Reklama

26. 7. 2020  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 24. 7. 2020

Služba pro předplatitele.

Předplatitelé Prumyslovaekologie.cz dostávají monitoring průmyslové ekologie denně v pracovních dnech.

MONITORING 18. - 19. 7. 2020
 
Odpady:
 
Obyvatelé v Zákupech mohou plasty a bioodpad třídit u svých domů
| Ekolist.cz |
Obyvatelé v Zákupech na Českolipsku mohou od července třídit plasty a bioodpad přímo u svých rodinných domů. Radnice díky dotaci pořídila 250 nádob na plasty a 200 na bioodpad a zdarma je půjčuje zájemcům zatím ve středu města. Všechny ještě nejsou rozebrané, s prvním svozem tříděného odpadu ale zájemců přibylo, řekl ČTK starosta Zákup Radek Lípa (Starostové pro Liberecký kraj). Od dubna mohou podobně u domů třídit obyvatelé v Doksech.
 
Dvacet procent odpadu v brněnských popelnicích tvoří jídlo, ukázal průzkum
| Ekolist.cz |
Obsah popelnic v Brně je téměř z 20 %tvořen vyhozenými potravinami. Takové jsou první průběžné výsledky prvního roku tříletého zkoumání, co se v Brně dostane do popelnic, které spolu s Mendelovou univerzitou a společností Green Solution rozjela odpadová společnost SAKO Brno.
 
Na rekultivované skládce Třineckých železáren pečují o včely
| Ekolist.cz |
Hutní společnost Třinecké železárny (TŽ) změnila bývalou skládku odpadu v blízkosti svého areálu na travnatou plochu s různými druhy rostlin a nově i se dvěma úly pro včely. Rekultivovaná skládka o rozloze necelých 14 hektarů má přispět ke zlepšení životního prostředí v regionu.
 
Energie:
 
Změnu postoje Energetického regulačního úřadu Teplárenské sdružení ČR vítá
| Prumyslovaekologie.cz |
Teplárenské sdružení ČR přivítalo změnu postoje Energetického regulačního úřadu. Pro ERU je "zásadní především dlouhodobá urdržitelnost soustav zásobování teplem."
 
Veolia dokončila další etapu ekologizace teplárny v Olomouci
| Prumyslovaekologie.cz |
Olomoucká teplárna vypouští díky dalším investicím do ekologizace méně emisí. Společnost Veolia Energie ČR v Olomouci dokončila soubor ekologických opatření na fluidním kotli. Nový tkaninový filtr snižuje vypouštěné emise o desítky procent a v předstihu splňuje budoucí přísné požadavky EU.
 
Ekologie:
 
Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 - koncept zásad
| Komunalniekologie.cz |
V úterý 21. 7. 2020 se předpokládá zahájení příjmu žádostí o tento příspěvek. S předstihem je pro žadatele zveřejněn koncept zásad pro poskytování příspěvku a vzor formuláře žádosti.
 
Modrobílá kola se v Pardubicích ujala
| Komunalniekologie.cz |
Pardubice opět potvrzují, že jsou městem cyklistů. Bikesharing, neboli sdílení kol, tu funguje teprve dva měsíce, přesto je možné potkat modrobílá kola s logem provozovatele na každém kroku. Do systému nextbike se přihlásilo již přes tři tisíce uživatelů, zhruba polovina z nich sdílená kola také aktivně využívá.
 
Ohroženým druhům vodních živočichů se daří v pískovnách. Není v nich totiž moc živin a často ani ryby 
| Ekolist.cz |
Řada druhů, které dříve obývaly rybníky, tůně či mrtvá ramena řek, našla svůj nový domov v pískovnách. Důvodů je podle ochránců přírody několik. Především však jsou tůně v pískovnách chudé na živiny a většinou v nich nežijí ryby. To vyhovuje celé řadě živočichů, od obojživelníků a plazů až po vodní hmyz. Ukázal to průzkum vědců a ochránců přírody v pískovnách na Českobudějovicku, Táborsku a Třeboňsku.
 
