Reklama

19. 1. 2020  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Monitoring průmyslové ekologie | 10. - 16. 1. 2020

Služba pro předplatitele.

Předplatitelé Prumyslovaekologie.cz dostávají monitoring průmyslové ekologie denně v pracovních dnech.

MONITORING 10. - 12. 1. 2020
 
Legislativa:
 
Co změní nová odpadová legislativa v oblasti teplárenství? Další zajímavé téma konference Dny teplárenství a energetiky 2020
| Prumyslovaekologie.cz |
Nově navrhovaná odpadová legislativa jde podle Ministerstva životního prostředí vstříc cirkulární ekonomice. Zatím však končí téměř polovina komunálního odpadu na skládkách a vše nasvědčuje tomu, že se tento stav v dohledné době nezmění.
 
Odpady:
 
Češi třídí poctivě, ale nevědí, co se děje se tříděným odpadem dále. Na elektroniku zapomínají, ukazuje nový průzkum
| Prumyslovaekologie.cz |
Není novinkou, že Češi patří k nejvíce zodpovědným v oblasti třídění odpadu. Podle statistik třídí odpad téměř tři čtvrtiny populace, především pak sklo, papír a plasty. 
 
Zpětný odběr elektrozařízení čekají letos velké změny
| Komunalniekologie.cz |
Velmi pravděpodobně náš čekají přesuny významných výrobců mezi kolektivními systémy a celková konsolidace trhu.
 
V Brně v lednu odvezou zhruba 15 tun vánočních stromků
| Ekolist.cz |
V Brně každoročně odvezou během ledna 15 tun vánočních stromků, kterých se lidé po svátku Tří králů zbavují. Podle mluvčí městské odpadové společnosti SAKO Brno Anety Bublové už se lidé naučili, že pokud vyhazují větší strom s průměrem kmene nad pět centimetrů, musí jej rozřezat na menší části, aby se dal hodit do automatického lisu popelářského auta.
 
Kniha pohádkových příběhů pomůže srbskému Čačaku zlepšit nakládání s komunálním odpadem
| Enviweb.cz |
Srbské město Čačak pojí s Valašským Meziříčím dlouhodobá partnerská spolupráce. A protože má Valašského Meziříčí na rozdíl od Čačaku dobře fungující systém odpadového hospodářství, vyjeli už v roce 2017 čeští odborníci na expertní cestu do Srbska a na základě nashromážděných poznatků vypracovali návrh odpadového hospodářství v Čačaku. V závěru loňského roce byl pak realizován projekt ČRA, jehož hlavním cílem je zlepšit stávající model environmentálního vzdělávání v tomto srbském městě. Jedním z výstupů projektu je i unikátní Kniha pohádkových příběhů s enviromentální tématikou.
 
Energie:
 
Blíží se éra obnovitelných zdrojů energie bez dotací?
| Patria.cz |
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE) se stala již konkurenceschopnou. Díky tomu řada vyspělých zemí postupně upouští při podpoře produkce elektrické energie z OZE od systému garantovaných výkupních cen, které se vypisovaly typicky na 20letá období, a přechází na tržní podporu formou aukcí. Mezi tyto státy patří např. Nizozemí, Německo, Španělsko, Finsko nebo Británie. Tento trend je pozitivní pro veřejné finance, ale výrobci se musí vyrovnat s částečným nebo plným rizikem, které spočívá v nejistotě spojené s výkupní cenou vyrobené energie. Uvedená změna je zásadní a bude mít zcela jistě vliv i na financování projektů OZE a v důsledku i na jejich rozvoj v následujících obdobích.
 
Vláda v pondělí projedná národní klimaticko-energetický plán
| Oenergetice.cz |
Vnitrostátní energeticko-klimatický plán, který v pondělí projedná vláda, shrnuje závazky, kterým chce ČR přispět k evropským záměrům v této oblasti. Plán po členských státech včetně Česka požaduje Evropská unie. Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že ministerstvo navýšilo cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 z původně plánovaných 20,8 procenta na 22 procent. Letos má být na úrovni 15,6 procenta.
 
