama

3. 4. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Monitoring průmyslové ekologie | 27. 3. - 2. 4. 2017

Ukázka monitoringu průmyslové ekologie z minulého týdne.
 MONITORING 27. 3. 2017
 
Legislativa:
 
Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
| Mpo.cz |
MPO provedlo komplexní aktualizaci Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Manuál je určen k využití všem hospodářským subjektům. Revize obsahu Manuálu se týkala prakticky všech kapitol. Manuál již zohledňuje poslední novelu nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
 
Ovzduší:
 
Termín pro splnění ohlašovací povinnosti v agendě ovzduší, IRZ a odpadů již tento týden!
| Tretiruka.cz |
Upozorňujeme ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů (roční zprávy), ovzduší a IRZ, na zákonný termín 31. března  2017.
 
Energie:
 
Vědci spustili v Německu projekt největšího „umělého“ Slunce
| Oenergetice.cz |
Vědci z německého střediska pro letectví a kosmonautiku (DLR) tento týden oficiálně spustili experimentální projekt Synlight. Cílem největšího umělého Slunce, které vyšlo na 3,5 milionu EUR, je výzkum v oblasti výroby vodíkového paliva pomocí solární energie.

Tesla začne od dubna přijímat objednávky na své solární střešní „tašky“
| Oenergetice.cz |
Společnost Tesla začne od příštího měsíce přijímat objednávky pro své solární „panely“ v podobě střešní krytiny. Generální ředitel Tesly, Elon Musk, to uvedl ve svém pátečním tweetu.

MPO odmítá Babišův návrh, aby nabídku na koupi OKD podalo Prisko
| Ceskenoviny.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítá návrh, aby závaznou nabídku na koupi černouhelné společnosti OKD, která je v úpadku, podal státní podnik Prisko. Prostřednictvím Priska chce těžební firmu koupit ministr financí Andrej Babiš (ANO). Právě ministerstvo financí vykonává v Prisku akcionářská práva.
 
Voda:
 
Atomizace českého vodárenství je neefektivní, menší obce a města mají problémy
| Prumyslovaekologie.cz |
Obnova vodovodů a kanalizací ve velkých aglomeracích probíhá většinou bez problémů, potíže ovšem mají menší obce a města, které na investice nemají finance.
 
Povodí Moravy zahájilo boj se suchem v soutokové oblasti
| Naše voda.cz |
Povodí Moravy vypustí z Nových Mlýnů vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku a doplní vodu ve vyschlých drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok. 
 
Jihomoravský kraj má program na boj se suchem, podpoří rybníky
| Naše voda.cz |
Jihomoravský kraj připravil nový dotační program na podporu hospodaření s povrchovou vodou pro obce a svazky obcí, které jsou ohrožené suchem. Vyčlenil v něm šest milionů korun. Peníze poslouží na zlepšení stavu rybníků, ale i na malé vodní nádrže a další opatření.
 
Napříč:
 
Nová veřejná soutěž v programu Delta bude vyhlášena koncem května
| Tretiruka.cz |
Technologická agentura ČR (TA ČR) dnes zveřejnila informaci, že 5. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA bude vyhlášena dne 30. 5. 2017.

 

 MONITORING 28. 3. 2017
 
Legislativa:
 
Nařízení Komise (EU) 2017/542 – nová příloha VIII nařízení CLP
| Prumyslovaekologie.cz |
Bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) doplněním nové přílohy VIII.
 
Vláda propjedná novelu zákona o hospodaření energií
| Tretiruka.cz |
Vláda má 29. 3. 2017 na pořadu jednání mj. novelu zákona o hospodaření energií. Návrh zákona legislativně upravuje jednak zvyšování energetické účinnosti v České republice, dále podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti budov, uvádí ministerstvo průmyslu v předkládací zprávě.
 
Energie:
 
Další zjednodušení podmínek pro zateplování domů v IROP
| Prumyslovaekologie.cz |
Podmínky pro energetické úspory v bytových domech budou podle Ministerstva pro místní rozvoj rychlejší a snazší.
 
Odpad:
 
V odpadové politice EU by britské podniky utopily miliardy
Think-tank Policy Exchange považuje nový balík oběhového hospodářství za kráčení v kruhu.
Pokud by Velká Británie nevystoupila z Evropské unie, tamní podniky by přišly o zhruba dvě miliardy liber během příštích 20 let. Takový dopad by hrozil v důsledku nového balíčku EU o tzv. oběhovém hospodářství.
 
Diamo je pro rychlou sanaci příbramských uranových hald
| Enviweb.cz |
Státní podnik Diamo plánuje rychlou sanaci hald v bývalém příbramském uranovém revíru. Materiál z odvalů chce přepravovat na jedno místo, kde ho bude dál zpracovávat. Učiní tak zřejmě pomocí visuté pásové dopravy, která znamená minimální zábor území. Okolní obce by tak třeba do deseti až 15 let mohly bezúplatně získat vyčištěné pozemky, prozradil ČTK ředitel Diama Tomáš Rychtařík.
 
Velký jarní úklid startuje o druhé dubnové sobotě
| Naše voda.cz |
Jedno procento všech Čechů by se mohlo podle organizátorů akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ zapojit v letošním roce do největší úklidové akce. Tím hlavním je spolek Ekosmák.
 