Význam větrolamů pro ochranu krajiny
| Enviweb.cz |
V současné době, kdy v důsledku sucha a kalamity dochází k rozsáhlému odlesnění značných částí krajiny, nabývá na významu ochrana rozptýlené zeleně, jako jsou drobné remízky či větrolamy, a její obnova především v zemědělských oblastech v systému tzv. agrolesnictví.
 
V Česku vzniká vzdělávací centrum pro začínající ekologické zemědělce
| Enviweb.cz |
Povodním i suchu předchází stále stejná příčina - průmyslový způsob hospodaření, který půdu vyčerpává a krajinu homogenizuje. Čím dál víc lidí s tím chce něco dělat a někteří se dokonce pouští do vlastního ekologického hospodaření, které bude půdě a krajině prospívat. Kde se ale péči o krajinu mohou tito začínající zemědělci naučit? Kde mohou získat potřebné zkušenosti? Ekologické zemědělství je soubor dovedností ryze praktických a tak na podporu těchto nových zemědělců vzniká centrum Konipas - ukázková ekologická farma a vzdělávací centrum, kde si formou dlouhodobé stáže vyzkouší hospodaření i ti ekologickým zemědělstvím zatím nepolíbení.
 
Ovzduší:
 
Bude ještě teplo? Tady jsou důvody, proč se divíme letošnímu létu
| Seznamzpravy.cz |
Zapamatujte si letošní léto. Takhle totiž pravé letní počasí má vypadat. Poslední roky byly extrémní a budeme je v budoucnu zažívat častěji.
           
Německý ministr energetiky podporuje navýšení cíle snížení emisí EU do roku 2030 na 55 %
| Oenergetice.cz |
Evropa by měla usilovat o dosažení cíle snížení emisí CO2 do roku 2030 o 55 % oproti hodnotám z roku 1990, uvedl ve čtvrtek německý ministr hospodářství a energetiky, Peter Altmaier. Německo, které pro druhou polovinu roku předsedá EU, tímto doposud vyjádřilo svou nejjasnější podporu pro přísnější cíl.
 
Jihočeský kraj dá peníze na výměnu kotlů víc než 9000 lidem
| Ekolist.cz |
V prvním a druhém kole dotací dostalo peníze na výměnu kotlů 5465 lidí. Zatímco v prvním kole byl největší zájem o kombinované kotle na uhlí s biomasou a o tepelná čerpadla, v dalších dvou kolech již vedla tepelná čerpadla.
 
Kraj Vysočina může domácnostem rozdat na kotle ještě 30 milionů korun
| Ekolist.cz |
Kraj Vysočina měl letos na začátku druhého pololetí možnost rozdělit ještě 30 milionů korun dotací na nákup ekologičtějších kotlů pro vytápění domácností. Přijmout tak mohl asi 200 žádostí. Žádosti lze přitom podávat do 13. listopadu. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla Eva Neuwirthová z tiskového oddělení kraje. Od roku 2016 obyvatelé Vysočiny díky dotacím dostali na výměnu starých kotlů za nové přes 787 milionů korun.
 
Omezením aut Praha ochladí ulice, vyčistí ovzduší a zvýší kvalitu života obyvatel
| Enviweb.cz |
Individuální automobilová doprava je jedním z hlavních původců emisí skleníkových plynů, zabírá většinu veřejného prostoru kvůli parkování nebo dopravním stavbám a významně přispívá k přehřívání hlavního města. Pro zkvalitnění ovzduší a hlavně adaptaci Prahy na klimatickou změnu je nutné automobilovou dopravu omezit, posílit investice do hromadné a cyklistické dopravy a přizpůsobit veřejné prostranství potřebám obyvatel, nikoliv dopravě.
 
Voda:
 
Z evropských fondů šlo na snížení znečištění vod 67 miliard
| Nase-voda.cz |
Z evropského Operačního programu Životní prostředí bylo od roku 2007 podpořeno 1203 projektů za 66,7 miliardy korun na snížení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů.
 
Kauza Srbický potok: Reakce Povodí Vltavy na nepravdivé informace
| Nase-voda.cz |
Srbický potok se stal už počátkem letošního roku modelovým příkladem střetu v přístupu k péči o vodní toky v naší krajině. V kauze Srbický potok reaguje na komentář pirátské poslankyně Dany Balcarové generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.
 