Boom technologických společností v Irsku bude znamenat zvýšení poptávky po elektřině i vyšší emise
| Oenergetice.cz |
Nárůst množství datacenter společností sídlících  v Irsku způsobí v budoucnu zvýšení poptávky po elektřině a tedy i zvýšení emisí, a to až o 13 %.  Do roku 2028 budou datacentra a další velcí spotřebitelé z oblasti IT spotřebovávat 29 % elektřiny.
 
Belgie je po dekádě čistým vývozcem elektřiny, výroba ovšem závisí z 50 % na dosluhujících jaderných blocích
| Oenergetice.cz |
Belgie se v roce 2019 poprvé po téměř deseti letech stala čistým vývozcem elektřiny. Důvodem je podle informací belgického provozovatele přenosové soustavy především vyšší dostupnost výroby elektřiny v jaderných elektrárnách a zvyšující se výroba obnovitelných zdrojů.
 
Ovzduší:
 
Oceněné plastové aplikace v automobilech
| Prumyslovaekologie.cz |
Podle expertů se dopravní prostředky podílejí jednou třetinou na celkových globálních exhalacích CO2. V automobilech je průměrně aplikováno 8 % ze všech globálně spotřebovaných plastů.
 
Ohledně znečištění ovzduší se vyzbrojte spolehlivými informacemi
| Prumyslovaekologie.cz |
Z dlouhodobého hlediska bude jediným řešením problému znečištění ovzduší, pokud my všichni, společnost i jednotlivci, změníme své chování. Do té doby je tím nejlepším prvním krokem, který můžeme podniknout k dosažení našeho vlastního bezpečí, vyzbrojit se spolehlivými informacemi.
 
Zdeněk Petzl: Český autoprůmysl nástup elektromobility přežije
| Prumyslovaekologie.cz |
Výrobci aut se pečlivě připravují na plnění přísnějších limitů oxidu uhličitého od roku 2020. „Aby se trh mohl vyrovnaně rozvíjet, je kromě podpory infrastruktury nezbytná i finanční, a především nefinanční podpora státu,“ říká Zdeněk Petzl, ředitel Sdružení automobilového průmyslu.
 
Voda:
 
Jihlava usiluje o ukončení sporů o vodu
| Komunalniekologie.cz |
Město Jihlava k 31. 12. 2012 vystoupilo z dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (dále SVAK, svazek). Tento rozchod však probíhal velmi nestandardně a vyústil v dlouhé soudní spory.
 
Provozovatel hotelů na Šumavě vypouštěl odpadní vody bez povolení a neměl zpracovaný havarijní plán. Zaplatí téměř 300 tisíc na pokutách
| Tretiruka.cz |
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Českých Budějovicích uložili dvě pokuty v celkové výši 285 750 korun společnosti “GNOSIS“ spol. s.r.o. se sídlem v Praze. Firma při provozování Hotelu Alpská vyhlídka v Bučině u Kvildy a Penzionu Hájenka na Knížecích Pláních několikrát porušila vodní zákon, a to na území druhé zóny Národního parku Šumava.

AquaticPollutants Call 2020 - připravte se na mezinárodní výzvu
| Tacr.cz |
V únoru 2020 bude dle předběžného harmonogramu vyhlášena společná mezinárodní výzva AquaticPollutants Call 2020. Cílem ERA-NET cofundu AquaticPollutants je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí. Účelem bude analyzovat rozšíření těchto nečistot a patogenů a popsat jejich vliv při průniku do ekosystémů a hromadění v potravinovém řetězci. V konečném důsledku tak výzva umožní vytvořit strategie a technologie, které by mohly pomoci zabránit tomuto šíření. Výzva je určena pro výzkumné a inovační projekty, které zavádí integrované a mezioborové přístupy ke zvládnutí daných rizik.

Vláda se seznámí s plněním opatření proti změně klimatu
| Naše voda.cz |
Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) se v ČR daří zavádět opatření pro zadržení vody v lesích skrze obnovu mokřadů, vodních toků či vodních nádrží. Uvádí se to ve vyhodnocení plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, které v pondělí předloží vládě.
 
