Reklama

26. 2. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Monitoring průmyslové ekologie | 13. 2. - 19. 2. 2017

Ukázka monitoringu průmyslové ekologie z minulého týdne.
MONITORING 13. 2. 2017
 
Legislativa:
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
| O/dok.cz |
 
Odpady:
 
Novela vyhlášky č. 294 výstavbě recyklačních a separačních linek nebrání
| Prumyslovaekologie.cz |
Skládkařské firmy v poslední době přichází v reakci na novelu vyhlášky 294/2005 Sb.
s tím, že zpřísnění parametru výhřevnosti (z 8 MJ/kg na 6,5 MJ/kg v sušině) u výstupu
z recyklačních a třídících linek na směsný komunální odpad, byly pozastaveny projekty
na výstavbu recyklačních linek na komunální odpad.
 
Se zeleným odpadem padla volba na Turovec
| Táborský.denik.cz |
Studie ukázala, že stavba nové kompostárny se trojměstí Tábor - Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí ekonomicky nevyplatí.
 
Japonská mise měla vyčistit vesmírný odpad u Země. Skončilo to neúspěchem
| ct24.cz |
Kolem Země krouží na oběžné dráze asi 100 milionů kusů vesmírného odpadu. Pro budoucnost lidstva představují čím dál větší riziko. Japonský pokus měl najít způsob, jak se s odpadem vypořádat.
 
Energie:
 
Babiš si umí představit rozdělení ČEZu na 2 samostatné subjekty
| Oenergetice.cz |
Jedna část by měla zahrnovat výrobu a prodej elektřiny v ČR a druhá obnovitelné zdroje a zahraniční operace. Zpráva navazuje na rozhovor generálního ředitele ČEZu, který
o možném rozdělení ČEZu hovořil již na začátku měsíce.
 
Dodavatelé elektřiny v ČR
| Prumyslovaekologie.cz |
Přinášíme seznam dodavatelů elektřiny a postup při změně dodavatele.
 
Na trhu s energetickým uhlím by v roce 2017 mohla být nedostatečná nabídka
| Oenergetice.cz |
Analytici jsou po několik měsíců trvajícím růstu ceny černého energetického uhlí optimističtí a v krátkodobém horizontu předpovídají dokonce nedostatek nabídky způsobený zejména regulací těžby uhlí v Číně a silným růstem poptávky na rozvojových trzích v Asii. Situace na světovývh trzích nahrává těžařům, kteří navyšují těžbu.

Británie chystá výstavbu mohutných přílivových elektráren
| Ekolist.cz |
Přílivové elektrárny lze stavět jenom tam, kde existuje velký rozdíl mezi hladinou moře během pravidelně se opakujícího přílivu a odlivu. Jejich výstavbu nyní plánuje Británie, která má pobřežní lokality, kde se voda zvedá a klesá o sedm až devět metrů, což je nejvíce na světě.
 
Fotovoltaický jev a parametry fotovoltaického článku
| Oenergetice.cz |
Článek pojednává o principu fungování fotovoltaického článku. V první části bude vysvětlena konstrukce fotovoltaického článku, který je založen na jednoduchém PN přechodu. Dále bude vysvětlen vznik proudu a náhradní schéma fotovoltaického článku. V poslední části si ukážeme na VA-charakteristice fotovoltaického článku jeho základní parametry.

Ovzduší:
 
O dotacích na elektromobily pro občany rozhodnou poznatky od obcí a krajů
| Tretiruka.cz |
Do konce března mohou obce a kraje využít dotace Ministerstva životního prostředí (MŽP) na auta s ekologickým pohonem. O dotaci zatím požádaly téměř dvě desítky obcí.

 Úspěch elektromobilů byl dlouho přehlížen, říká šéfka projektu v Norsku
| iDnes.cz |
Do Norska za ní pro rady jezdí automobilky, které chtějí výrazněji vstoupit na trh
s elektromobily. Christina Buová vede norskou asociaci elektromobility a je jednou
z hlavních tváří současného boomu prodejů elektroaut v této zemi. Přirovnává ho
k nedávnému nástupu chytrých telefonů.
 
Jablotron se vrhl na větrání rodinných domů
| iDnes.cz |
Česká technologická společnost Jablotron podnikatele Dalibora Dědka je známá především výrobou bezpečnostních systémů. Nyní se pustila do zcela nového segmentu technologie pro domy. Po dvou letech tajného vývoje představila firma větrací jednotku pro pasivní domy.
 
