Reklama

20. 3. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Monitoring průmyslové ekologie | 13. 3. - 19. 3. 2017

Ukázka monitoringu průmyslové ekologie z minulého týdne.
 MONITORING 13. 3. 2017
 
Legislativa:
 
Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
| Odok.cz |
Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu.
 
Odpady:
 
Bohatý ekolog postaví na Moravě chrám odpadu
| Respekt.cz |
V Hranicích plánují nejhezčí sběrné suroviny v Evropě. Pozoruhodná stavba se dá udělat i z místa, kam se odvážejí odpadky. Místo normálního městského sběrného dvora má v Hranicích na Moravě do dvou let vyrůst stavba se sebevědomým názvem "Galerie odpadu", kterou její tvůrci pojali jako výstavní projekt evropského formátu.
 
Přes 800 obcí podepsalo petici proti zákonu o odpadech
Obcím se nelíbí zejména navrhované razantní navýšení poplatků a nákladů na odpadové hospodářství, které by se promítlo do rozpočtu obcí a peněženek občanů. Petice upozorňuje také na nesoulad navrhované normy s připravovanou evropskou legislativou.
 
Energie:
 
Maďarsko může obnovit jaderné kapacity
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise schválila financování výstavby dvou nových reaktorů v maďarské jaderné elektrárně Paks. Většinu prostředků na výstavbu poskytne prostřednictvím státní půjčky Ruská federace, dodavatelem bude ruský státní koncern Rosatom.
 
Indikativní cena plynu zafungovala
| Prumyslovaekologie.cz |
Novinka zafungovala. Od prvního zveřejnění indikativních cen plynu obchodníci v několika vlnách zlevnili. ERÚ zveřejnil indikativní ceny plynu pro 2. čtvrtletí 2017.
 
Top 10 událostí z energetiky za poslední týden
| Oenergetice.cz |
 
V Jihomoravském kraji je největší podíl domácností odebírajících zemní plyn
| Oenergetice.cz |
Čtyři pětiny domácností v Jihomoravském kraji odebírají zemní plyn. Je to nejvíce z krajů v České republice, potvrdilo šetření Českého statistického úřad (ČSÚ).

Ovzduší:
 
Může být fasáda ekologickým zařízením?
| Prumyslovaekologie.cz |
Zdá se, že díky nanotechnologiím ano.  Ty nejenom chrání fasády domů, ale mohou také zlepšovat kvalitu ovzduší.
 
GE otevírá globální Centrum excelence v energetické účinnosti, které nabídne řešení pro snižování emisí uhelných elektráren až o 11 %
| Enviweb.cz |
V Centru excelence energetické účinnosti společnosti GE budou pracovat odborníci z divizí energetických služeb, parních systémů, digitálních energetických řešení, globálního růstu a z globálního výzkumného centra. V Česku už technologie společnosti GE pomohly hnědouhelným elektrárnám snížit emise oxidů dusíku o 60 % a vyhovět evropským normám.
 
Chemie:
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
| Odok.cz |
Návrh nařízení vlády doplňuje dodatek C přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o limity chemických látek pokud jde o formamid, benzisothiazolinon, chloromethylisothiazolinon a mehtylisothiazolinon, které doposud v platné právní úpravě nebyly obsaženy.
 
Napříč:
 
Konference "Fórum českého stavebnictví 2017" hledala cesty, jak rozhýbat stagnující stavební odvětví
| Prumyslovaekologie.cz |
Třináctého ročníku konference "Fórum českého stavebnictví 2017" se zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví a primární suroviny Jiří Koliba. Oborová konference se soustředila především na aktuální externí a interní faktory působící na stavební trh a hledání možností, jak českému stavebnictví pomoci k lepším výkonům.
 
Velkým problémem je rigidnost celkového prostředí VaV
| Tretiruka.cz |
Agentura pro podnikání a inovace (API) se vloni v létě odštěpila od své mateřské agentury CzechInvest. API vznikla na základě požadavku Evropské komise, aby subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky ze zdrojů Evropské unie, spadaly pod režim zákona o státní službě. Co změna znamená pro podnikatele nebo jak agentura bude podporovat inovace v oblasti ekotechnologií a aplikovaného výzkumu, odpovídal její ředitel Lukáš Vymětal.
 
Dopad REACH na malé a střední podniky
| Tretiruka.cz |
V souvislosti s blížícím se termínem pro implementaci nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, známém pod zkratkou REACH, pořádala Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků UEAPME konferenci věnovanou dopadu nařízení na malé a střední podniky (MSP).

 

 MONITORING 14. 3. 2017
 
Legislativa:
 
Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon)
| Odok.cz |
Ministerstvo financí předkládá materiál "Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu"
 
Odpady:
 
Poslanci hlasují o opatřeních na zpracování odpadu
| Prumyslovaekologie.cz |
Čtyři směrnice týkající se odpadu a nakládání s ním budou předmětem hlasování pléna tento týden.
 