AVPVI: Stát se přihlásil ke strategické obnově vodovodních soustav
| Naše voda.cz |
Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (AVPVI) vítá rozhodnutí ministra zemědělství Miroslava Tomana zřídit samostatný dotační program na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav ve výši bezmála půl miliardy korun.
 
Opatření proti suchu budou moci být větší, projedná to vláda
| Naše voda.cz |
Vodohospodářská opatření sloužící k ochraně před suchem se budou moci dělat ve více na sebe navazujících katastrálních územích. Navrhuje to ministerstvo zemědělství v novele zákona o pozemkových úpravách, kterou v pondělí projedná vláda.
 
Praha na jaře rozhodne, jak bude nakládat s kaly z odpadních vod
| Naše voda.cz |
Pražský magistrát bude letos řešit, jak bude do budoucna nakládat s kaly, které vznikají při čištění odpadních vod. Rozhodnutí, jak bude postupovat, by mělo padnout v průběhu jara. V rozhovoru to ČTK řekl náměstek primátora Petr Hlubuček.
 
Ekologie:
 
Alejí roku 2019 je památné stromořadí u Rakovnického potoka
| Ekolist.cz |
Nejkrásnější alejí roku 2019 se ve veřejné anketě stalo historické stromořadí u Rakovnického potoka ve Středočeském kraji, které tvoří lípy, jilmy a javory. V devátém ročníku soutěže mohli lidé vybírat z rekordních 96 nominací ze všech krajů. V tiskové zprávě to včera oznámil ekologický spolek Arnika, který soutěž Alej roku pořádá. Na druhém místě se umístila platanová alej na Rejskově třídě v Prostějově, na třetím místě skončila alej vedoucí ke Kozmickým ptačím loukám u Hlučína na Opavsku.
 
Většina respondentů by v Krkonoších zavedla vstupné
| Ekolist.cz |
Typickým návštěvníkem Krkonoš je aktivní turista, který poznává hory po značených stezkách v zimě i v létě, přijel za přírodou, přespí a vrací se opakovaně. Většina návštěvníků vítá, že jsou Krkonoše národním parkem a téměř dvě třetiny dotazovaných by bylo pro zavedení vstupného, vyplynulo z výzkumu, který probíhal na obou stranách Krkonoš od léta 2018 do konce jara 2019. Dnes to sdělili zástupci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP).
 
Jaký bude osud lesů v Nízkém Jeseníku
| Enviweb.cz |
Produkce a zdravotní stav lesních porostů ve střední Evropě vykazují v posledních letech výrazné negativní změny. Příčin zhoršování situace je více - změny klimatu, nedostatek živin, zvýšené depozice dusíku a s tím související zvýšená aktivita škůdců. Jednou z nejvíce postižených oblastí je Slezsko a Severní Morava, kde chřadnutí a odumírání smrkových porostů v posledních letech výrazně zrychluje. Porosty jsou vystaveny silnému tlaku jak biotických, tak abiotických škodlivých činitelů.
 
U Novosedel na Břeclavsku má být do roka nový lužní les
| Enviweb.cz |
Mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku vznikne do roka nový lužní les při obnově Baštýnského potoka. Výše investice je 18,4 miliony korun. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař.
 
Datlovití ptáci jsou důležití v ochraně lesa. Péče o ně se vyplatí
| Enviweb.cz |
Vhodnou možností při boji proti hospodářsky nežádoucím druhům živočichů může být v některých případech kromě chemické ochrany také ochrana biologická, která je nejen ekonomicky výhodná, ale také přírodě blízká.
 
Návštěvnické centrum Kvilda rozšiřuje svoji nabídku
| Enviweb.cz |
Pravidelné komentované prohlídky výběhů s jeleny a rysy a nová vyhlídková věž - o to se rozšiřuje nabídka Návštěvnického centra Kvilda od ledna tohoto roku.
 
