Reklama

10. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

ECHA zveřejnila informace o aktualizaci webové stránky “toxikologická střediska“

Informace o stavu přípravy „Výrobkového kategorizačního systému“, vytváření oznamovacího portálu toxikologických středisek a generátoru UFI kódu.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila návrh „výrobkového kategorizačního systému“/“Product categorisation system“ (PCS), který se bude podle nařízení Komise (EU) 2017/542 – nová příloha VIII nařízení CLP, používat k přiřazování výrobkové kategorie podle zamýšleného použití směsi.

Návrh je uveřejněn na webové stránce ECHA určené pro toxikologická střediska v záložce „Nástroje/Tools“.

Pokyny k interpretaci a používání nového nařízení EU (přílohy VIII) budou připraveny do konce t.r.

V současné době je také k dispozici nová stránka, která informuje o vytváření systému centralizovaného podání a odesílání informací, nazvaného oznamovací portál toxikologických středisek. Studie proveditelnosti bude realizována v 04 – 07/2017.

Definice harmonizovaného formátu pro podání informací vztahujících se k nebezpečným směsímuváděnými dovozci nebo následnými uživateli určeným subjektům členských zemí EU vedla k vytvoření konceptu jedinečného identifikátoru složení/Unique Formula Identifier (UFI). Softwarovou aplikaci dovolující vygenerovat příslušné identifikátory vyvinul průmysl. Publikovaná verze UFI Generátoru je finální.

UFI kód bude nutné uvádět na štítcích dodávaných výrobků. To umožní vytvoření jednoznačného spojení mezi směsmi uváděnými na trh a informacemi o těchto specifických směsích, poskytovaných toxikologickým střediskům tak, že chemické složení výrobku/směsi bude možné přesně a rychle dohledat. Přesná identifikace je nezbytná pro poskytnutí vhodných léčebných opatření v případě tísňového volání.

UFI Generátor je on line nástroj, který bude vytvářet a ověřovat platnost UFI kódů. Umožňuje vygenerovat UFI kód/kódy jednotlivě nebo hromadně.

Získat přístup k jakémukoliv nástroji a formátu pro podání informací určeným subjektům a toxikologickým střediskům lze jen vytvořením ECHA uživatelského účtu. To umožňuje ECHA zpětnou vazbu, tj. oznamovat uživatelům očekávané aktualizace nástrojů a poskytovat další důležité informace.

Dovozci a následní uživatelé uvádějící nebezpečné směsi na trh budou odpovědní za podánípožadovaných informací v členské zemi, ve které tyto směsi uvádí na trh. Odlišnosti budou existovat mezi směsmi pro spotřebitelské, profesionální a průmyslové použití. Zahájení podávání informací bude rozfázováno podle zamýšleného používání směsí:

  • pro spotřebitelské užití: rok 2020;
  • pro profesionální užití: rok 2021;
  • pro průmyslové užití: rok 2024.

Zdroj: ECHA webové stránky

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372