Reklama

PUBLICISTIKA

Na schůzi výboru životního prostředí vznesla poslankyně Fialová pozměnovací návrh, který klade nové nároky na zpracovatele elektroodpadu. Svaz průmyslu druhotných surovin ČR však před tímto návrhem varuje.


Letošní slovo roku podle vydavatelů anglického výkladového Collinsova slovníku nejspíš nebude spojeno s ekologií, i když v roce 2018 si prvenství odnesl termín „single-use“ (výrobky z plastu určené pouze na jedno použití) a v loňském roce to bylo slovní spojení „climate strike“ (klimatická stávka).


Od posledního článku o pandemii koronaviru v USA na tomto webu ze dne 6. 4. se celkový počet nakažených ve světě přiblížil 5 milionům, samotné Spojené státy se se dostaly do popředí s 1,7 milionu nakažených. Čína již 24. 5. nevykázakla žádný nový případ nakaženého, v Evropě jsou patrné trendy poklesu. VHO však varuje před optimismem a upozorňuje ne možnost návratu koronaviru ve druhé vlně.


S novým zákonem o odpadech se objevuje i nový institut, který má být motivačním nástrojem pro obce, aby zvýšili podíl vytříděných odpadů. Tzv. třídicí sleva budí vášnivé diskuze, přestože dosud nebylo jasné, jakým způsobem se bude počítat.


Globální trh s elektromobilitou má obrovský růstový potenciál. Agentura Bloomberg ocenila trh s elektroautomobily v roce 2019 na 160 miliard USD a do roku 2027 očekává růst na 800 miliard USD. Podmínkou rozvoje je zvýšení dojezdové vzdálenosti a zlepšená infrastruktura při nabíjení.


Tato doba se vyznačuje hlavně nejistotou. Nevíme, zda se to přežene a po pár týdnech či měsících se vrátíme k životu, jak jsme ho znali předtím, nebo jestli budeme v krizovém stavu žít delší dobu.


Nově navrhované odpadové legislativě zatím chybí prováděcí předpisy. Pro představu bude ale dobré vědět dopředu alespoň směr, kterým MŽP uvažuje.


S blížícím se létem a s uvolňováním opatření proti koronaviru se do popředí všeobecného zájmu dostalo sucho. Právě se suchem souvisí jev, ke kterému dochází a kvůli kterému nám ubývá podzemních vod.


Plastové obaly pro potraviny představují pouze 0,6 % z celkové evropské uhlíkové stopy, což je minimum např. ve srovnání s 23 % podílem dopravy, včetně letecké.


Koronavirová pandemie přehodnotila hodnotové žebříčky nás všech. V oblasti oběhového hospodářství je to krásně vidět třeba na tom, že dosud démonizované plasty byly vzaty na milost.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372