Povodí Labe připravuje opravu přehrada Pastviny
| Nase-voda.cz |
Povodí Labe připravuje opravu přehrady Pastviny na Divoké Orlici. Koruna hráze je ve špatném stavu. Výběrové řízení na stavební firmu se zdrželo, proto práce začnou zřejmě až příští rok, řekla ČTK mluvčí státního podniku Hana Bendová.
 
Mary Kay rozšiřuje spolupráci s Nature Conservancy
| Nase-voda.cz |
V loňském roce oznámila společnost Mary Kay Inc., mezinárodní jednička v oblasti firemní a společenské odpovědnosti, že navázala spolupráci s organizací The Nature Conservancy v oblasti ochrany rybářských oblastí v Texasu a Mexickém zálivu. Dnes společnost Kay oznámila, že rozšířila svou spolupráci s organizací The Nature Conservancy na ochranu vodních toků a původních druhů na celém světě.
 
Napříč:
 
Bude v budoucnu BOZP řešit i naši duševní pohodu? Trendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tomu nasvědčují
| Enviweb.cz |
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se neustále mění a vyvíjí. Demografický vývoj pracovní síly, měnící se nároky zaměstnanců a další vlivy mění tréninkové metody a nástroje, které se používají ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Začíná se formovat několik trendů, které ovlivní BOZP v průběhu následujících let. Přestože nikdo neví, co přesně přinese budoucnost, je jasné, že těchto pět trendů bude mít na oblast nemalý vliv.

MONITORING 20. 7. 2020
 
Legislativa:
 
Akumulace energie je nedostatečně zpracována, říká SP ČR
| Prumyslovaekologie.cz |
Svaz průmyslu a dopravy vydal stanovisko k věcnému záměru energetického zákona.
 
Vláda zváží návrat institutu vyvlastnění do horního zákona
| Ekolist.cz |
Vláda zváží návrat institutu vyvlastnění do horního zákona. Dále v něm chce například vymezit pojem superkritické a kritické nerosty nebo převést kompetence k vydávání závazných stanovisek k umisťování staveb v chráněných ložiskových územích z orgánů kraje na obvodní báňské úřady. Chce tak doplnit surovinovou politiku státu z letošního března. Vyplývá to z vládního dokumentu, který má ČTK k dispozici.
 
Upozornění na změny v příloze XVII nařízení REACH
| Enviweb.cz |
Dne 15.6.2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 188 I zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA.
 
Odpad:
 
Snahy o energetické využití odpadu jsou logickým krokem k jeho ekologické likvidaci
| Komunalniekologie.cz |
Energetické využití komunálního odpadu bylo hlavním tématem konference, která se konala ve středu na Krajském úřadě Jihočeského kraje. 
 
Skládkování zůstává problémem odpadového hospodářství v ČR, uvádí ministerstvo
| Ekolist.cz |
Přetrvávajícím problémem odpadového hospodářství v Česku je to, že nejčastějším způsobem odstraňování odpadů je stále skládkování. Od roku 2009 ale podíl skládkování z celkového množství vyprodukovaných odpadů klesl z 14,6 na 9,4 procenta v roce 2018. Podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním klesl za stejné období z 64 na 46 procent. Ministerstvo životního prostředí to uvedlo ve vyhodnocení Státní politiky životního prostředí za období let 2012 až 2020, které v pondělí dostane k dispozici vláda.
 
Kam s ním? - Objemný odpad
| Enviweb.cz |
Skříň, koberec, nebo matraci do klasické popelnice nenacpete. A ani do ní nepatří. Jedná se totiž o objemný odpad, u kterého platí trochu jiná pravidla než u běžných odpadků z domácnosti. Sice se rozměrných věcí obvykle nezbavujeme každý den, ale určitě se hodí vědět kam s nimi.
 