Jarnímu úklidu se věnuje 72 % světové populace, v Česku jej provádí 29 % domácností. Pozor na nebezpečný odpad
| Prumyslovaekologie.cz |
Příchod jara je pro většinu lidí spjatý s generálním úklidem domácností. Podle aktuálních studií se jím každý rok zabývá 72 % světové populace. V České republice jarní úklid pravidelně provádí 29 % domácností.
 
Oběhové hospodářství v praxi: Cesta plastového odpadu zpět do výroby
| Prumyslovaekologie.cz |
Nová linka na zpracování plastových fólií byla vybudována v posledních třech letech v areálu skládky v Němčicích na Hané. Její provoz byl slavnostně otevřen 13. března.
 
Originální recyklace - Ivan Jurečka vytváří portréty z vinylových desek
| Designmagazin.cz |
Původem slovenský výtvarník a designér Ivan Jurečka dává vinylovým gramo-deskám druhý život. Pod hlavičkou vlastní značky i1art z nich ručně vyrábí sochy nebo vyřezává portréty. Jeho díla uvidíte naživo na nadcházející designérské přehlídce Prague Design Week 2017, která se uskuteční od 10. do 16. dubna v Tančícím domě.
 
Miroslav Poche: Česko se musí naučit předcházet vzniku odpadů
| Euractiv.cz |
Přechod k oběhovému hospodářství nemusí být pro Česko velký problém. Například v recyklaci jsme na tom dobře. Větší výzvou ale budou opatření na předcházení vzniku odpadů, což je podle odpadové hierarchie to nejdůležitější, říká europoslanec Miroslav Poche (ČSSD, S&D).
 
Chemie:
 
Veřejná konzultace k návrhu doporučení sedmi látek navržených pro autorizaci
| Prumyslovaekologie.cz |
ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu doporučení na zařazení dalších sedmi látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 2. června 2017 (zveřejněno ECHA 2. 3. 2017).
 
Veřejná konzultace k identifikaci dvou látek vzbuzujících velmi velké obavy
| Prumyslovaekologie.cz |
ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci dvou látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC), která bude ukončena 24. 4. 2017 (zveřejněno ECHA 9. 3. 2017).
 
Energie:
 
SP ČR zajistí odborný doprovodný program na EXPO 2017 v kazašské Astaně
| Prumyslovaekologie.cz |
České firmy budou mít v letošním roce skvělou příležitost, jak širokému publiku a potenciálním obchodním partnerům představit své výrobky a technologie z oblasti energetiky.
 
Jádro je zatím pro Česko nejlepší možností
| ihned.cz |
Pokud však vyřešíme skladování elektřiny, nebudou nové jaderné bloky asi zapotřebí, říká v rozhovoru Ján Štuller, zmocněnec ČR pro jadernou energetiku.
 
Český průmysl dokáže uspořit 14 % energie
| Oenergetice.cz |
Firmy vidí úspory energie pozitivně a čím dál více jich zvažuje implementovat energeticky efektivní opatření. Přibližně 10 % společností se domnívá, že dosahování úspor by však mělo fungovat na čistě dobrovolné bázi. Většina respondentů také nepovažuje povinnost provádět opakovaně energetický audit za funkční cestu k dosažení úspor.
 
Voda:
 
Regulace vody je nutná. Ale jak?
| Prumyslovaekologie.cz |
Když se před pár lety změnila regulace vodního hospodářství, přesněji struktura kalkulace vodného a stočného, mnoho odborníků to za šťastné rozhodně nepovažovalo. A stále nepovažuje.
 
Napříč:
 
Konference k CETA představila nové příležitosti pro české firmy
| Prumyslovaekologie.cz |
Jak může dohoda CETA pomoci firmám expandujícím do Kanady? Bude možné obchodovat bezcelně? Jak získat preferenční zacházení a jak nejlépe se na nové podmínky připravit? Tyto a další otázky zodpověděli odborníci v rámci mezinárodní konference s názvem „Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA): Příležitosti pro české firmy“.
 
Dobrovolná dohoda pomáhá zlepšovat životní prostředí už čtvrtý rok
| Tretiruka.cz |
Pobyt dětí na ozdravném pobytu v Tatrách či jarní úklid biokoridoru řeky Olše. To jsou jen dvě z řady aktivit vyplývajících z Dobrovolné dohody Třineckých železáren a Ministerstva životního prostředí. Platí do konce roku 2017. Díky ní se v průběhu loňského roku podařilo podniknout celou škálu aktivit, které pomohly životnímu prostředí. 

 

...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372