Reklama

1. 3. 2020  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Monitoring průmyslové ekologie | 21. - 27. 2. 2020

Služba pro předplatitele.

Předplatitelé Prumyslovaekologie.cz dostávají monitoring průmyslové ekologie denně v pracovních dnech.

MONITORING 21. -  23. 2. 2020
 
Legislativa:
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 mění přílohu VI nařízení (ES) č. 1272/2008
| Tretiruka.cz |
V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) - zveřejněno 18. 2. 2020. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí, vstoupí v platnost v březnu 2020 a použije se od 1. 10. 2021.
 
Ovzduší:
 
Vídeň se chce stát vzorem v ochraně klimatu
| Enviweb.cz |
Balíček zahrnující 50 opatření v sedmi tematických oblastech má z Vídně udělat uhlíkově neutrální metropoli a vzor v ochraně klimatu...
 
Ekologie:
 
Ekologicky významný prvek a podmínky osvobození od daně
| Naše voda.cz |
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil materiál „Informace pro vlastníky k evidování ekologicky významného prvku (EVP)”. Změny v evidenci ekologicky významných prvků provádí SZIF na základě podnětu (nejčastěji vlastníka, uživatele, orgánu státní správy, obce).
 
Festival Jeden svět se zaměří na změny klimatu, nabídne 133 filmů Video
| Ekolist.cz |
Změny klimatu a jejich dopad na krajinu a život lidí se staly hlavním motivem letošního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Dvanáctý ročník přehlídky představí 133 dokumentů ze 60 zemí. Od 5. do 14. března je budou moci vidět diváci v Praze, poté se akce přesune do 35 dalších měst v Česku a také do Bruselu. Festival pořádá společnost Člověk v tísni. Organizátoři ve středu program představili na tiskové konferenci. Za letošní festivalový slogan si vybrali úsloví "Až naprší a uschne".
 
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018
| Enviweb.cz |
CENIA zpracovala pro MŽP v pořadí již dvacátou devátou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR - čtenář v ní nalezne konkrétní data o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, data o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.
 
Farma Jiřího Marka - další zlatá medaile v programu Pestrá krajina
| Enviweb.cz |
Zlatou medailí ve druhém ročníku programu ASZ ČR Pestrá krajina se může pochlubit i rodinná farma Jiřího Marka. Tu naleznete v Únanově, starobylé obci písemně zmiňované již za panování krále Přemysla Otakara I. rozložené v údolí potoka Únanovky čtyři kilometry severně od města Znojma. Rodiče současného farmáře zde začali na počátku devadesátých let minulého století hospodařit na 15 hektarech vlastní půdy a na dalších 40 hektarech půdy pronajaté. Statek Přibylových - rodičů matky současného hospodáře, opět ožil. Od počátku se věnovali pestré rostlinné výrobě a také chovu mléčného skotu a výkrmu telat. Se vším jim syn Jiří aktivně pomáhal.
 
Odpady:
 
Nulové odpady ve městech: Fikce anebo reálná budoucnost?
| Prumyslovaekologie.cz |
Emise CO2 se globálně za rok 2019 nezměnily. V EU poklesly o 5 %, když se vyrobilo méně elektřiny z uhlí. Aby se EU stala do roku 2050 uhlíkově neutrální, musí, mimo jiné, snížit množství odpadů ukládaného na skládkách, nebo volně se vyskytujícího v přírodě.
 
Druhý život pro termoplasty: z odpadu umí výzkumníci z VUT vyrobit na 3D tiskárně třeba zahradní nábytek
| Prumyslovaekologie.cz |
Váza, stolička, nebo monument připomínající brněnský orloj. I takové výrobky už pomocí 3D tisku vyrobili vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT. Tisknou je z polymerního betonu, do kterého kromě plniva přidávají termoplasty, které by jinak skončily na skládce či ve spalovně. Nyní dokončili vývoj experimentálního zařízení pro 3D tisk pomocí robotu. Na projektu spolupracovala i tuzemská společnost VIA ALTA a.s., která má zájem technologii využít v praxi.
 
Zdravý Kraj Vysočina a MA21: Akce Čistá Vysočina se blíží
| Komunalniekologie.cz |
Do 29. února probíhá příjem přihlášek na akci Čistá Vysočina. Od roku 2016 se akce zúčastnilo aktivně vždy přes 22 tisíc dobrovolníků a bylo sebráno mezi 73 a 104 tunami odpadků.
 