Napříč:
 
Dotace MMR pro města a obce v roce 2020
| Komunalniekologie.cz |
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne i v tomto roce obcím a městům podporu na jejich rozvoj, zkvalitnění života obyvatel či třeba na zlepšení územního plánování. 

MONITORING 13. 1. 2020
 
Legislativa:
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
| Enviweb.cz |
 
Odpady:

Poplatek za odpad pokryje jeho likvidaci ze tří čtvrtin
| Prumyslovaekologie.cz |
Pardubice, podobně jako řada jiných měst, letos zvýší poplatek občanů za likvidaci odpadů. Neměnil se víc než deset let, přestože stoupá objem likvidovaných odpadů i komfort služeb, které obyvatelé Pardubic v tomto směru mají.
 
Jablonec nad Nisou: Město vypoví smlouvu se Severočeskými komunálními službami
| Prumyslovaekologie.cz |
Od roku 2021 by měla začít platit nová legislativa o odpadovém hospodářství. Přinese množství změn, kromě jiného zvýšení poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu a možnost obce více motivovat občany ke třídění.
 
Voda:
 
AVÍZO: Brífink k ústavní ochraně vody
| Naše voda.cz |
Ministr zemědělství Miroslav Toman pořádá ve středu 15. ledna 2020 ve 14.30 hodin brífink po jednání u kulatého stolu k ústavní ochraně vody. Brífink se uskuteční v budově MZe, Těšnov 65/17, Praha 1. Informovalo o tom dnes tiskové oddělení Ministerstva zemědělství.
 
Pozvánka na semináře pořádané SFŽP ČR
| Naše voda.cz |
V lednu proběhnou tři semináře pro příjemce dotací na vodohospodářské projekty z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Semináře s názvem Ex-post monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů v OPŽP pořádá Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.
 
Smíchovské zdymadlo se odkládá
| Naše voda.cz |
O odvolání pražských samospráv proti stavebnímu povolení nové plavební komory na Smíchově z loňského srpna ministerstvo zemědělství zatím nerozhodlo. Informuje o tom zpravodajství ČTK a deník Právo.
 
Energie:
 
Odborník má jasno: Budoucností jsou elektromobily a auta na vodík
| Seznamzpravy.cz |
O budoucnosti elektřiny a dalších alternativních paliv pro automobily si Seznam povídal s výkonným viceprezidentem globálního provozu čerpacích stanic Shell Istvánem Kapitánym.
 
Evropské jaderné zkušenosti? Dvojnásobná cena, než slibují vláda a ČEZ
Zuzana Kubátová
| Seznamzpravy.cz |
Na kolik přijdou Českou republiku nové jaderné reaktory? Vláda i ČEZ slibují nový blok v Dukovanech zhruba za 150 miliard korun, zkušenosti z posledních evropských projektů jsou ale jiné.
 
Uhelná komise do září připraví tři cesty útlumu využití uhlí v Česku
Takzvaná uhelná komise připraví scénáře rychlé, střední a pomalejší cesty útlumu využití uhlí. V září letošního roku je chce představit a vydat doporučení, kterým se následně bude zabývat vláda. Novinářům to po zasedání komise řekl ministr průmyslu a obchodu a předseda komise Karel Havlíček (za ANO). Rychlá cesta by znamenala útlum využití uhlí v letech 2030 až 2035, střední 2035 až 2045 a pomalejší 2045 až 2050. V ideálním případě by kabinet mohl rozhodnout do konce roku, míní Havlíček.
 
Ekologie:
 
Kontaminace půdy: znepokojující dědictví industrializace
| Prumyslovaekologie.cz |
Kontaminace půdy je problémem, který úzce souvisí s naší společnou minulostí a tvoří součást příběhu o tom, jak si Evropa vydobyla světové prvenství nejprve v průmyslu a později v oblasti životního prostředí.
 
Brno podpoří zodpovědné hospodaření s půdou
| Ekolist.cz |
Město Brno se přidá k Barceloně, Padově, Gentu nebo Frankfurtu a zapojí se do mezinárodního projektu Cities4Food, který se zaměřuje na podporu udržitelného využívání potravin, tedy podporu zodpovědného hospodaření a využívání potravin. Vedení města o tom informovalo v tiskové zprávě.
 
