Reklama

Alespoň tak jej hodnotí ředitel Odboru odpadového hospodářství slovenského Ministerstva životního prostředí, Peter Šimurka, který vystoupil na 15. ročníku kongresu Deň odpadového hospodárstva 2019.


Průzkum společnosti Energie ČS, který pro ni realizovala agentura Foresite Marketing, se zaměřil mimo jiné na to, jaké technologie lidé používají v domácnostech a o jakých uvažují, že by si pořídili.


Původní termín, kdy již nebude možné využívat stávající cesty likvidace kalů, které nesplňují dané požadavky, se posouvá na 1.1.2023. Do této doby se prodlužuje přechodné období, které mělo původně končit na konci tohoto roku. 


Unikátní složení takzvaného těžkého betonu na bázi vedlejších produktů z hutního podniku vyvinuli v rámci aplikovaného výzkumu v Třineckých železárnách ve spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB TUO) a výzkumníkem Jiřím Šafratou.


Vyhláška č. 437/2016 Sb. nastavuje jednotné limity pro obsah patogenních mikroorganismů po úpravě, hygienizaci, v kalech používaných na zemědělské půdě. Tyto zpřísněné limity měly být původně závazné již od 1. ledna 2020.


Data o pryžových výrobcích, které jsou specifickými aplikacemi elastomerů, nefigurují v žádných evropských statistikách o plastových odpadech. Přitom jde o nezanedbatelná množství. 


Nedostatek pracovníků v chemickém průmyslu je známý fakt, který trápí mnoho firem.


Informační den věnovaný směrnici 2011/65/ES (RoHS II) a označování elektrických a elektronických zařízení pomocí tzv. CE symbolů, a nařízení (EU) č. 821/2017 o tzv. konfliktních minerálech (cín, tantal, wolfram, zlato a jejich rudy).


Cefic vítá novou zprávu zveřejněnou Evropskou komisí "Posílení strategických hodnotových řetězců pro průmysl EU připravený na budoucnost", který uznává důležitou úlohu chemického průmyslu při vytváření společné vize efektivně koordinovaného úsilí a investic v Evropě.

 


V Kongresovém centru v Praze se 14. listopadu 2019 konala odborná konference s následnou panelovou diskusí věnovaná projektům energetických úspor řešeným metodou EPC.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372