Voda:
 
Poplatková přiznání pro odběratele podzemní vody a znečišťovatele
| Naše voda.cz |
15. 2. 2017 uplyne termín pro podání poplatkových přiznání rozhodných pro výpočet poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
 
V Kalifornii hrozí protržení nejvyšší americké přehrady
| Novinky.cz |
Americké úřady nařídily okamžitou evakuaci obyvatel v okolí kalifornské přehrady Oroville, protože hrozí protržení nouzového přepadu. Podle listu The Washington Post se evakuace už týká 188 tisíc lidí. Přehrada z roku 1968 je největší v Kalifornii a nejvýše položená v USA.
 
Napříč:
 
162 látek bylo vybráno pro prověření možných regulačních opatření
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská agentura pro chemické látky vybrala 162 látek z REACH registrací pro další prověření kompetentními autoritami členských států EU během jejich celoročního IT screeningu.
 
Ocelová města v ohrožení: vyžene Brusel těžký průmysl z Evropy?
| Euro.cz |
Ocelárny, rafinerie, cementárny si stěžují na nové záměry Evropské komise. Roste riziko, že majitelé přestěhují výrobu a v Evropě zaniknou statisíce pracovních míst. Na severu Moravy je v ohrožení dalších 60 tisíc pracovních míst. Konkrétně 14 tisíc v ArcelorMittalu Ostrava a Třineckých železárnách, další desítky tisíc pak v navazujících firmách. Vypadá to na temnou vizi budoucnosti těžkého průmyslu.

  

 MONITORING 14. 2. 2017
 
Legislativa:
 
Nařízení vlády č. 35/2017 Sb. o radioaktivním odpadu
| Prumyslovaekologie.cz |
Nařízení ze dne 25. ledna 2017 stanovuje sazbu jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výši příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování
a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění
a při smogových situacích

| Odok.cz |
Návrh je předkládán za účelem transpozice směrnice Komise 2015/1480/EU, kterou se mění některé přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajůa umístění míst odběru vzorků při posuzování kvality ovzduší.
 
Zvětší se rozloha CHKO Poodří?
| Naše voda.cz |
Rozloha Chráněné krajinné oblasti Poodří by od března měla vzrůst o 1,43 procenta na 81,58 kilometru čtverečních. Navrhuje to ministerstvo životního prostředí v nařízení vlády, kterým se bude kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) zabývat ve středu. Do CHKO se nově zařadí přes 297 hektarů půdy, což bude znamenat nárůst o 3,7 procenta, naopak se z něj vyjme 181,8 hektaru.
 
Ředitelé národních parků podporují sněmovní verzi novely zákona o ochraně přírody
| Naše voda.cz |
Na poslankyně a poslance Parlamentu ČR se společným dopisem v pátek obrátili ředitelé všech čtyř českých a moravských národních parků Pavel Benda (České Švýcarsko), Jan Hřebačka (Krkonoše), Pavel Hubený (Šumava) a Tomáš Rothröckl (Podyjí). V dopisu žádají ředitelé o podporu sněmovní verze novely zákona o ochraně přírody
a krajiny, která mění pravidla pro fungování národních parků.
 
Odpady:
 
Pozvánka na seminář: AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)
| Tretiruka.cz |
Užitečnéseminaře.cz se vás dovolují pozvat na seminář AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ,
který se uskuteční 25. dubna 2017 v Praze. Cílem semináře je ukázat rozdíl mezi prací odborníků a dalších, kteří se zabývají problematikou azbestu a poukázat na výhody, které přináší práce specialistů při posuzování výskytu azbestových materiálů a jeho likvidaci
v bytové i průmyslové výstavbě.
 
Vedení městských služeb se učilo jak na odpady. V JAR
| Kolínský deník |
Vedení městské společnosti Služby města Pardubic vyrazilo pod vedením ředitelky
Ley Tomkové (ANO) do Jihoafrické republiky. Prý na pracovní cestu a za zkušenostmi. Vypravilo se poučit, jak se nakládá s odpady a pečuje o městskou zeleň jinde. Dalo by se říct, že je to běžná praxe. Jenže cílem jejich služební cesty byla Jihoafrická republika, která čistotou zrovna vyhlášená není.