Chemie:
 
Přehled novinek v oblasti chemických látek
| Tretiruka.cz |
V polovině loňského roku požádala EK o přezkoumání bezpečnosti umělých trávníků, tedy konkrétně recyklovaných gumových granulátorů používaných pro tyto účely. Žádost vycházela z obav z obsažených nebezpečných látek typu těžkých kovů (TK), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) nebo těkavých organických látek (VOC) na zdraví dětí, profesionálních hráčů nebo pracovníků provádějících jejich instalaci.
 
Voda:
 
Nový šéf Povodí má vyřešit brněnská nábřeží
| Naše voda.cz |
Lepší management a správa peněz, investice do protipovodňových opatření, hlavně na Svratce a Svitavě v Brně, a revitalizace zdejších nábřeží. To jsou podle ministra zemědělství Mariana Jurečky tři hlavní úkoly pro nového ředitele Povodí Moravy.
 
Napříč:
 
Trump dnes novým dekretem zahájí demontáž ekologických regulací
| Tretiruka.cz |
Prezident USA Donald Trump dnes exekutivním nařízením zruší či upraví vládní regulace, jimiž jeho předchůdce Barack Obama omezil hospodářskou činnost ve prospěch ochrany životního prostředí.
 
Podpora výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích
Chráněná území
| Enviweb.cz |
Díky výkupům bude možné zlepšit podmínky pro praktickou péči o národní parky a chráněné krajinné oblasti a podpořit biodiverzitu na jejich území.
zákona o elektronických komunikacích.

 

 MONITORING 29. 3. 2017
 
Legislativa:
 
Zákon č. 89/2017 je ve Sbírce
| Prumyslovaekologie.cz |
Zákon ze dne 21. února 2017 mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
| Odok.cz |
Ministr průmyslu a obchodu předkládá na základě Plánu legislativních prací na rok 2016 vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií z důvodu zrušení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku implementované v zákoně a z důvodu nápravy nepřesné transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.
 
Energie:
 
Další zjednodušení podmínek pro zateplování domů v IROP
| Prumyslovaekologie.cz |
Podmínky pro energetické úspory v bytových domech budou podle Ministerstva pro místní rozvoj rychlejší a snazší.
 
Energetický audit jako povinnost: vláda jde v hospodaření s energiemi Bruselu na ruku
| Euro.cz |
Vláda dnes schválila změny v zákoně o hospodaření s energií, které například upřesňují povinnost zpracovávat energetický audit nebo udělovat oprávnění energetickým specialistům. Zákon tak dává do souladu evropskou a národní legislativu o energetické účinnosti.
 
Začalo připomínkové řízení k evropským energetickým projektům společného zájmu
| Oenergetice.cz |
Evropské projekty v oblasti elektroenergetiky a plynové infrastruktury aspirující na status projektů společného zájmu byly zpřístupněny k veřejným připomínkám, které mohou ovlivnit jejich další vývoj. Česká republika má v programu celkem 10 projektů, připomínkové řízení potrvá do poloviny června.
 
Odpad:
 
Kladno začne v květnu budovat podzemní kontejnery na odpad
| Enviweb.cz |
Kladno začne v květnu budovat podzemní kontejnery na tříděný i komunální odpad. Letos má investovat zhruba 15 milionů korun a příští rok stejnou částku. "V dubnu už bychom opravdu měli znát výsledek výběrového řízení," sdělila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.
 
Ovzduší:
 
ČIŽP uložila firmě pokutu kvůli absenci zařízení na omezení pachu
| Tretiruka.cz |
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu sto tisíc korun výrobci asfaltových lepenek, která porušila své povinnosti v oblasti ochrany ovzduší.
 
Pražané mohou opět využít dotace z Programu Čistá energie Praha
| Tretiruka.cz |
Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení dalšího roku Programu Čistá energie Praha. Ten od roku 1994 pomáhá majitelům bytů či domů modernizovat dosavadní způsob vytápění na ekologičtější varianty a podporuje tak zlepšování ovzduší v hlavním městě i úspory energií.
 
Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností
| Tretiruka.cz |
Od roku 1995 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech roste. V roce 2004 poprvé převýšila spotřebu energie z tuhých paliv.
 
Voda:
 
SVS zahajuje rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v Litoměřicích
| Naše voda.cz |
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Litoměřicích plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovující, 108 let staré kanalizace a souběžně vedeného vodovodu v Sovově ulici.
 
Část obyvatel Nových Heřminov chce nové referendum k přehradě
| Naše voda.cz |
Část obyvatel Nových Heřminov na Bruntálsku chce nové referendum ke stavbě přehrady, která má obec z části zatopit. Platné referendum z roku 2008 zavazuje obec k boji proti stavbě, která má podle Povodí Odry zvýšit protipovodňovou ochranu obcí podél horního toku Opavy.
 
Jirkovská přehrada zůstane uzavřena déle
| Naše voda.cz |
V říjnu loňského roku informoval státní podnik Povodí Ohře o uzavření cesty vedoucí z Jirkova přes vodní dílo Jirkov do Orasína. Jak dnes uvedl mluvčí Povodí Jan Svejkovský, tato cesta bude zřejmě uzavřena ještě více než rok.
 
Napříč:
 
Češi a Slováci chtějí testovat autonomní vozidla, připraví projekt na dálnici mezi Brnem a Bratislavou
| Prumyslovaekologie.cz |
Zástupci českého a slovenského státu, mobilních operátorů, automobilového průmyslu a akademické sféry by měli vytvořit společný projekt na testování autonomních vozidel a dalších moderních technologií na dálnici D2 mezi Bratislavou a Brnem.

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372