Američané opravdu hodně plýtvají, vyhazují asi 30-40 procent jídla
| Ekolist.cz |
Nová studie právě dokázala něco, co říká mnoho turistů, kteří navštíví Spojené státy - Američané hodně plýtvají, napsal britský zpravodajský server Daily Mail. Ukazuje se, že hodnota vyhozeného jídla v zemi dosahuje ročně asi 240 miliard dolarů (více než 5,5 biliónu korun), tedy 1866 dolarů na jednu domácnost; vyhazuje se asi 30-40 procent jídla.
 
Založení Kompostářské asociace z.s.
| Enviweb.cz |
V prostorách České zemědělské univerzity v Praze byla 3. 12. 2019 založena Kompostářská asociace, z.s. (s pracovní zkratkou KompAs).
 
 
Energie:
 
Pražští energetici budou spolupracovat v oblasti energetických úspor a služeb
| Komunalniekologie.cz |
Společnosti s majetkovou účastí hlavního města Prahy, Pražská plynárenská a Pražská energetika, patřící mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií, uzavřely prostřednictvím svých dceřiných společností Prometheus, energetické služby a Frontier Technologies memorandum o spolupráci.
 
Maďaři začínají stavět jadernou elektrárnu Paks 2. Vydělat na ní mohou i Češi
| iDnes.cz |
Jaderná elektrárna u města Paks, které leží zhruba sto kilometrů jižně od Budapešti, se na první pohled od zdrojů v Dukovanech a Temelíně výrazně odlišuje. Nejsou tu žádné chladicí věže, nad nimiž by se vznášela mohutná oblaka páry. Krajině na břehu Dunaje naopak vévodí obří betonové kvádry v zelené barvě a čtveřice nečoudících továrních komínů.
 
Ve Francii vypnuli první reaktor nejstarší jaderné elektrárny. Vyráběla elektřinu pro 400 tisíc lidí
| irozhlas.cz |
Patřila mezi nejmodernější své doby. V sobotu po více než 40 letech vypnuli její první reaktor. Řeč je o nejstarší francouzské jaderné elektrárně Fessenheim. Její odstávka a postupná demontáž je součástí vládního plánu energetické transformace. Do roku 2035 chce francouzská vláda odstavit celkem 14 reaktorů a zaměřit se na obnovitelné zdroje.
 
Solarcentury buduje největší solární elektrárnu ve Španělsku
| Oenergetice.cz |
Britská společnost Solarcentury plánuje ve Španělsku vybudovat dvě nové solární elektrárny o celkovém výkonu 500 MWp. Za zhotovitele obou projektů, které se po dokončení mají stát jedněmi z největších solárních elektráren ve Španělsku, byla vybrána společnost Prodiel.
 
Saúdská Arábie brzy vydá důležité oznámení týkající se zemního plynu
| Oenergetice.cz |
Saúdská Arábie, největší světový exportér ropy, plánuje přidat do svého portfolia exportovaných produktů také zemní plyn. Tamní ministr energetiky naznačil, že ohledně zemního plynu ze Saúdské Arábie můžeme brzy čekat velké oznámení.
 
Průzkum: Za zelenou energii je ochotno připlatit si 17 procent Čechů
| Oenergetice.cz |
Za takzvanou zelenou energii z obnovitelných zdrojů je ochotno si připlatit 17 procent Čechů, zájem o ni mají dvě pětiny lidí. Více než polovina oslovených však netuší, zda takovou energii nabízí jejich dodavatel. Vyplývá z průzkumu portálu Ušetřeno.cz, který má ČTK k dispozici.
 
Projekt optimalizované plovoucí jaderné elektrárny bude hotov letos v květnu
| Enviweb.cz |
Konstrukční kancelář CKB Iceberg sídlící v Petrohradu do léta letošního roku připraví projekt optimalizované plovoucí jaderné elektrárny a pomocného plavidla. Jde o zakázku konstrukční kanceláře OKBM Afrikantov, která patří do struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom. S odkazem na web věnovaný výběrovým řízením korporace to 5. února 2020 uvedla agentura RIA Novosti.
 
Voda:
 
Vyšlo číslo 2/2020 časopisu Sovak
| Prumyslovaekologie.cz |
Titulní strana čísla 2/2020 časopisu Sovak zachycuje nový věžový vodojem v areálu vodojemů v Ohrazenicích u Turnova.
 
Světový den vody 2020 u členů SOVAK ČR
| Komunalniekologie.cz |
22. březen je vyhlášen jako Světový den vody. Členové SOVAK ČR pořádají u této příležitosti řadu akcí.
 