Ovzduší:
 
Evropský parlament bude řešit systém obchodování s emisemi (ETS)
| Tretiruka.cz |
Evropská unie je třetí na světě ve vypouštění zplodin, ale zároveň má nejambicióznější klimatické cíle: Do roku 2030 chce snížit emise o 40 % oproti hodnotám roku 1990. Poslanci tento týden hlasují o návrzích, jak zlepšit systém obchodování s emisemi v EU (ETS). Tento nástroj ve snižování emisí nefunguje tak, jak má. Změna nastavení ETS by měla podpořit přechod na čisté technologie, aniž by to mělo ničivé dopady
pro konkurenceschopnost evropských výrobců.
 
Energie:
 
Dánsko drží nový světový rekord v centrálním zásobování teplem
| Prumyslovaekologie.cz |
Největší solární topný systém na světě se nachází u dánském městě Silkeborg. Jeho výstavba trvala sedm měsíců a na jeho celkové rozloze 156 694 m2 je nainstalováno
12 436 solárních panelů, každý o velikosti 12,6 m2. Panely byly rozděleny do čtyř částí tak, aby se park přizpůsobil reliéfu. Solární park má pokrýt pětinu roční spotřeby tepla
90 000 spotřebitelů 
 
Vyšel první Věstník MŽP v roce 2017
| Tretiruka.cz |
Věstník MŽP č.1/2017 Sb. obsahuje například metodickou pomůcku k  hodnocení  ekonomické  přijatelnosti  využití  tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, nebo sdělení jímž se stanovují emisní faktory a poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL pro po souzení ekologické proveditelnosti návrhu v rámci energetického auditu a energetického posudku, a nebo sdělení ve věci aktualizace Přechodného národního plánu ČR.
 
Česká solární energetika pomalu ožívá - potenciál je u nás ale mnohem větší
| Prumyslovaekologie.cz |
Solární energetika v České republice zaznamenala po minulých letech stagnace první oživení. Stovky projektů přineslo především zavedení podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Solární asociace sestavila aktuální data loňského vývoje na základě dat od Státního fondu životního prostředí, OTE, ERÚ a distribučních společností.
 
Objevy nových ložisek ropy a zemního plynu klesly nejníže za posledních 60 let
| Oenergetice.cz |
Objevy nových ložisek ropy a zemního plynu klesly na nové 60leté minimum, důvodem je nižší aktivita ropných společností v průzkumu a rostoucí obtížnost v nalézání nových velkých polí.

Evropský výbor pro energetiku: závislost na dovozu energií se bude zvyšovat
| Oenergetice.cz |
Podle evropského Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) naroste závislost EU na dovozu energie. Z fosilních paliv bude narůstat spotřeba plynu. Podle českých europoslanců je potřeba udržet únosné tržní ceny.
 
Voda:
 
Vodním dílům Povodí Vltavy žádné nebezpečí nehrozí
| Naše voda.cz |
Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu a nehrozí jim problém, kterému aktuálně čelí vodní dílo Oroville v Kalifornii. Zdůraznil to v dnešní tiskové zprávě Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností Povodí Vltavy.
 
Kalifornská přehrada Oroville je stabilizovaná, protržení nehrozí
| Naše voda.cz |
Vodohospodáři stabilizovali vyhrocenou situaci na přehradě Oroville v severní Kalifornii, kde eroze vážně poškodila takzvané skluzy, tedy odtokové dráhy přelivů. Protržení díla, které se potýká s nadbytkem vody, ale podle odborníků nikdy nehrozilo, napsal list The Washington Post. V oblasti pod přehradou nicméně nadále platí vyhlášená evakuace, která se dotkla takřka 200.000 lidí.
 
Napříč:
 
MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem či smogem
| Prumyslovaekologie.cz |
Začíná příjem žádostí v Národním programu Životní prostředí na tzv. ekoinovace. Chytré nápady – projektové náměty, které pomohou například lépe čelit suchu, povodním, smogu či neefektivnímu využívání odpadů, bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat do konce června letošního roku.
 
Startují nominace na cenu Josefa Vavrouška
| Naše voda.cz |
Ode dneška je možné nominovat adepty na držitele letošní Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně uděluje Nadace Partnerství za ochranu životního prostředí. Informoval o tom Martin Gillár z uvedené Nadace.
 
EK: Nový přezkum pomůže členským státům provádět environmentální politiku EU a přinese výhody občanům, správním orgánům i celé ekonomice
| Enviweb.cz |
Komise včera představila nový nástroj, který má pomoci k lepšímu provádění environmentální politiky EU a společných dohod. Je to začátek nového procesu. V rámci něj Komise spolu s členskými státy bude analyzovat příčiny nedostatků v realizaci záměrů EK a odstraní je dříve, než se z nich stane naléhavý problém.

 

...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372