ENVIROkonference 2020

0

ENVIROkonference 2020
Datum konání: Oct. 20, 2020, 8 a.m.
Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice

Tematické okruhy konference:

Hlavním cílem konference je výměna praktických i legislativních zkušeností
obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu,
problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.

 • Odpady – Garant sekce: Jan Maršák, MŽP ČR
  • Cirkulární ekonomika
  • Energetické využití odpadů
  • Aktuální stav legislativy
 • EIA, IPPC, BREF, BAT – Garant sekce: Petr Slezák, MŽP ČR
  • Legislativní změny EIA/IPPC
  • Implementace závěrů o BAT, výjimky z plnění hladin emisí
  • Revize BREF
 • Ovzduší – Garant sekce: Kurt Dědič, MŽP ČR
  • Aktuální legislativa
  • Nové pohledy na problematiku obtěžování zápachem
  • Monitoring a modelování kvality ovzduší
 • EVVO – Garant sekce: Radim Misiaček, RADDIT consulting s.r.o.
  • Role EVVO v ochraně životního prostředí
  • Příklady dobré praxe

Pro konferenci bude požádáno o akreditaci Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků státní správy.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
KRC - partner
Nadace partnerství
Partner - SOVAK