Přehled doprovodných akcí ke Světovému dni vody 2020
| Naše voda.cz |
Stejně jako každý rok přináší portál Naše voda přehled akcí pro veřejnost, které jsou spojeny s oslavami Světového dne vody. Přehled bude postupně aktualizován tak, jak budou známé informace z dalších akcí.
 
EU podporuje využití odpadních vod v zemědělství
| Naše voda.cz |
Zatímco Česká republika využití odpadních vod na závlahy v zemědělství odmítá, EU naopak takové využití podporuje. Tématu se věnuje portál odpady-online.cz.
 
Výstava Voda a civilizace: Termíny 2020
| Naše voda.cz |
Také letos budou mít zájemci prohlédnout si výstavu „Voda a civilizace“, které byla za účasti premiéra, členů vlády a dalších osobností poprvé prezentována počátkem loňského května na pražské Kampě.
 
Vodní dům Hulice pořádá exkurzi k břehům nádrže Švihov
| Naše voda.cz |
Návštěvnické středisko Vodní dům Hulice pořádá v neděli 8.března 2020 od 10.00 hodin exkurzi s dálničním historikem Tomášem Jandou ke břehům vodní nádrže Švihov (konkrétně k opuštěným dálničním mostům). Středisko o tom informuje na svých webových stránkách.
 
Chemie:
 
Mladí chemici na stopě zločinu
| Prumyslovaekologie.cz |
Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH) hostila ve čtvrtek 20. února 2020 soutěž projektů. Dvanáct týmů základních škol se pokusilo nápaditým způsobem ukázat, jaké využití má chemie v kriminalistice.
 
Napříč:
 
Rychlejší rozvoj sítí 5G. Vláda schválila snížení poplatků za testovací kmitočty
| Prumyslovaekologie.cz |
Poplatky za testovací kmitočty se sníží na desetinu. Návrh nařízení schválila vláda v pondělí. Jde o opatření, které má pomoci rychlejšímu rozvoji sítí 5G v České republice.

MONITORING 24. 2. 2020
 
Odpad:

Aby byl módní průmysl udržitelný, musí lidé změnit pohled na módu
| Ekolist.cz |
Lidé musí změnit pohled na módu, aby se módní průmysl stal udržitelným. Základní myšlenkou je kupovat méně oblečení, zato kvalitnější, zároveň nakupovat více již starší a použité oblečení. Na přednášce na brněnských veletrzích Styl a Kabo to v sobotu řekla nizozemská odbornice na módu a módní průmysl Ellen Haeserová.
 
Ovzduší:
 
Experti z USA vidí velkou šanci, že rok 2020 bude rekordně teplý
| Enviweb.cz |
Rok 2020 se zřejmě zařadí mezi pět nejteplejších roků v dějinách měření a se skoro 50procentní pravděpodobností se v historických tabulkách dostane na první místo. Oznámili to ve čtvrtek vědci z amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA). Letošní leden byl podle nich teplejší než kterýkoli v amerických záznamech sahajících 140 let do minulosti.
 
Energie:
 
TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem
| Komunalniekologie.cz |
TS Opava se hlásí k deseti základním principům UN Global Compact. Jedním z nich je podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.
 
Současný stav v oblasti malých modulárních reaktorů
| Oenergetice.cz |
V minulém roce se zase hodně mluvilo o malých modulárních reaktorech. Reálně se první dokončily nebo se na jejich výstavbě pracovalo v Rusku a Číně. Často však jde o specifické případy určené pro speciální podmínky. Příkladem může sloužit právě plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov. Ostatní projekty jsou zatím dominantně pouze na papíře.
 
Ani zelená technologie není zadarmo. Pro začátek nás bude stát poušť v Chile a kus Bolívie
| Ekolist.cz |
Atacama na severu Chile rozhodně patří k nejsušším místům na planetě Zemi a možná k nejstarším pouštím celého světa. Její území, připomínající měsíční krajinu, je z ekologického hlediska naprosto unikátní. A zajímavé je i pro energetický průmysl. Nachází se tu totiž 40 % světových zásob lithia, ústředního prvku pro výrobu bateriových systémů a zelených technologií. V souboji buď/anebo nad krajinou jednoznačně vítězí poptávka po technologicky hodnotných minerálech
 
Čínský solární průmysl by mohl letos vzrůst o 50 procent
| Ekolist.cz |
Kapacita nově instalovaných solárních elektráren v Číně by se letos mohla pohybovat mezi 35 až 45 gigawatty. Zotaví se tak z loňského propadu na 30,1 GW.
 