Obyvatelé v Zákupech mohou plasty a bioodpad třídit u svých domů
| Enviweb.cz |
Obyvatelé v Zákupech na Českolipsku mohou od července třídit plasty a bioodpad přímo u svých rodinných domů. Radnice díky dotaci pořídila 250 nádob na plasty a 200 na bioodpad a zdarma je půjčuje zájemcům zatím ve středu města. Všechny ještě nejsou rozebrané, s prvním svozem tříděného odpadu ale zájemců přibylo, řekl dnes ČTK starosta Zákup Radek Lípa (Starostové pro Liberecký kraj). Od dubna mohou podobně u domů třídit obyvatelé v Doksech.
 
Ekologie:
 
MŽP oddálilo hlasování o zákazu olova ve střelivu, Komisi vyzvalo k přepracování
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise 14. července 2020 bez výsledku ukončila písemné hlasování o jejím posledním návrhu na zákaz používání olověných broků ve střelivu na území mokřadů, včetně zákazu držení olověných broků v takzvaných nárazníkových zónách, které byly v návrhu stanoveny v okruhu 100 metrů v okolí mokřadů. Definice mokřadu v předloženém návrhu Komise pak byla velmi obecná a široká, vztahovala se de facto na všechny vodní plochy na území státu, ať již trvalé či dočasné.
 
Za zanedbání ochrany lesa proti kalamitním hmyzím škůdcům padla pokuta 200 tisíc korun
| Komunalniekologie.cz |
Vlastník lesa, společnost Enlino a.s., významně zanedbal ochranu lesa proti kalamitním hmyzím škůdcům neprovedením včasné asanace 567 m3 kůrovcového dříví v okolí Přelouče. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové mu za toto porušení zákona o lesích uložili pokutu ve výši 200 tisíc korun.
 
Energie:
 
Infrastruktura pro přepravu vodíku může vyjít až na 64 mld. EUR, v ČR by vodík přepravovala nejdříve Gazela
| Oenergetice.cz |
Vybudování infrastruktury pro přepravu vodíku by podle skupiny 11 evropských provozovatelů přepravních soustav stálo mezi 27 a 64 miliardami EUR. V České republice by mohl být pro přepravu vodíku jako první přizpůsoben plynovod Gazela. 
 
Společnosti Air Products a thyssenkrupp podepsaly exkluzivní dohodu o strategické spolupráci při výrobě zeleného vodíku
| Enviweb.cz |
Společnost Air Products (NYSE: APD), světová jednička ve výrobě průmyslových plynů a společnost thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers, světová jednička v oblasti technologií a komplexních řešení pro velké elektrolytické celky, oznámily podepsání dohody o strategické spolupráci. Obě společnosti zahájí exklusivní spolupráci v klíčových regionech a budou komplementárně využívat své technologické, inženýrské a realizační schopnosti k rozvoji společných projektů na výrobu zeleného vodíku..
 
Ovzduší:
 
Praha ve třetí výzvě kotlíkových dotací rozdělí 2,4 milionu Kč
| Ekolist.cz |
Ve třetí výzvě takzvaných kotlíkových dotací rozdělí Praha 21 žadatelům dohromady 2,4 milionu korun. Minulý týden to schválili radní. Zájem překročil sumu, která byla pro tuto výzvu vyhrazena. ČTK to řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Pořízení ekologického vytápění do domácností má přispět ke zlepšování kvality ovzduší v Praze.
 
Česká republika chce zlepšit klima. Uzavřena první dohoda o zvyšování energetické efektivity - mezi MPO a ČD Cargo
| Enviweb.cz |
Zvyšovat energetickou účinnost a spotřebovávat méně energie na přepravu. Nový společensky odpovědný závazek firmy ČD Cargo. Podnik ho stvrdil podpisem dohody o zvyšování energetické účinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Česká republika tak naplňuje povinnost uloženou evropskou směrnicí 2012/27/EU, která říká, že se v letech 2021 až 2030 musí každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Cílem je zlepšit klima i prostředí, v kterém žijeme.
 
Voda:
 
Anketa: Jak se elektronické služby a technologie osvědčily během nouzového stavu?
| Prumyslovaekologie.cz |
Svaz vodovodů a kanalizací oslovil vybrané zástupce svých členů s anketní otázkou, jak se jim elektronické služby a technologie osvědčily za nouzového stavu. 
 
