http://www.dhplegal.com/
http://www.reachspektrum.eu/cs/novinky
EY
8 firem, které pozoruhodně využívají tzv. cirkulární ekonomiku

8 firem, které pozoruhodně využívají tzv. cirkulární ekonomiku

|24.08.2016

V dnešní době se již patrně každý, kdo se pohybuje v oblasti korporátní udržitelnosti, setkal s pojmem „cirkulární ekonomika“. Skloňuje se možná více, než bychom si přáli, jde však o mnohem víc než jen o další módní slovní spojení. Právě cirkulární ekonomika totiž nabízí potenciál k řešení rostoucího světového problému s odpady – bez odpadu se jednoduše zcela obejde.

“Voda nezdraží, tedy rozhodně ne kvůli ochraně podzemní vody a snížení znečištění vodních toků,” říká ministr Brabec

“Voda nezdraží, tedy rozhodně ne kvůli ochraně podzemní vody a snížení znečištění vodních toků,” říká ministr Brabec

|23.08.2016

Po měsících vyjednávání a nalezení shody mezi rezorty, MŽP stahuje z programu vlády dlouho připravovanou novelu vodního zákona. Neposkytne tak zástěnku velkým vodohospodářským společnostem k tomu, aby své dopředu avizované navýšení cen mohly spojovat s navrženým mírným a sociálně únosným navýšením poplatků za odběr podzemních vod a za čištění odpadních vod, se kterými počítala novela zákona o vodách.

Přestřelka nad poplatky za podzemní vody aneb kdo umí líp počítat

Přestřelka nad poplatky za podzemní vody aneb kdo umí líp počítat

|21.08.2016

Novela vodního zákona je protkána spoustou sporných bodů. Povinná i nepovinná připomínková místa si jednak stěžují, že vypořádání připomínek takřka neproběhlo a zvýšení poplatků vygeneruje mnoho dalších skrytých finančních nároků na občany a firmy.

Zeptali jsme se ministerstva životního prostředí

Zeptali jsme se ministerstva životního prostředí

|17.08.2016

Nedávno vypsaná 40. výzva OPŽP podpoří dotacemi projekty zaměřené mimo jiné na předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů, projekty zaměřené na předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu nebo třeba projekty, jejichž cílem je rozvoj či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů, či vybudování systémů opětovného použití odpadů, které budou napojeny na konkrétní obce.

Pokrok ve vyjednávání notifikace OZE je dobrou zprávou, dobojováno ale není

Pokrok ve vyjednávání notifikace OZE je dobrou zprávou, dobojováno ale není

|17.08.2016

Teplárenské sdružení ČR reaguje na tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu z 16. srpna 2016: „V energetice máme samé dobré zprávy“.

Ford dosáhl ve svých evropských závodech nulové produkce odpadu

Ford dosáhl ve svých evropských závodech nulové produkce odpadu

|15.08.2016

Výrobní závody společnosti Ford of Europe zredukovaly v průběhu pěti let množství odpadu posílaného na skládky z 6000 tun ročně na nulu. Kromě toho se podařilo snížit i množství vypouštěných emisí, zvýšit energetickou efektivnost a omezit spotřebu vody.

Pohled externího ekologa II aneb nejčastější chyby při plnění povinností ekologa

Pohled externího ekologa II aneb nejčastější chyby při plnění povinností ekologa

|15.08.2016

Dnes bych se rád zaměřil na základní a nejčastější chyby, kterých se mnozí dopouštějí v jednotlivých oblastech při plnění povinností, které na ně klade legislativa životního prostředí.

Pozvánka: Povodně a hospodaření s vodou

Pozvánka: Povodně a hospodaření s vodou

|12.08.2016

Česká společnost vodohospodářská ČSSI pořádá již druhý ročník konference Povodně a hospodaření s vodou, která se bude konat ve dnech 14. a 15. září v Českých Budějovicích v hotelu VITA.

Speciální spalovna vodních kalů by měla stát v Písku

Speciální spalovna vodních kalů by měla stát v Písku

|12.08.2016

Záměr na stavbu schválili písečtí zastupitelé. Výstavba spalovny by vyšla zhruba na 33 milonů korun (bez daně), ovšem je podmíněna získáním dotační podpory. V případě obdržení dotace, Písek by se stal prvním českým městem, které má spalovnu vodních kalů, což by mohlo vést ke snížení ceny vody o jednu korunu.

