VŠCHT BANNER
Medistyl
EGExpert
Jaký výkon kotle zvolit?

Jaký výkon kotle zvolit?

|27.07.2017

Pro výběr kotle a jeho optimální fungování je důležité předem určit potřebný výkon. Poradíme jak.

Připomínkové řízení: nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

Připomínkové řízení: nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

|25.07.2017

Nařízení stanoví prostředky poskytované ze státního rozpočtu pro rok 2018 formou dotace na podporu podporovaných zdrojů energie. Jedná se o naplnění ustanovení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

TS ČR přivítalo schválení nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

TS ČR přivítalo schválení nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

|25.07.2017

Vláda na jednání schválila nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, které umožní operátorovi trhu vyplatit podporu na základě již vydaných cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu i za období, kdy tato podpora nebyla vyplacena kvůli chybějící notifikaci u Evropské komise. Teplárenské sdružení ČR tento krok vlády přivítalo.

Stanovisko SCHP ČR k návrhu novely vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Stanovisko SCHP ČR k návrhu novely vyhlášky č. 415/2012 Sb.

|25.07.2017

V meziresortním řízení je právě návrh novely, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

VIA ALTA vyvinula zařízení na nové využití odpadních plastů

VIA ALTA vyvinula zařízení na nové využití odpadních plastů

|25.07.2017

S novou technologií na využití odpadních termoplastů přichází na trh třebíčská firma VIA ALTA.

Nelegální skládky odpadu odhalí satelit

Nelegální skládky odpadu odhalí satelit

|23.07.2017

Vesmírná detektivní agentura spouští službu identifikace tzv. černých skládek pomocí nejnovější satelitní technologie.

Výhradně elektromobily a hybridy. Volvo chystá od roku 2019 radikální krok

Výhradně elektromobily a hybridy. Volvo chystá od roku 2019 radikální krok

|20.07.2017

Švédská společnost se chce stát první velkou automobilkou na světě, která se plně přeorientuje na elektromobily a hybridy.

Ohlédnutí za Dny teplárenství a energetiky 2017

Ohlédnutí za Dny teplárenství a energetiky 2017

|20.07.2017

Na 23. ročníku konference Dny teplárenství a energetiky, která se konala v Hradci Králové ve dnech 25. – 26. 4. 2017, se shodli účastníci na tom, že teplárenství může sehrát významnou úlohu při naplňování klimaticko-energetických cílů České republiky do roku 2030.

SOVAK ČR k platnosti směrných čísel roční potřeby vody

SOVAK ČR k platnosti směrných čísel roční potřeby vody

|19.07.2017

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v § 19 odstavec 5 stanovuje: „Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry."

Proces povolování z pohledu následného uživatele I.

Proces povolování z pohledu následného uživatele I.

|19.07.2017

„Dříve nebo později budeme všichni následnými uživateli SVHC látek,“ řekl na úvod své přednášky Jan Mervart ze společnosti DEZA, a.s., která se uskutečnila na konferenci Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017.

Video: Voda a její výhody v soukromém sektoru

Video: Voda a její výhody v soukromém sektoru

|18.07.2017

Soukromý sektor přináší spoustu výhod a věcí, které ten státní přinést nedokáže. I díky zisku dělají společnosti změny, vylepšují poskytované služby či zavádějí způsoby, které konečným spotřebitelům šetří náklady.

← starší články

Infoservis

|27.07.2017

Hodnocení dopadů regulace – Regulatory Impact Assessment - RIA

Při vytváření podmínek pro podnikání chce ČR jít především cestou kvalitních právních předpisů. Proto je věnována mimořádná pozornost předpokládanému hospodářskému a finančnímu dopadu každé navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí.


|27.07.2017

Brno dosud vybralo na poplatcích za komunální odpad 221 milionů

Celkem 221 milionů korun je k dnešnímu dni vybráno na příjmový účet pro výběr poplatku za komunální odpad za rok 2017. Je to zhruba 91 % z celkové předpokládané částky 241 milionů, což svědčí o dobré platební morálce poplatníků.


|26.07.2017

Červencové biocidní novinky

Několik látkám byla schválena obnova pro použití v biocidních přípravcích.


|26.07.2017

Městské objekty budou díky metodě EPC méně energeticky náročné

Hlavní město zmodernizuje některé své budovy tak, aby byly energeticky méně náročné.


|26.07.2017

Evropský byznys se obává dopadu možných sankcí USA proti Rusku na sektor energetiky

Konfederace Evropského podnikání BusinessEurope vyjádřila své znepokojení nad záměrem USA rozšířit sankce proti Rusku, a možném dopadu na energetický sektor v EU.


|25.07.2017

Odtah vozidla při havárii na vodovodní či kanalizační síti hradí PVK

V této souvislosti mají podle zákona o vodovodech a kanalizacích možnost rozhodnout o odtahu vozidla, které brání opravě.


|25.07.2017

Cesta k dotacím z Norských fondů je otevřena

Jednou z pěti prioritních oblastí Norských fondů 2014-2021 je program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, na který bylo vyčleněno přes 30 mil. eur z celkových 82,325 mil. eur.


|25.07.2017

Požádat o dotaci na udržení vody v krajině bude možné až do ledna 2018

SFŽP prodloužilo termín pro příjem žádostí u výzev č. 50 a 51 do 5. ledna 2018. Žadatelé, kteří nestihli získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, tak mají možnost podat žádost o podporu i v druhé polovině roku.


|25.07.2017

Šíp: Rozvoj vodní dopravy jakožto nejekologičtějšího způsobu dopravy je paradoxně blokován ekologickými argumenty

Přeprava nákladu po vodě je nejekologičtější a pro řadu firem také nejvhodnější způsob přepravy, přesto ji nemůžou plnohodnotně využívat. Důvodem je, že vláda dosud nerozhodla o Koncepci vodní dopravy ČR.


|25.07.2017

Závěry z 5. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku

Dne 15. června 2017 se na jaderné elektrárně Dukovany za účasti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, ministra financí Ivana Pilného a ministra životního prostředí Richarda Brabce uskutečnilo 5. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE).


 
X
X
X
X