V Praze se připravují nové lesy, kvůli kůrovci se více kácelo
| Ekolist.cz |
V Praze by v dalších letech měly být založeny nové lesní výsadby, další už se uskutečňují. V loňském roce se muselo v lesích více kácet v důsledku sucha a kůrovce, který zasáhl i metropoli. V rozhovoru s novináři to řekl ředitel Lesů hlavního města Prahy (LHMP) Ondřej Palička. LHMP loni vysadily 356.000 sazenic, kromě stávajících porostů se vysazovalo v nově vznikajících lesích například v Běchovicích, Satalicích, v Holyni či v Jinonicích.
 
Ústřední nákazová komise prověřila připravenost a funkčnost systému v případě výskytu afrického moru prasat či ptačí chřipky v České republice
| Enviweb.cz |
Aktuální stav nákazy afrického moru prasat (AMP) a ptačí chřipky v okolních státech, možné hrozby pro Českou republiku, vyhodnocení připravených opatření a postupů české strany v případě nákazy a minimalizace rizik přenosu těchto chorob na naše území byly tématy dnešního jednání Ústřední nákazové komise.
 
Ovzduší:
 
Stromy ve městech mohou za určitých podmínek kvalitu ovzduší zhoršit, zjistili vědci aktualizováno
| Ekolist.cz |
Je notoricky známý fakt, že stromy v ulicích výrazně zlepšují kvalitu ovzduší. Je to jeden z důvodů, proč jich ve městech chceme co nejvíce. Měření mikroklimatických podmínek přímo v ulicích ale ukazuje, že za určitých okolností mohou stromy ovzduší naopak zhoršit. Pokud jsou totiž vysazené nad rušnou silnicí, pak nad ní jejich koruny mohou vytvořit jakýsi zelený tunel, který brání rozptylu výfukových plynů. Stromy vlastně brání tomu, aby se ulice vyvětrala.

MONITORING 14. 1. 2020
 
Odpady:
 
Zaplatí získané stříbro recyklaci ekologických solárních panelů?
| Prumyslovaekologie.cz |
Ekologickou energii zajišťujících 180 000 tun solárních panelů, nebo budoucích 180 000 tun solárního odpadu obsahujícího 600 tisíc kilogramů stříbra? 
 
Odvoz kalů z lagun v Ostravě má letos skončit
| Prumyslovaekologie.cz |
Sanace lagun po chemičce Ostramo v Ostravě pokračuje podle plánu. K 31. prosinci 2019 společnost AVE CZ, odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun 30.755 tun upravených kalů k ekologické likvidaci. Na zbývající množství má čas do konce letošního roku. Na likvidaci dohlíží státní podnik Diamo.
 
Město provozovalo kompostárnu v rozporu se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korun
| Tretiruka.cz |
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Plzni uložili pokutu 100 tisíc korun Městu Dobřany za velmi závažné porušování zákona o odpadech v kompostárně, kterou provozovalo v areálu sběrného dvora.
 
AVÍZO: Brífink k balíčku odpadové legislativy
| Naše voda.cz |
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zve na brífink ministra životního prostředí Richarda Brabce spolu s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem k balíčku nové odpadové legislativy, který prošel přes vládu a nyní jej čeká, možná již na lednové schůzi, projednávání v Poslanecké sněmovně.
 
Ekologie:
 
Brno dá letos znovu 20 milionů na zelené střechy a záchyt deště
| Naše voda.cz |
Brno dá letos lidem na zelené střechy a zadržování dešťové vody 20 milionů korun. Stejnou částku vyčlenilo v pilotním programu i loni, lidé z ní vyčerpali 18 milionů. ČTK to dnes řekl náměstek primátorky Petr Hladík.
 
Nord Stream 2 může vyvolat ekologickou katastrofu celého Baltu. Jen jinak, než bychom čekali
| Ekolist.cz ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372