Ecomondo
Ekolamp
EGEXPERT
Basilejská úmluva odsouhlasila kontrolu obchodu s plastovými odpady

Basilejská úmluva odsouhlasila kontrolu obchodu s plastovými odpady

|24.06.2019

Zasedání Basilejské úmluvy počátkem letošního května odsouhlasilo zásadní změny v obchodu s plastovými odpady. Podle některých expertů, zejména z USA, budou mít nové principy větší dopady, než zákaz dovozu plastových odpadů do Číny z ledna 2018. Spojené státy americké totiž patří mezi největší vývozce plastového odpadu na světě.

Kupujete domácí čistírnu odpadních vod? Pozor na provozní řád

Kupujete domácí čistírnu odpadních vod? Pozor na provozní řád

|21.06.2019

Malé domácí ČOV jsou určeny k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Výběr DČOV je poměrně složitý, zvlášť když provozní řády některých z nich v případě jakýchkoli problémů, včetně neplnění limitů, přesouvají odpovědnost na provozovatele.

Chceme progresivnější změny v energetice

Chceme progresivnější změny v energetice

|21.06.2019

Evropská komise tento týden vyzvala členské státy k tomu, aby byly ambicióznější ve svých energetických a klimatických plánech. Vydatnou porci kritiky sklidila Česká republika, která z Bruselu dostala doporučení, aby navýšila podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 alespoň na 23 procent z původně plánovaných 20,8 procent.

WASTen: Pomáháme s financováním projektů a nových technologií v odpadovém hospodářství

WASTen: Pomáháme s financováním projektů a nových technologií v odpadovém hospodářství

|21.06.2019

Naše odpadové hospodářství dlouhodobě volá po nových moderních technologiích na využití odpadu. S tím může dosti zásadně pomoci relativně mladý klastr, nesoucí název WASTen. O jeho dosavadní činnosti jsme si pohovořili s předsedou klastru, Radkem Hořenovským.

V budoucnu budeme potřebovat více energie na další snížení našich emisí

V budoucnu budeme potřebovat více energie na další snížení našich emisí

|20.06.2019

Výkonný ředitel Cefic pro změnu klimatu a energetiku, Charles-Henri Robert, se minulý týden podělil o své názory s Evropským hospodářským a sociálním výborem, aby projednal úlohu chemického průmyslu při dosahování cílů v oblasti energetiky a klimatu po roce 2020.

Město Olomouc vstupuje do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s

Město Olomouc vstupuje do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s

|20.06.2019

Celkem jednoznačně se olomoučtí zastupitelé vyjádřili ke vstupu do akciové společnosti Odpady Olomouc, která byla založena Olomouckým krajem za účelem řešit využití směsného komunálního odpadu po zákazu skládkování v regionu.

Co je cílem rozšířené odpovědnosti výrobce?

Co je cílem rozšířené odpovědnosti výrobce?

|20.06.2019

Výrobci některých vybraných výrobků (např. elektrozařízení, pneumatik, baterií, obalů atd.) jsou odpovědni za své produkty i po skončení jejich životnosti. Jedná se o tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce (neboli extended producer responsibility). Proč o ní mluvíme jako o „rozšířené“?

Osudem všech makroplastů jsou mikroplasty

Osudem všech makroplastů jsou mikroplasty

|19.06.2019

V kanadském Edmontonu došli vědci k „šokujícím“ výsledkům v oblastí znečištění vodních útvarů mikroplasty. Rozhodli se proto k dalšímu výzkumu.

Reakce MŽP na článek „Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad  podle metodiky EU, uvádí ekologický poradce“

Reakce MŽP na článek „Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU, uvádí ekologický poradce“

|19.06.2019

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se ohrazuje proti zavádějícím výrokům v článku „Ministerstvo nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky EU, uvádí ekologický poradce“, který byl publikován na stránkách České asociace odpadového hospodářství dne 10. 6. 2019 (ZDE).

Veolia a Český svaz ochránců přírody vrací společně vodu přírodě

Veolia a Český svaz ochránců přírody vrací společně vodu přírodě

|19.06.2019

Už od listopadu 2018 realizuje společnost Veolia prostřednictvím svého nadačního fondu projekt Vraťme vodu přírodě, který funguje na principu veřejné sbírky, a pomáhá vracet k jejich původnímu účelu cenné přírodní lokality v České republice. Jedná se zejména o mokřady.

VOD-KA 2019 ukázala, že nové technologie budou klást na odbornou kvalitu zaměstnanců vyšší nároky

VOD-KA 2019 ukázala, že nové technologie budou klást na odbornou kvalitu zaměstnanců vyšší nároky

|19.06.2019

Letošní mezinárodní výstava Vodovody kanalizace 2019 opět ukázala, že hospodaření s vodou nejen v obcích a městech, ale i v průmyslu, je stále vážnější téma. Tento fakt potvrzuje zájem vystavovatelů a především návštěvníků.

← starší články

Infoservis

|24.06.2019

Veřejnost trápí ochrana přírody a krajiny, ukázala konzultace ke Státní politice životního prostředí

Nejvíce se podařilo za uplynulé čtvrtstoletí zlepšit nakládání s odpady, naopak nedostatečně řešeným problémem zůstává neuspokojivý stav přírody a krajiny, vyplývá z veřejné konzultace ke Státní politice životního prostředí (SPŽP). 


|24.06.2019

Lídři EU jednali o klimatické politice

Předseda vlády Andrej Babiš se 20. a 21. června 2019 v Bruselu zúčastnil zasedání Evropské rady. Jedním z témat jednání byla klimatická politika Evropské unie. 


|24.06.2019

Nová zeleň přispěje ke zlepšení ovzduší v Ostravě

Více než padesát milionů korun z evropských fondů získá Ostrava na projekt, který pomůže zlepšit ovzduší ve městě.


|24.06.2019

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel.


|24.06.2019

V Bonnu se koná klimatická konference pořádaná OSN, diskutuje se metodika a nový flexibilní mechanismus

Konference o změně klimatu se zaměří na budoucí nastavení pravidel pro využívání mezinárodních uhlíkových kreditů a je přípravou na COP 25 v prosinci.


|24.06.2019

Osm zemí EU se zavázalo vyrábět elektřinu z uhlí nejdéle do roku 2030

Osm z dvaceti osmi členských států EU chce postupně přestat vyrábět elektřinu z uhlí do roku 2030. Tyto země tvoří necelých 20 % instalovaného výkonu uhelných zařízení v EU.


|24.06.2019

Vyšlo číslo 6/2019 časopisu Sovak

Titulní obálka časopisu Sovak č. 6/2019 zachycuje Úpravnu vody Tlumačov, za rekonstrukci tohoto objektu získala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., (VaK Zlín) ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2018.


|24.06.2019

Reakce Solární asociace k doporučením Evropské komise k českému „klimaplánu”

Evropská komise zveřejnila oficiální doporučení členském státům v otázkách takzvaných klimaplánů” a podle očekávání doporučila České republice vyšší cíl na úrovni 23 procent obnovitelných zdrojů energie v energetice.


|23.06.2019

Monitoring průmyslové ekologie | 14. - 20. 6. 2019

Služba pro předplatitele.


|22.06.2019

Ve Španělsku má vyrůst největší evropská solární elektrárna s instalovaným výkonem téměř 600 MW

Plánovaný projekt Francisco Pizarro, který společnost předložila Ministerstvu pro ekologickou transformaci ke sválení, má mít instalovaný výkon 590 MW. 


 
X
X
X
X