Reklama

13. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Konference “Fórum českého stavebnictví 2017“ hledala cesty, jak rozhýbat stagnující stavební odvětví

Třináctého ročníku konference "Fórum českého stavebnictví 2017" se zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví a primární suroviny Jiří Koliba. Oborová konference se soustředila především na aktuální externí a interní faktory působící na stavební trh a hledání možností, jak českému stavebnictví pomoci k lepším výkonům.

Účastníci konference se seznámili s novými trendy v odvětví a s připravovanými legislativními záměry, které jsou pro budoucnost českého stavebnictví zásadní.

„Největší překážky v rozvoji českého stavebnictví spatřujeme v nedostatečné legislativě, v komplikovaných schvalovacích procesech a územním plánování. Na tom musí společně s dalšími resorty zapracovat a stav zlepšit,“ uvedl náměstek ministra Jiří Koliba.

Drtivou část konference tvořila diskuze, do níž se zapojili odborníci, příslušní ministři vlády i zástupci opozice. Ve druhé části diskuze byla pozornost věnována tomu, zda a jakými mechanismy se může stagnující odvětví stavebnictví rozhýbat.

Hovořilo se především o interních faktorech, jako jsou moderní technologie, materiály a inovativní přístupy k řízení firem i obchodních a výrobních procesů. Diskusi vzbudila i analýza bariér rozvoje českého stavebnictví v kontextu mezinárodního srovnání.

Dalšími tématy byly otázky vztahu státní správy a stavebnictví, digitální transformace sektoru a příprava návrhu nového stavebního zákona.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372