1/2022

IRENA: Výroba zeleného vodíku by mohla změnit vztahy v oblasti energetiky

| autor: Martin Knápek| zdroj: oenergetice.cz0

chemistry-gbd99d0b3f_640.jpg
zdroj: pixabay

Rychlý růst globálního obchodu se zeleným vodíkem může způsobit významné ekonomické a geopolitické změny a vznik nových vzájemných závislostí a bilaterálních vztahů. Uvádí to nová analýza Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)

Naléhavá snaha podnikat kroky v oblasti ochrany klimatu spojená se závazky dosáhnout uhlíkové neutrality podle IRENA povede k významnému růstu významu vodíku, který by v roce 2050 mohl pokrývat až 12 % světové spotřeby energie.

Rostoucí obchod s vodíkem a cílené investice na trhu, kterému v současnosti dominují fosilní paliva, pravděpodobně povedou ke zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti a ovlivní i zahraniční vztahy mezi státy. Nové bilaterální vztahy se přitom mají výrazně lišit od uhlovodíkových obchodních vztahů 20. století.

Vodík má podle agentury IRENA umožnit vstup nových subjektů do energetiky a diverzifikovat přepravní trasy a dodávky, a v konečném důsledku tak přesunout moc od několika málo států na většinu. S mezinárodní spoluprací by vodíkový trh mohl být mnohem více demokratický a inkluzivní a poskytnout tak příležitosti pro rozvinuté i rozvíjející se ekonomiky.

„Vodík by se mohl ukázat jako chybějící článek k dosažení klimaticky bezpečné energetiky. Vodík jednoznačně navazuje na energetickou revoluci v oblasti obnovitelných zdrojů a zelený vodík se jeví jako zásadní nástroj pro dosažení klimatické neutrality způsobem, který neohrozí průmyslový růst a společenský rozvoj. Vodík ale není novou ropou. A přechod na něj není náhradou paliva, ale přechodem na nový systém s politickými, technickými, environmentálními a ekonomickými změnami,“ uvedl Francesco La Camera, generální ředitel IRENA.

Vyšší množství výrobců má zamezit kartelizaci vodíkového trhu

IRENA odhaduje, že do roku 2050 by se s vodíkem mohlo obchodovat přeshraničně z více než 30 %. To je přitom vyšší podíl než současný obchod se zemním plynem. Již nyní má plánovat aktivní obchodování s vodíkem přes 30 států a regionů.

Skutečnost, že vodík je možné vyrábět z obnovitelných zdrojů energie na mnoha místech světa, má zároveň znemožnit vznik kartelů. Jeho velkovýroba by tak exportérům neměla propůjčovat takový vliv, jako je to v současnosti u ropy a zemního plynu. Jejich současní vývozci ale stále více považují čistý vodík za atraktivní způsob diverzifikace svých ekonomik. Podle IRENA jim ale vodík nenahradí ztráty příjmů z ropy a zemního plynu a tyto státy se proto nevyhnou nutnosti širších ekonomické transformace.

Technický potenciál světové výroby vodíku má výrazně převyšovat odhadovanou celosvětovou spotřebu. Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů energie má zároveň umožnit mnoha státům, které v současnosti patří mezi čisté dovozce energie, stát se čistými vývozci. Využití potenciálu mnoha regionů, například Afriky, Blízkého východu, či Oceánie a Severní a Jižní Ameriky bude ale vyžadovat značné investice.

K nárůstu spotřeby má dojít až v dalším desetiletí

Rozvoj čistého vodíku se bude pravděpodobně odehrávat v různých fázích. Podle analýzy lze toto desetiletí očekávat velký závod o vedoucí postavení v oblasti technologií. K významu růstu poptávky po vodíku má pak dojít až v polovině následujícího desetiletí. Do té doby má již zelený vodík nákladově konkurovat vodíku z fosilních paliv.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO