Reklama

AKTUALITY

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci zaměřenou na aktualizaci pravidel EU týkajících se transevropské energetické infrastruktury.


Koruny stromů neplní pouze funkci estetickou, ale především ryze praktickou. Ve svém stínu vytvářejí stabilnější prostředí, které chrání rostliny před teplotními extrémy, a ovlivňuje tak jejich reakci na globální oteplování. 


Zveřejňujeme aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+ (Nástroj), na verzi v1.6, platnou ke dni 15. 5. 2020. Nástroj je platný pro vodohospodářské projekty z prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2.


Od 15. 5. 2020 se výrazně navyšuje finanční podpora na výstavbu vegetačních neboli zelených střech z programu Nová zelená úsporám. Místo původních 500 Kč dosahuje nově příspěvek 800 Kč na metr čtvereční její půdorysné plochy.


Evropská komise v rámci pravidel státní pomoci schválila opatření ČR na odstranění následků znečištění životního prostředí po bývalé rafinerii OSTRAMO v Ostravě.


Služba pro předplatitele.


Globální klimatická změna ovlivňuje mnoho oblastí života na naší planetě. Přinejmenším na druhý největší řád hmyzu, motýly, by ale neměla mít tak tragický dopad, jak by se mohlo předpokládat.


Evropská komise připravuje strategii integrace energetických systémů (Energy System Integration), jejíž zveřejnění je plánované na červen 2020. Jak už z názvu vyplývá, strategie bude zaměřená na stanovení strategie EU k propojování jednotlivých sektorů energetiky, tzv. sector couplingu. Podle vyjádření komisařky pro energetiku Kadri Simsonové bude „hlavním elementem“ této strategie vodík. Informoval o tom portál Euractiv.


S účinností od 16. května 2020 přestává platit systém předběžné kontroly dovozu výrobků ze železa a oceli i výrobků z hliníku.


Ekologické zemědělství je celosvětově vnímáno jako klíčová alternativa pro zemědělskou výrobu budoucnosti. Nyní spouští pilotní projekt ekologicky šetrného zemědělství i hlavní město Praha. Systém hospodaření by se také mohl stát dobrým příkladem i pro další česká města a obce.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372