Reklama

ZPRAVODAJSTVÍ

Zástupci Ministerstva životního prostředí a společnosti EKO-KOM se dohodli na nové finanční podpoře sběru kovů v obcích. Motivačním nástrojem pro rozšiřování sběrné sítě na třídění a sběr kovů z domácností má být speciální příplatek obcím za každý kontejner na vytříděné kovy na jejich území.


Evropská obchodní sdružení FEAD, EuRIC a CEWEP, která zastupují průmyslová odvětví nakládání s odpady a recyklaci v EU, adresovaly Evropské komisi otevřený dopis, v němž zdůrazňují, že je nutné ochránit ambice Zelené dohody pro Evropu a nový akční plán oběhového hospodářství. Měly by být nedílnou součástí evropské hospodářské obnovy po koronavirové krizi.


V zemích Evropské unie a Švýcarska se v roce 2018 vytřídilo rekordních 110 000 tun baterií. Celková účinnost sběru baterií dosáhla úrovně 47,4 %. To znamená, že již téměř polovina baterií, které se v kontinentální Evropě dostaly do oběhu, skončily na recyklaci.


Termografie je schopná unikající tepelnou energii převést do oblasti viditelného spektra. Na Liberecku „vidí“ unikající teplo firma MEUTA. 


Kvůli pandemii COVID-19 může světová ekonomika dle odhadů přijít o biliony amerických dolarů – rané předpovědi hovoří asi o 4 bilionech USD. Pošramoceným ekonomikám může v budoucnu významně pomoci uplatnění principů cirkulární ekonomiky, zejména pak využití takzvaného urban miningu, tedy využívání odpadů jako zdroje druhotných surovin.


Množstevně největší část stavebních a demoličních odpadů (dále „SDO“) tvoří kromě zemin, o kterých píšeme podrobněji v předchozím článku, odpady na minerální bázi, tj. zbytky betonu, cihel a kameniva, střešní tašky a keramika.


Pozměňovací návrhy k nové odpadové legislativě prošly v těchto dvou týdnech hlasováním Výboru pro životní prostředí. Ještě je čeká projednání v Hospodářském výboru. Jaké změny zatím přinesly?


20,9 tisíc tun. Taková je hmotnost vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, kterou během loňského roku v rámci své sběrné sítě převzal k recyklaci kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a.s. Množství odpovídá hmotnosti 120 staveb legendární pražské Petřínské rozhledny.


Předseda Svazu měst a obcí ČR, František Lukl, zaslal ministru životního prostředí oficiální stanovisko Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) k záměru zavedení záloh na PET lahve namísto stávajícího systému třídění.


Výzkumný ústav vodohospodářský TGM monitoruje odpadní vody na ČOV na výskyt SARS-CoV-2. První výsledky prokázaly pozitivní nález v bezmála 11 % lokalit.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372