Kladno chystá termosnímkování města, jež má ukázat ztráty energie
| Enviweb.cz |
Kladno chystá v nejbližších týdnech termosnímkování města, které má ukázat ztráty energie z budov či infrastruktury. Radnice pak podle snímků rozhodne například o zateplení některých budov a dalších úpravách městských objektů, uvedla dnes v tiskové zprávě Eva Havelková z kladenského magistrátu. Město chce i za pomoci termosnímkování a následných opatření snížit emise, a to do roku 2030 o 40 procent.
 
Voda:
 
Vodárenské memorandum prodlouženo
| Komunalniekologie.cz |
Cílem memoranda je pokusit se najít smírné řešení vodárenských sporů včetně řešení provozní problematiky jako jsou např. rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizací.
 
Z rybníka v Hradčanech odvážejí nákladní auta tuny bahna
| Naše voda.cz |
V Ralsku na Českolipsku začala revitalizace rybníka v Hradčanech, která přijde téměř na 28 milionů korun. Nákladní vozy odtud odvážejí tuny bahna, rekonstrukce se dočká i hráz. Denně se tam otočí kolem 100 až 120 tater, které jsou naplněny bahnem, řekl dnes ČTK starosta Miloslav Tůma (ANO).
 
Ekologíe:
 
Chudobínská borovice je favorit Evropského stromu roku
| Naše voda.cz |
Soutěž Evropský strom roku 2020 vstupuje do své závěrečné fáze. Jak totiž dnes upozornil David Kopecký z Nadace Partnerství, od neděle již podporovatelé svých stromů nevidí průběžné počty hlasů pro své favority, a to až do slavnostního vyhlášení výsledků 17. března.
 
AVÍZO: Tisková konference k projektu Sázíme budoucnost
| Naše voda.cz |
Ministr životního prostředí Richard Brabec zamíří v úterý 25. 2. 2020 do Brna, kde vystoupí na výročním setkání partnerů iniciativy „Sázíme budoucnost“ a také na tiskové konferenci, která na něj bude navazovat.
 
Vzácným užovkám stromovým plyne z života v blízkosti lidí řada výhod, říká Radka Musilová
| Ekolist.cz |
Před patnácti lety se zdálo, že pokud se něco nestane, přijde Česko o jednoho z původních pěti hadů, užovku stromovou. Díky tehdy vzniklému občanskému sdružení Zamenis se podařilo jejímu vyhynutí snad zabránit. O užovkách stromových jsme si povídali s členkou sdružení Radkou Musilovou.
 
Napříč:
 
SP ČR: Náklady transformace Zelené dohody budou pro ČR vyšší, než pro země s nižším podílem průmyslu na HDP
| Prumyslovaekologie.cz |
elená dohoda pro Evropu je zásadním a ambiciózním krokem k dosažení klimatické neutrality Evropské unie v roce 2050, která bezpochyby ovlivní řadu aspektů našeho života. Pro český průmysl bude znamenat nové příležitosti, ale i řadu hrozeb. Předpokládá nejen zásadní transformaci českého průmyslu, ale rovněž hlubokou celospolečenskou změnu.

MONITORING 25. 2. 2020
 
Odpady:
 
Rozvojové země promrhají 44 % potravin, podobně jako vyspělé. Jen jinak
| Ekolist.cz |
Plýtvání s potravinami je zásadní problém, který bude muset lidstvo urychleně vyřešit. Nikdo moc nepochybuje o tom, že mrhání je neúnosné, zvlášť když se má počet obyvatel do roku 2050 zvýšit o dvě miliardy. Poněkud se ale zapomíná na to, že kritické množství potravin je promrháno tam, kde se očekává i největší nárůst populace. Tedy v rozvojových zemích, v regionech Afriky, Asie a střední Ameriky
 
Nový plán pro oběhové hospodářství chce množství komunálního odpadu snížit na polovinu
| Enviweb.cz |
Serveru EURACTIV.com se podařilo získat návrh plánu, díky kterému se má EU stát přeborníkem v oběhovém hospodářství. Evropská komise zamýšlí ve svém očekávaném akčním plánu pro oběhové hospodářství zcela oddělit ekonomický růst od využívání přírodních zdrojů. Samotný návrh by měl být oficiálně předložen v březnu.
 
Ovzduší:
Nové emisní normy pocítíte už při placení za automobil
| Prumyslovaekologie.cz |
Od nového roku platí nová emisní pravidla. Vozidla uváděná na trh po roce 2020 totiž musejí vypouštět v průměru maximálně 95 g CO2 na kilometr. Co to znamená pro automobilky, co pro zákazníky a jak se kvůli normám změní trh?
 

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372