Reklama

21. 9. 2016  |  Aktuality  |  Autor: ECHA, překlad MPO

ECHA zveřejnila překlad Praktického průvodce “Jak používat a oznamovat (Q)SAR“

Aktualizovaný praktický průvodce byl přeložen do 22 jazyků členských zemí EU.

Nařízení REACH v příloze XI stanoví, že standardní režim zkoušek na zvířatech lze upravit použitím jiných než zkušebních metod, jako jsou (kvantitavní) vztahy mezi strukturou a aktivitou - (Q)SAR, pokud jsou splněny určité podmínky.

Praktický průvodce "Jak používat a oznamovat (Q)SAR", verze 3.1 byl ECHA zveřejněn v červenci 2016 a následně přeložen do 22 jazyků členských zemí EU.

Průvodce uvádí přehled důležitých aspektů, které třeba vzít do úvahy při předpovídání vlastností látek pomocí modelů (Q)SAR definovaných v nařízení REACH a aspektů, které Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) rovněž bere v úvahu při hodnocení výsledků (Q)SAR.

Průvodce poskytuje užitečné příklady osvědčených postupů pro předpovědi vycházející z široce používaných a volně dostupných softwarových programů (Q)SAR.

Aktualizovaný průvodce také rozšiřuje kapitolu o modelech (Q)SAR, která je obsažena v Praktickém průvodci "Jak používat alternativy ke zkouškám na zvířatech" a vyhovět požadavkům na informace pro účely registrace podle nařízení REACH.

Vysvětlivky: (Q)SAR — (quantitative) structure—activity relationships

Další informace: Praktické průvodce

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372