Pražské vodovody a kanalizace loni zvýšily zisk na 549 milionů
| Nase-voda.cz |
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) loni zvýšily meziročně zisk o zhruba šest procent na 548,7 milionu korun. Tržby firmy, která zásobuje pitnou vodou Prahu i část Středočeského kraje, stouply loni asi o pět procent na 7,78 miliardy. Společnost to uvádí ve své výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. Do firmy předloni majetkově vstoupila městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS), od níž mají PVK do roku 2028 pronajatou vodohospodářskou síť. Hlavní město podle zprávy obdrží polovinu ze zisku PVK.
 
Pozvánka na konferenci
| Sovak.cz |
Provoz vodovodů a kanalizací 2020
3. 11. 2020 - 4. 11. 2020
Clarion Congress Hotel Prague, Praha
Akce SOVAK ČR
 
Napříč:
 
Adapterra Awards: Areál Otevřená zahrada v Brně
| Komunalniekologie.cz |
Dnes slouží k výuce a motivaci investorů, odborníků i veřejnosti. Přitom ještě v roce 2006 stály na pozemku zanedbané budovy obklopené opuštěnými zahradami. Řeč je o areálu Vzdělávacího a poradenského centra Otevřená zahrada, který vlastní a provozuje Nadace Partnerství.

MONITORING 21. 7. 2020
 
Legislativa:
 
V novele zákona o odpadech chybí prováděcí vyhlášky. Zatím se nepřipravují
| Prumyslovaekologie.cz |
Novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon by měl být platný od ledna příštího roku a na první pohled probouzí již méně rozbrojů než před rokem. Z praktického hlediska řeší mnoho věcí pouze v obecné rovině.
 
Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
| Enviweb.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ,,Ministerstvo") připravilo vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen "vyhláška č. 264/2020 Sb."), která nahradí vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška").
 
Jihomoravský kraj podal žalobu v kauze těžby štěrkopísku
| Enviweb.cz |
Jihomoravský kraj podal ke Krajskému soudu v Brně žalobu proti rozhodnutí báňského úřadu týkající se kauzy těžby štěrkopísku u Moravského Písku. ČTK to dnes řekl krajský radní Vít Rajtšlégr (ČSSD). V posledním týdnu podalo dvě žaloby už několik obcí. Bojí se toho, že by těžba mohla nevratně poškodit blízký zdroj pitné vody pro 140.000 lidí.
 
Ovzduší:
 
Klimatizace ohřívají planetu. OSN doporučuje co nejrychlejší přechod na jiné systémy
| ct24ceskatelevize.cz |
OSN varuje: svět musí přejít na kvalitnější klimatizace, jinak se nepodaří zpomalit změny klimatu. Právě klimatizace totiž čím dál silněji přispívají k ohřívání planety.
 
Energie:
 
Teplárenské sdružení ČR vítá změnu postoje Energetického regulačního úřadu
| Komunalniekologie.cz |
Teplárenské sdružení ČR přivítalo změnu postoje Energetického regulačního úřadu, která vyplývá z tiskové zprávy ze dne 16. července 2020. Výkonná rada Teplárenského sdružení ČR deklaruje připravenost k jednání s Radou Energetického regulačního úřadu o konkrétních krocích, které povedou k záchraně teplárenství.
 
Těžba všech dolů OKD má být ukončena na konci roku 2021 nebo 2022
| Oenergetice.cz |
Těžba na všech dolech černouhelné OKD by měla být ukončena na konci roku 2021 nebo 2022. O případném ukončení v příštím roce se rozhodne letos v říjnu podle vývoje cen uhlí. Vyplývá to z materiálu o navýšení základního kapitálu státní společnosti Prisko, který by dnes měla projednat vláda. Podle něj označilo tuto variantu na konci června za nejvhodnější představenstvo OKD.
 
Vláda schválila model financování nového jaderného bloku
| Oenergetice.cz |
Vláda dnes schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech. Na twitteru o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Nový jaderný blok v Dukovanech by podle materiálu předloženého vládě mohl stát při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Nový blok by měl být podle dřívějších informací uveden do provozu v roce 2036.
 
