Reklama

SERVISNÍ TÉMATA

Firmy se vracejí k normálnímu fungování. Potřebují ale jasná hygienická pravidla, která zajistí, že se mezi zaměstnanci nebude koronavirus šířit.


Základní informace o biocidech, legislativní požadavky, označování, veškeré náležitosti a povinnosti při uvádění těchto speciálních směsí na trh a hlavně – konkrétní příklady oznámení i povolení.


V mediální záplavě informací o celosvětové bitvě s víry se ztrácejí další životně důležité zprávy o nevídaném nastávajícím období sucha. Nejvíce jsou si toho vědomy obce, které jsou odkázány na lokální zdroje pitné vody, která mizí před očima.


Provozovatel digitálního odpadového tržiště, společnost Cyrkl.cz pořádá první online webinář. 


Umíte psát zábavně a srozumitelně? Pokud si nejste jistí, přihlaste se na webinář COPYWRITING 


V tomto programu je aklokováno 500 mil. Kč. Je zaměřen na podporu zavádění inovativních technologií v oblasti druhotných surovin. Jeho využití by mělo pomoci v přechodu České republiky na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství. 


Po vlivem korona krize dochází k pozitivním změnám v přírodě a ovzduší. Bude to jen krátkodobé nebo člověk změní své chování, které nakonec povede k lepší ochraně životního prostředí?


27. 4. 2020

Peletovací lis

Technologie výroby pelet spočívá v regeneraci co největšího množství dřevěného odpadu pro výrobu energie. Dřevo nebo sláma, ze kterých se vyrábějí pelety, se nazývají biomasa, tj. obnovitelný zdroj energie, který nedojde. S pomocí peletovacího lisu můžete připravit nejen biomasu, ale také krmivo.


Hlavní příčinou úniků vody a praskání potrubí je stárnoucí infrastruktura, která je běžně přetěžována rychle rostoucím počtem obyvatel. V kombinaci s nedostatečnými investicemi do výměn potrubí a řízení rozvodných sítí znamená to jediné. Je nutné hledat řešení, která by ztrátám vody zabránila.


Blíží se čtvrté výročí od chvíle, kdy jsme pro vás publikovali první článek.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372