http://www.dhplegal.com/
Dny tepen
ReachSpektrum
Chemická legislativa 2018

Chemická legislativa 2018

|19.01.2018

V pražských Holešovicích se 18. 1. 2018 konal další ročník konference Chemická legislativa 2018. Prvního letošního setkání chemiků se účastnili nejen pracovníci státní správy, ale také zástupci firem a podniků z praxe.

Za případné zdržení ekologizace průmyslu by měli nést odpovědnost ekologové

Za případné zdržení ekologizace průmyslu by měli nést odpovědnost ekologové

|18.01.2018

Sotva český průmysl dokončil miliardové investice, aby splnil přísné emisní limity nastavené směrnicí o průmyslových emisích, přišla Evropská komise s dalším zpřísněním v Rozhodnutí, kde se nachází závěry o BAT – nejlepších dostupných technologiích pro velká spalovací zařízení.

Nová strategie pro plasty: Nerecyklovatelné plasty zmizí

Nová strategie pro plasty: Nerecyklovatelné plasty zmizí

|17.01.2018

Evropská komise včera přijala vůbec první celoevropskou strategii týkající se plastů, která podpoří přechod k oběhovému hospodářství.

Vláda průmyslu nepomůže! Nebude bojovat proti EK, která opět zpřísňuje parametry.

Vláda průmyslu nepomůže! Nebude bojovat proti EK, která opět zpřísňuje parametry.

|17.01.2018

Ministr průmyslu a obchodu navrhoval schválit připojení České republiky k žalobě Polska týkající se Rozhodnutí Evropské komise, kterou jsou stanoveny závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT). U vlády nepochodil.

Popílky v zahraničí

Popílky v zahraničí

|16.01.2018

Doba, kdy vedlejší energetické produkty (VEP) byly označovány jako odpad, je dávno pryč. VEP jsou chemické látky, které mají velký potenciál druhotných surovin nebo vedlejších produktů. Ročně jich české elektrárny a teplárny vyprodukují více než 14 milionů tun.

Skotsko chce zakázat plastové vatové tyčinky

Skotsko chce zakázat plastové vatové tyčinky

|16.01.2018

Experti tvrdí, že zákazem výroby a prodeje těchto výrobků sníží Skotsko svůj podíl na znečištění moří plasty o polovinu.

České mozky se utkají v nápadech, jak znovu využít odpad

České mozky se utkají v nápadech, jak znovu využít odpad

|16.01.2018

Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelové odolné desky z použitých kabelů nebo svatební šaty z plastu, originální oděv z gramofonových desek, iglú sestrojené z roliček toaletního papíru – to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

MŽP zveřejnilo metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu

MŽP zveřejnilo metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu

|16.01.2018

Metodický návod naplňuje opatření uvedené v POH ČR, které ukládá MŽP vypracovat ve spolupráci s MMR a MZ postup pro stavební úřady, jak v rámci povolování stavebních úprav, nástavby nebo přístavby a povolování odstraňování staveb ovlivnit žádoucím způsobem manipulaci s odpady z azbestu.

Město Rennes opět svěřilo Veolii řízení svého závodu na energetické využití odpadu

Město Rennes opět svěřilo Veolii řízení svého závodu na energetické využití odpadu

|16.01.2018

V příštích třech a půl letech bude Veolia provozovat zařízení na energetické využití odpadu města Rennes. Závod bude produkovat ekologickou energii pro vytápění 20 000 domácností ve městě.

Britský ministr: Naši odpadáři již nalézají alternativní trhy

Britský ministr: Naši odpadáři již nalézají alternativní trhy

|14.01.2018

Čínský zákaz dovozu odpadů je čárou přes rozpočet pro celý svět. Anglické odpadové firmy na něj stihly už zareagovat.

Je to síla, je to fičák, ale je to tak. Nikdo zkrátka nic nedělá

Je to síla, je to fičák, ale je to tak. Nikdo zkrátka nic nedělá

|14.01.2018

Prožíváme velmi turbulentní dobu. Prezidentské volby, které šponují lid k prasknutí. Důvěra či spíše nedůvěra vládě se stále hlasitě a emotivně projednává. Výsledkem je fakt, že se už čtvrt roku vůbec nic neudělalo. Vidím v tom paralelu se vznikem odpadového zákona.

← starší články

Infoservis

|19.01.2018

ECHA zvažuje omezení používání oxoplastů a mikroplastů

Současné důkazy naznačují potenciální riziko pro životní prostředí a lidské zdraví.


|19.01.2018

Firmy mohou díky fotovoltaice výrazně ušetřit, MPO podpoří nové instalace dvěma miliardami

Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci roku spustilo již druhou výzvu k podávání žádostí o dotace v rámci programu Úspory energie. Firmy tak mohou žádat o finanční podporu určenou na pořízení fotovoltaických systémů ve výši desítek milionů korun.


|19.01.2018

35% cíl pro energetickou účinnost poškodí ekonomický růst

Evropská asociace průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES odmítla 35% závazný cíl v oblasti energetické účinnosti.


|19.01.2018

Proplácení žádostí o platbu v OPŽP 2014–2020 je obnoveno

Státní fond životního prostředí ČR zahájil financování projektů na základě předložených zjednodušených žádostí o platbu v OPŽP 2014+ (ŽoP), které mohou příjemci dotace podávat prostřednictvím IS KP 14+ podle na termínů uvedených ve Finančních plánech projektu.


|19.01.2018

Evropský impuls pro moderní energetiku – potřebný krok pro další rozvoj obnovitelných zdrojů

Evropský parlament se shodl na tom, že cíl pro navýšení podílu obnovitelných zdrojů by měl být alespoň 35 % v roce 2030. Europoslanci tak dali jasný signál, který může EU pomoci stát se opět leaderem v moderní energetice.


|17.01.2018

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC) a současně aktualizovala záznam pro bisphenol A. Kandidátský seznam nyní obsahuje 181 látek (zveřejněno ECHA 15. 1. 2018).


|17.01.2018

Pražské Re-Use centrum vznikne v Pražské tržnici

Hala č. 23 v Pražské tržnici byla dnešním rozhodnutím Rady hl. m. Prahy vybrána jako místo, kde bude vybudováno pražské Re-Use centrum. Hala není v současné době využívána, disponuje dostatečným prostorem i parkovištěm a je dobře dopravně dostupná. Před umístěním Re-Use centra bude kompletně rekonstruována.


|17.01.2018

Projekt "balená" přivítal dalšího člena - Prahu 14

Projekt „Balená voda“ pro seniory či zdravotně postižené se rozšířil do další pražské městské části. Nejnovějším členem se stala Praha 14. „V případě dlouhodobých výluk či havárií míří balená voda přímo k lidem zapojeným do projektu na jimi určené místo,“ řekl tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.


|17.01.2018

V pražských popelnicích a kontejnerech skončilo přes 314 tisíc tun směsného a tříděného odpadu

Pražané v roce 2017 vytřídili nejvíce odpadu za posledních třináct let. V barevných kontejnerech na separovaný odpad skončilo přes 54 tisíc tun odpadu. Od roku 2005 pak bylo podle údajů Pražských služeb sebráno 635 tisíc tun tříděného odpadu. Svozové společnosti svezly více než 260 tisíc tun směsného odpadu.


|17.01.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/35 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) 2018/35, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH).


 
X
X
X
X