Voda:
 
Kapacitnější vodovod za 14 milionů pro Chlebovice a Zelinkovice
| Komunalniekologie.cz |
Ocelový a částečně litinový páteřní vodovodní řad pro okrajové části Frýdku-Místku – Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky – bude vyměněn kvůli jeho technickému stavu, kdy inkrustace potrubí způsobuje problémy s tlakem v síti. Nový vodovod bude z tvárné litiny. Hotovo by mělo být do konce listopadu.
 
Klimatolog: Zatím nejde říct, že pětiletá suchá epizoda skončila
| Nase-voda.cz |
Říci, že epizoda sucha, která Česko trápila od roku 2015, skončila, podle meteorologa a klimatologa Pavla Zahradníčka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR zatím nelze. A to ani po více než dvou měsících, kdy spadlo silně nadprůměrné množství srážek. Současná situace naznačuje, že by sucho v hlubších vrstvách půdy nemělo Česko trápit alespoň v následujících týdnech. Nicméně tendence k suchu jsou za posledních 30 let častější a bývá intenzivnější, řekl v rozhovoru pro ČTK.
 
ČHMÚ Brno: Červnové průtoky byly neobvykle nadprůměrné
| Nase-voda.cz |
Červnové průtoky v tocích, které monitoruje brněnská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), dosáhly 215 procent dlouhodobého měsíčního průtoku.
 
Vodárny Jičín loni znásobily investice na rekordních 147 mil. Kč
| Nase-voda.cz |
Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín (VOS) loni zdvojnásobila výdaje na investice a rekonstrukce vodárenských sítí na rekordních 147 milionů korun z předloňských 70 milionů korun.
 
Ekologie:
 
MZe: Při požadavcích na zemědělce je nutné zohlednit již vynaložené úsilí na ochranu životního prostředí
| Prumyslovaekologie.cz |
Balíček opatření týkajících se reformy Společné zemědělské politiky (SZP), strategie Od zemědělce ke spotřebiteli nebo situace na komoditních trzích byly tématy prvního prezenčního zasedání Rady pro zemědělství a rybářství od vypuknutí epidemie COVID-19. Ministr zemědělství Miroslav Toman také ostatní ministry informoval o výstupech a přijatém prohlášení během videokonferenčního setkání ministrů zemědělství rozšířené Visegrádské skupiny, které se uskutečnilo v červnu.
 
Změny u průběžných výzev na ochranu přírody a krajiny
| Prumyslovaekologie.cz |
Od 20. července 2020 dochází ke změně průběžných výzev č. 31, 52, 110, 115, 139 a 141.
 
Litoměřice budou mít komunitní zahradu na přání obyvatel
| Ekolist.cz |
Litoměřice budou mít první komunitní zahradu realizovanou na přání svých obyvatel. Do její výstavby město z participativního rozpočtu investuje 200 000 korun.
 
Na břeclavském letišti se zabydluje dvacítka syslů z Brna
| Ekolist.cz |
Brněnská zoo na břeclavském letišti vypustila 20 syslů obecných, které odchovala. Pomáhá tímto tomuto druhu k návratu do přírody. ČTK to řekl mluvčí zařízení Michal Vaňáč. Ochranáři skupinku syslů před pěti lety odchytili na travnatých plochách letiště v Bratislavě, jejich potomky zoo postupně vypouští na vhodných místech ČR.

MONITORING 22. 7. 2020
 
Odpady:
 
Závody o láhve z papíru. Výrobci nápojů chystají revoluci v obalech
| Ekonews.cz |
Snahy o co největší snížení plastů a skla na jedno použití se ve velkých firmách, jejichž byznys na nich stojí, stáčejí k vyvinutí super papírového obalu. Do něj chtějí překlopit pivo, víno, tvrdý alkohol i nealko.
 
Povodí Moravy z vodních nádrží odklidilo tuny naplaveného odpadu
| Nase-voda.cz |
Kromě povodní zachytily v červnu vodní nádrže také tuny splaveného materiálu. Povodí Moravy proto na počátku června zahájilo úklid. Jen z brněnské, novomlýnské nádrže a jejich okolí jeho zaměstnanci odtěžili s pomocí těžké techniky 200 tun přírodního i umělého odpadu. Materiál roztřídili a ekologicky zlikvidovali.
 

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372