Reklama

SKLÁDKY ODPADŮ

Inspektoři České inspekce životního prostředí uložili dvě pokuty v celkové výši 161 300 korun společnosti Ekometal Šrot s.r.o.
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové uložili pokutu 110 tisíc korun podnikateli Václavu Rumlovi. Ten ve své provozovně v Sezemicích na Pardubicku nakládal s autovraky mimo plochy vymezené platným provozním řádem.
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili pokuty v celkové výši 500 tisíc korun dvěma firmám z Frýdecko-Místecka za nelegální nakládání s odpadem ze stavby motokárového areálu v Třinci.
Seznam provozovaných skládek odpadů v České republice
zveřejnilo Centrum pro hospodaření s odpady VÚV TGM.

1

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372