Reklama

AKTUALITY

Vodovody a kanalizace Jesenicka chystají rekonstrukci klíčové infrastruktury na výrobu pitné vody pro více než 15 000 obyvatel okresu, Úpravnu vody Adolfovice, která bude stát 74 milionů korun (polovinu pokryje dotace). Vak si tak zajistí spolehlivější řízení kvality vody, Jesenicko dostane lepší pitnou vodu.


V úterý zasedala Národní koalice pro boj se suchem.


Kvůli perspektivnějším pracovním místům a podnikatelským příležitostem po celém světě vznikají další a další iniciativy požadující obnovu ekonomiky na základě především čistých technologií.


Návrh nového stavebního zákona plně koresponduje se schváleným věcným záměrem. Hlavním cílem nového stavebního zákona je zrychlit povolování staveb, zjednodušit přebujelou administrativu, která ho provází a zajistit dodržování lhůt ze strany státu. A to současná verze splňuje.


Informačně-osvětový dokument Česko chrání klima představuje pestrou škálu klimatických opatření realizovaných městy, podniky, neziskovými organizacemi, ale i jednotlivci a skupinami dobrovolníků.


Výsledky statistických šetření z oblasti dodávek tepelných čerpadel na český trh.


Česko letos na jaře čelí pokračujícímu kritickému suchu. Průmyslové podniky už dlouho snižují svou spotřebu vody a připravují se i na situace, kdy v řekách nebude vody dostatek. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto chce být u přípravy opatření, která budou nedostatek vody řešit. Není v zájmu Česka, aby kvůli nečekaným, nebo překvapivým rozhodnutím úřadů byla ohrožena existence průmyslových podniků.


Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat se v druhé polovině 2019 oproti druhé polovině předchozího roku zvýšily ceny elektřiny pro domácnosti v EU o 1,3 %.


Sucho v České republice pokračuje už šestým rokem. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrchových vod, ty navíc z České republiky odtékají do okolních států. Dlouhodobě vyšší průměrné teploty zvyšují výpar vody.


Nelegální, tzv. černé skládky představují značné riziko pro životní prostředí. Mohou z nich unikat nebezpečné látky do ovzduší, půdy a vody, které mohou poškozovat lokální ekosystémy a ohrožovat např. zdroje pitné vody.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372