Reklama

V důsledku epidemie nového typu koronaviru se plná pozornost všech přesouvá ke krizovým opatřením. Je proto otázkou, jak bude probíhat legislativní proces zákonů, které nejsou, a v dohledné době zřejmě ani nebudou, takovou prioritou.


Ministr vnitra na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 203 a na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. března 2020 a usnesení vlády ze dne 23.března 2020 stanovuje zákaz vstupu na území České republiky.

Z produkce plastů ve výši 360 mil. tun vzniklo po skončení jejich životnosti 260 mil. tun odpadů. Z nich bylo 16 % vytříděno pro recyklaci, ale pouze 12 % bylo skutečně mechanicky recyklováno. Chemicky bylo recyklováno méně než 1 % plastových odpadů.


Společnost Cyrkl.cz prostřednictvím svého Digitálního tržiště odpadů v době krize zdarma propojuje klíčové hráče s cílem pomoci.

 


Právě v těchto dnech považuje brněnská spalovna za naprosto klíčové pro chod města a regionu nepřerušit pravidelný sběr i svoz odpadu spolu s jeho následným energetickým využitím. 


Recyklace, tak jak si ji každý představuje, je převážně recyklací mechanickou. Recyklace je zjevně základním kamenem oběhového hospodářství, o kterém velmi usilovně hovoří již mnoho let celá Evropa. Tato cesta k oběhovému hosodářství není zdaleka jedinou. Na scénu možná příjde i recyklace chemická.


Odpad ze zdravotnických zařízení a využité jednorázové ochranné prostředky nejen od pracovníků z rizikových prostředí, ale třeba i z karantény osob, vyžaduje speciální péči. 


Hned poté, co „Zelená dohoda“ spatřila světlo světa, mnoho skeptiků tvrdilo „že jde o utopii“. V současné chvíli známky utopie mají velmi ostré kontury. Jsou tak ostré, že pokud bych nyní zašel z pozice své práce za někým důležitým a zeptal se ho, co si o The European Green Deal myslí, pošle mě do háje.


Zdravotnická zařízení v současné době zatěžuje materiál infekčně kontaminovaný. Jedná se především o jednorázové ochranné pomůcky jako jsou rukavice, respirátory, roušky, ochranné pláště a další. Je nanejvýš důležité s tímto odpadem nakládat bezpečně. 


MŽP s ohledem na nouzový stav žádá o pardon instituce, které ze zákona vymáhají sankce.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372