Studie EN

Bude hra s čísly pokračovat?

| autor: Martina Jandusova0

digits-4014181_640.jpg
zdroj: pixabay

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM na začátku dubna oznámila, že zvyšuje platby za dotřídění odpadu pro materiálovou recyklaci. Zajistí vyšší odměny třídicím linkám vyšší materiálovou recyklaci, anebo jde jen o zavádějící hru s procenty, která má naši pozornost odvést od elementárního problému?

Novinky od EKO-KOMu

Česká republika má podle společnosti EKO-KOM v oblasti odpadů vyřešenou nejsložitější část problému. Celostátní infrastruktura sběrné sítě pro třídění existuje a obyvatelé jsou ochotni je využívat. „To je zcela zásadním prvním krokem k reálně fungující recyklaci odpadů. Bez třídění komunálních odpadů nemůže členský stát zajistit plnění cílů pro odpady jako celek, ale ani pro obalové cíle,“ říká EKO-KOM. Proto se můžeme soustředit na to „jednodušší“.

Nová odpadová legislativa zvyšuje požadavky na materiálovou recyklaci, do které se dosud započítávala i výroba certifikovaných paliv (TAP).Většina členských států EU včetně České republiky je využívala, ale nové cíle jsou nejen přísnější, zároveň upřednostňují materiálovou recyklaci před všemi ostatními formami využívání odpadů. Platí to i pro výrobu certifikovaných paliv.

Cílem pro příštích pět let je podle autorizované obalové společnosti uplatnění hierarchie nakládání s odpadem během dotřiďování tříděného odpadu. Současně musí být alespoň polovina vytříděného plastu zrecyklována. Mezi materiálovou recyklaci nebude nově zahrnuta výroba certifikovaných paliv. Dále musí být maximální množství odpadu, který nebyl materiálově využit, využit alespoň energeticky. EKO-KOM proto přistoupil k tomu, že:

  • zavede přímou finanční podpora u recyklace pro všechny způsoby recyklace plastových fólií a také směsné frakce zbytkového plastu,
  • zvyšuje platby třídicím linkám za vytřídění a předání odpadu k materiálové recyklaci,
  • zvyšuje úhrady za energetické využití zbytkových nebo nerecyklovatelných plastů tak, aby jejich energetické využití bylo výhodnější než ukládání na skládku, ale zároveň preferuje materiálovou recyklaci,
  • platby za energetické využití podmíní minimální požadovanou účinností třídicí linky, vyjádřenou jako poměr materiálové recyklace k celkovému množství upravovaného odpadu.

Nové sazby AOS EKO-KOM plní dva účely. Prvním je silný tlak na zvýšení účinnosti třídiček a tedy ve svém důsledku na zvýšení procenta materiálové recyklace. Druhým je uhradit podíl obalů na nákladech energeticky využívaného výmětu tak, aby se tento náklad nepřenášel na města a obce. Obě dvě věci jsou jak v zájmu provozu systému nakládání s tříděnými odpady z obalů, tak jsou také povinností AOS. Přímé energetické využití odpadů i výroba certifikovaných alternativních paliv je součástí odpadového hospodářství. V okamžiku, kdy bylo rozhodnuto, že se Česká republika začne odklánět od skládkování, bylo také rozhodnuto, že oba tyto způsoby nakládání nabydou na významu. Naše sazby pouze reflektují aktuální tržní cenu za přijetí odpadu k výrobě TAP nebo do ZEVO,“ říká Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM.

EKO-KOM stanovil hranici pro zvýšenou odměnu třídicích linek na 28 % hm a výše. „Dle mého názoru došlo na slova mnoha svozových společností a provozovatelů třídicích linek, že 40 % a vyšší materiálová vytříděnost je, za současné absence technologií, nemyslitelná,“ komentuje tuto skutečnost Libor Luňáček, ze společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

Zpátky do minulosti

Je nezbytně nutné, aby se na dotřiďovacích zařízeních vrátila účinnost dotřídění plastových odpadů na materiálovou recyklaci alespoň na původní úroveň z let 2015 až 2016, která se, před tím než se třídičky zaměřily na produkci certifikovaných paliv, pohybovala mezi 40-60 %. To při vysoké míře třídění umožní plnění závazných cílů nejen pro obalový průmysl, ale i cíle platné pro obce a města ČR,“ říká EKO-KOM.

Na situaci v tomto období je třeba se podívat pozorněji. V letech 2015 -2016 byly ještě možné dovážet do Číny plastové odpady ve velkém množství. Kvalita těchto odpadů byla diskutabilní, neboť se v mnoha případech nejednalo o vytříděné složky z plastové separace, ale přímo o plastovou separaci jako takovou. Nedá se říci, že by proti této praxi někdo něco měl, naopak se situací panovala všeobecná spokojenost; třídicí linky měly odbyt, Ministerstvo životního prostředí a obalová společnost EKO-KOM mohly prezentovat lichotivá procenta. Jenomže ve chvíli, kdy Čína přestala tyto odpady odebírat, v celé své kráse se ukázalo, jak velký problém s plasty v Česku ve skutečnosti máme.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy