Reklama

SLOVNÍK

19. 5. 2016

Katalog odpadů

Příloha Vyhlášky č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března
2016 o Katalogu odpadů.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech (aktuální znění ke
stažení zde
) upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů
a pro nakládání s nimi.

1

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372