DOH
ReachSpektrum
V kauze Lesy ČR se na stranu obhajoby údajných škůdců přidávají další subjekty

V kauze Lesy ČR se na stranu obhajoby údajných škůdců přidávají další subjekty

|20.11.2017

Za vše může vyhláška č. 55/1999. Ta se dá vykládat různými způsoby a výsledkem je možnost jejího zneužití. A zdá se, že Lesy ČR tak i činí. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal stanovisko k této problematické novele.

Ceny tepla budou již čtvrtý rok v řadě převážně stagnovat

Ceny tepla budou již čtvrtý rok v řadě převážně stagnovat

|20.11.2017

V příštím roce bude již čtvrtý rok v řadě pokračovat stagnace cen tepla. Ceny tepla vyrobeného ze zemního plynu zůstanou v příštím roce většinou stejné nebo se v některých případech i sníží.

Konference Šetrné budovy 2017

Konference Šetrné budovy 2017

|19.11.2017

Již 6. ročník mezinárodní konference Šetrné budovy 2017 organizované Českou radou pro šetrné budovy nastínil nezbytnost dlouhodobého strategického plánování výstavby.

ČIŽP v oblasti nakládání s autovraky loni nelenila

ČIŽP v oblasti nakládání s autovraky loni nelenila

|19.11.2017

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla v roce 2016 v celé oblasti odpadového hospodářství celkem 3261 kontrol. V oblasti autovrakovišť zkontrolovali inspektoři oddělení odpadového hospodářství (OOH) celkem 90 provozoven, z toho 29 na základě podnětů.

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají počítače a své znalosti testují při vědomostním kvízu

V programu Recyklace hrou žáci rozebírají počítače a své znalosti testují při vědomostním kvízu

|19.11.2017

Výjezdní program Recyklace hrou zavítá do konce roku do několika desítek škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje. Program je zaměřen na pochopení základního principu recyklace prostřednictvím hry a zábavy.

V České republice se šíří poušť rychlostí 10 ha denně

V České republice se šíří poušť rychlostí 10 ha denně

|19.11.2017

Přeměna přírodního území v to zastavěné se promítá z pohledu změn klimatu do našich životů velmi zásadním způsobem. A není to z hlediska dlouhodobé udržitelnosti života na této planetě zrovna pozitivum.

Čína omezí dovoz odpadu zavedením limitu kontaminace. Číslo překvapilo

Čína omezí dovoz odpadu zavedením limitu kontaminace. Číslo překvapilo

|19.11.2017

Standardy pro materiály dovážené do Číny na recyklaci začínají nabírat kontury. Přítomnost jiných materiálů než deklarované suroviny, nebude moci v dovezených odpadech překročit určenou hranici.

Bauer postavil největší mokřadní čistírnu odpadních vod na světě

Bauer postavil největší mokřadní čistírnu odpadních vod na světě

|17.11.2017

Německá skupina Bauer Environment uvedla, že jedna z jejích firem získala významnou smlouvu od společnosti Petroleum Development Oman (CHOP), aby rozšířila největší průmyslovou mokřad v sultanátu.

Baštit se může, ale nesmí se u toho moc mlaskat

Baštit se může, ale nesmí se u toho moc mlaskat

|15.11.2017

V poslední době se v médiích začaly řešit případy, kdy některé obce vzaly svoz odpadu do vlastních rukou. Spojili se a sváží si samy. Důvodem je především fakt, že ceny za svoz soukromých většinou nadnárodních společností, jsou neúnosné.

Koncepce vodního hospodářství i problémy s atomizací

Koncepce vodního hospodářství i problémy s atomizací

|15.11.2017

Dne 7. listopadu v Clarion Congress Hotel Ostrava při příležitosti konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., tiskovou konferenci ke Stavu vodárenství v ČR a očekávanému vývoji. Aktuální informace zprostředkovali zástupci SOVAK ČR i dvou resortních ministerstev.

Pozvánka: Deň odpadového hospodárstva 2017

Pozvánka: Deň odpadového hospodárstva 2017

|15.11.2017

13. ročník medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2017 sa uskutoční 23. novembra 2017 (štvrtok) v priestoroch Kongresového centra Technopol v Bratislave.

← starší články

Infoservis

|20.11.2017

Nová antidumpingová pravidla na ochranu pracovních míst a průmyslu v EU

Poslanci EP ve středu schválili nařízení o důslednějších pravidlech EU proti dumpingovým a subvencovaným dovozům ze třetích zemí.


|20.11.2017

IEA přizvala Mexiko, aby se stalo třicátým členem agentury

Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská a stálý představitel České republiky při OECD velvyslanec Petr Gandalovič se zúčastnili ministerského zasedání Řídící rady Mezinárodní energetické agentury, které se uskutečnilo ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 v Paříži pod švédským předsednictvím.


|20.11.2017

Vodohospodáři čistí vodojemy, které zásobují krajské město pitnou vodou

Pracovníci provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí, společnosti ČEVAK a.s., začali tento týden s každoročním čištěním tří hlavních vodojemů, které zásobují pitnou vodou České Budějovice. Jako první přišel na řadu vodojem Hosín, v příštích týdnech se očisty dočkají i vodojemy ve Starých Hodějovicích a Dubičném.


|20.11.2017

SFŽP aktualizovalo metodické pokyny pro zvýhodněný režim splácení půjček

Cílem úprav pokynů je další zvýšení atraktivity půjček pro žadatele, zejména pro obce a města, ale i ostatní subjekty. V případě ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti mohou příjemci získat půjčku na dobu splatnosti přesahující dosavadních 10 let.


|20.11.2017

Komise spustila nástroj na sledování kvality ovzduší

Evropská komise společně s Evropskou agenturou pro životní prostředí spustila nový index kvality ovzduší.


|20.11.2017

Jak ČR zvládla krizové situace způsobené povodněmi?

Náměstek ministra životního prostředí Vladimír F. Mana se v peruánské Limě zúčastnil prvního ročníku mezinárodní konference EIDESEA (Konference o obraně, bezpečnosti a životním prostředí). Účastníci setkání se zabývali hrozbami vyvolanými změnami klimatu.


|19.11.2017

Monitoring průmyslové ekologie | 10. - 15. 11. 2017

Služba pro předplatitele.


|15.11.2017

Ode dneška do konce roku „jede“ ČR pouze na energii z biomasy

Právě 46 dní zbývajících do konce roku symbolicky představuje očekávaný 13% letošní podíl biomasy na spotřebě energie v Česku.


|15.11.2017

Sanace Ostravských lagun pokračuje

Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice. V areálu lagun po chemičce Ostramo v Ostravě se rozběhly přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. získala všechna potřebná povolení (EIA a IPPC) a souhlasy ministerstev.


|15.11.2017

Partnerství SOVAK ČR s Hospodářskou komorou ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) dlouhodobě spolupracuje s řadou dalších odborných spolků a sdružení. Logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce s Hospodářskou komorou ČR (HK ČR), zejména na poli legislativní činnosti směřující k podpoře podnikání, bylo začlenění SOVAK ČR jako společenstva přímo pod HK ČR.


 
X
X
X
X