http://www.dhplegal.com/
Reklama
EY
Cena vody půjde nahoru méně než v přechozích letech

Cena vody půjde nahoru méně než v přechozích letech

|07.12.2016

Řádově o jednotky procent se oproti letošnímu roku zvýší v některých regionech České republiky v roce 2017 ceny vodného a stočného. Vyplývá to z dosud známých údajů od jednotlivých vodohospodářských společností, které má k dispozici Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR).

Duhová víla kulhá na obě nohy

Duhová víla kulhá na obě nohy

|07.12.2016

Nevládní nezisková organizace Hnutí DUHA včera zveřejnila dokument, který má analyzovat potřebu výstavby dalších kapacit ZEVO na našem území. K závěrům tohoto dokumentu se Průmyslové ekologii vyjádřil Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů MŽP.

Úspěšný první ročník konference ENVIprofi: Povinnosti v podnikové ekologii

Úspěšný první ročník konference ENVIprofi: Povinnosti v podnikové ekologii

|06.12.2016

Odborný portál pro podnikové ekology ENVIprofi, provozovaný nakladatelstvím Verlag Dashöfer, uspořádal dne 30. listopadu 2016 první ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii, které se zúčastnilo více než 70 posluchačů.

EK chce volný trh s elektřinou, dotace slabším a nový úřad

EK chce volný trh s elektřinou, dotace slabším a nový úřad

|05.12.2016

Evropská komise představila dlouho očekávaný energetický balíček. Firmy jsou při jeho hodnocení opatrné.

Nabídka práce: Servisní technik pro celou ČR

Nabídka práce: Servisní technik pro celou ČR

|04.12.2016

Firma s téměř 20-ti letou historií a mateřským sídlem v Lichtenštejnsku hledá do svého kolektivu servisního technika.

Polemika: Co se stane, pokud nebude schválen nový Zákon o odpadech?

Polemika: Co se stane, pokud nebude schválen nový Zákon o odpadech?

|04.12.2016

Příprava a jednání nad možným schválením nového Zákona o odpadech se opět odsunuje. Legislativní rada vlády se jím i jeho dvojčetem, Zákonem o výrobcích s ukončenou životností, bude snad zabývat počátkem ledna.

Rostoucí poptávku po energiích do roku 2040 pokryjí zejména obnovitelné zdroje a zemní plyn

Rostoucí poptávku po energiích do roku 2040 pokryjí zejména obnovitelné zdroje a zemní plyn

|04.12.2016

Nejnovější zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) World Energy Outlook 2016 předpovídá v globálním energetickém systému rozsáhlé změny. Hlavním poraženým má být podle prognózy uhlí.

Střípky z Pollutec 2016: Lifetech

Střípky z Pollutec 2016: Lifetech

|01.12.2016

Oba mladí pánové stojící v prostoru, který je laděn do barev loga společnosti Lifetech neúnavně seznamují návštěvníky s technologií, se kterou na Pollutec letos přijeli. I čtvrtý den výstavy je náročný.

Střípky z Pollutec 2016: Brentwood

Střípky z Pollutec 2016: Brentwood

|01.12.2016

Na letošním Pollutecu vystavuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Exponex mimo jiné také společnost BRENTWOOD . Ta se zabývá inženýringem a výrobou technologií pro čistírny odpadních vod a úpravny vod.

Střípky z Pollutec 2016: Sollau

Střípky z Pollutec 2016: Sollau

|01.12.2016

Kdo si myslí, že Pollutec je týden sezení na seslích v saku a kravatě, klábosení o veselých věcech, které život přináší a pojídání a popíjení všeho, co catering nabízí, mýlí se. Každý, kdo zde vystavuje, není tu pro nic za nic, chce něčeho dosáhnout a tvrdě pracuje.

Pollutec 2016 v Lyonu

Pollutec 2016 v Lyonu

|30.11.2016

Právě v těchto dnech probíhá ve francouzském Lyonu největší mezinárodní environmentální výstava Pollutec 2016. Stejně jako v roce 2014 se na něm představuje Česká republika v podobě České oficiální účasti (ČOÚ). Navazuje tak na úspěšné vystoupení z minulého ročníku.

Infoservis

|08.12.2016

O nové semináře o chytrém hospodaření s vodou byl rekordní zájem

Cyklus seminářů o dotacích a projektech zaměřených zejména na chytré hospodaření s vodou, který pořádalo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, navštívily v listopadu a na začátku prosince více než tři stovky zástupců obcí, měst, krajů, ale i soukromých firem.


|08.12.2016

SP ČR: Průmysl letos celkově roste, i když pomaleji

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) okomentoval průmyslový REPORT ČSÚ říjen 2017: Průmysl letos celkově roste, i když menším a ne příliš oslnivým tempem.


|08.12.2016

Dva držitelé ekoznaček byli oceněni na Hradě

Dne 22. 11. 2016 byly při příležitosti konání slavnostního večera Národních cen kvality ČR, který se konal ve Španělském sále Pražského hradu, slavnostně předány certifikáty  dvěma českým firmám, které se mohou pyšnit jednou z ekoznaček.


|08.12.2016

Evropské směrnice pomáhají zlepšovat jakost vody, ale objevují se i nové zdroje znečištění

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v uplynulých dnech vydala hodnotící zprávu, která shrnuje naplňování a přínos tří klíčových evropských směrnic týkajících se vody.


|06.12.2016

Princip vzájemného uznávání na vnitřním trhu se zbožím

Základem fungujícího vnitřního trhu EU, a tím i volného pohybu zboží, je zajištění volné a spravedlivé soutěže jednotlivých subjektů na trhu. Některé subjekty na trhu však zneužívají svého postavení k deformaci hospodářské soutěže.


|06.12.2016

Metody pro senzibilizaci kůže nyní bez testování na zvířatech

Nové požadavky týkající se senzibilizace kůže, aby se zamezilo zkouškám na zvířatech a opakování již provedených zkoušek. Změnu je třeba vzít v úvahu při předkládání informací ECHA, aby dokumentace prošla kontrolou úplnosti (zveřejněno ECHA 23. 11. 2016).


|06.12.2016

RoHS: Novela nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek

Dnes 5. prosince 2016 bylo ve Sbírce zákonů (částka č. 159) vyhlášeno nařízení vlády č. 391/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.


|06.12.2016

Ministr Mládek podpoří export českých technologií do Kazachstánu

Z iniciativy ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se ve dnech 6. 12. - 8. 12. uskuteční v hlavním městě Kazachstánu Astaně společná Česko- kazachstánská energetická konference pod názvem Využití českých zkušeností a nejnovějších technologií při modernizaci energetické infrastruktury Republiky Kazachstán.


|05.12.2016

Jaké jsou legislativní novinky?

V minulém týdnu přibyla ve Sbírce zákonů vyhláška o ukládání odpadů na skládky, v evropském věstníků se zase objevila směrnice o tlaku aerosolových rozprašovačů.


|05.12.2016

Komentář SP ČR k růstu HDP za 3. čtvrtletí

Podle dat ČSÚ rostl HDP meziročně o 1,9 %. Ekonomiku táhne zejména spotřeba domácností.


 
X
X
X
X