Reklama

USA rozšiřuje od 8. února cla na vybrané výrobky z oceli a hliníku.


Jedná se o veřejně přístupnou online databázi obsahující informace o znečištění životního prostředí konkrétní provozovnou, která překročí ohlašovací práh té které látky.

 


Postavení Číny v globální ekonomice se mění. Zatímco v roce 2003, kdy se Čína potýkala s virem SARS, se podílela na světové ekonomice 4,3 %, vloni to již bylo 16,3 %.


Klastr WASTen sdružuje subjekty působící v oblasti odpadového hospodářství, které vyvíjejí a dodávají moderní technologie na využití odpadu. V současné chvíli má 30 členů, především podniků, ale také řada významných výzkumných institucí a univerzit, mimo jiné UniCre, VŠCHT v Praze, VŠB TU v Ostravě a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 


V České republice se každý rok vyprodukuje více než 600 tisíc tun plastového odpadu z výrobků, které se používají jak pro širokou spotřebu, tak pro konstrukční nebo speciální aplikace.


Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM spouští krizový scénář kvůli nízké ceně papíru. Ministr Brabec se na tom dohodl s vedením společnosti.


Pro snížení své stopy na životním prostředí mohou spotřebitelé například nakupovat lokální potraviny, zboží objednané na internetu si vyzvedávat v prodejnách či výdejnách, při reklamaci volit spíše opravu než výměnu zboží, některé věci si raději půjčovat než kupovat a na cesty si vozit vlastní nákupní tašku, láhev i mýdlo.


Nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, příprava k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, to jsou velká témata poslední doby i oblasti dotační podpory.


Jedním z nedostatků Evropské strategie pro cirkulární ekonomiku plastů z roku 2018 je prioritní zaměření na využití plastových odpadů mechanickými způsoby recyklací.


V České republice je celkem 6932 vlastníků/ 2941 provozovatelů vodohospodářské infrastruktury. Sedmdesát pět procent trhu však neplní své povinnosti ze zákona na její obnovu. Jak tyto a další problémy řešit? 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372