Pozvánka: REACH-IT 3.0 a IUCLID6

Pozvánka: REACH-IT 3.0 a IUCLID6

|11.08.2016

Systém REACH-IT je centrálním bodem komunikace s ECHA a plněním povinností plynoucích z nařízení REACH a CLP. Pouze za pomoci těchto nástrojů je možné provádět předregistrace, registrace chemických látek podle REACH, oznamovat klasifikaci a označení dle článku 40 nařízení CLP nebo oznamovat SVHC látky v předmětech.

Přispívá novela vodního zákona k řešení problematiky sucha?

Přispívá novela vodního zákona k řešení problematiky sucha?

|11.08.2016

Novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách během schvalovacího procesu provázelo více než 350 stran připomínek. Řada z nich však nebyla akceptována a tedy promítnuta do upravené novely vodního zákona.

Infoservis

|24.08.2016

Primární energetické zdroje a výroba elekřiny v loňském roce

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo údaje o primárních energetických zdrojích a hrubé výrobě elektřiny z obnovitelných a ostatních zdrojů.


|24.08.2016

Česko-slovenská spolupráce pomáhá v přípravě projektů LIFE

Co je program LIFE, jak připravit projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2016 bez zbytečných chyb nebo jak správně formálně vyplnit žádost. To jsou některá z hlavních témat tzv. „píšícího semináře“ pro zájemce o program LIFE, který se konal ve dnech 18. a 19. 8. 2016 ve Veselí nad Moravou. První den se semináře zúčastnilo celkem 38 zájemců, návštěvu projektových lokalit si nenechalo ujít 25 osob.


|24.08.2016

Ministr Jan Mládek: Máme první dvě notifikace pro obnovitelné zdroje

Evropská komise schválila notifikační rozhodnutí pro podporu malým vodním elektrárnám (MVE) a malým bioplynovým stanicím, které jsou nebo budou uvedeny do provozu od 1. ledna 2016 a označila podporu podle těchto režimů za slučitelnou s vnitřním trhem.


|23.08.2016

Seznam harmonizovaných klasifikací byl aktualizován

Evropská komise nedávno změnila nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), aktualizací seznamu látek s harmonizovanou klasifikací. Společnosti musí uplatnit novelizovanou klasifikaci pro bezpečné používání těchto chemických látek nejpozději do 1. března 2018.


|22.08.2016

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 8. srpna 2016 vyhláška č. 266/2016 o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb..


|19.08.2016

MPO informuje o vývoji komoditního trhu a činnosti komoditních burz za rok 2015

Na základě strategického dokumentu "Poslání MPO při dozoru nad komoditním trhem v ČR" se zveřejňuje tato informace, která byla schválena poradou vedení Ministerstva průmyslu a obchodu dne 12. 7. 2016.


|18.08.2016

MŽP vyjednalo dalších 300 milionů na kotlíkové dotace

Kraje získají dalších 300 milionů korun na výměny neekologických zdrojů tepla v rámci 1. výzvy takzvaných kotlíkových dotací. Ministerstvu životního prostředí se totiž podařilo u Evropské komise vyjednat navýšení třímiliardové alokace 1. výzvy o dalších 10 %.


|18.08.2016

ECHA aktualizovala dotazy a odpovědi určené následným uživatelům

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), ve webové sekci "Otázky a odpovědi" určené následným uživatelům chemické látky/chemických látek, revidovala a aktualizovala zveřejněné otázky a odpovědi.


|17.08.2016

"Čísla odborových svazů zdaleka nesedí," reaguje MŽP na tiskovou konferenci ČMKOS

S ohledem na čísla, která zazněla v první části včerejší tiskové konference ČMKOS, Odborového svazu DLV, SOVAK atd., a kterou přenášela živě Česká televize, uvádí MŽP konkrétní a pravdivá čísla ze Zprávy o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2015 a z dopadové studie (tzv. RIA) k novele vodního zákona, která je po meziresortním připomínkovém řízení připravena k projednání vládou.


|17.08.2016

Rozpočet pro MPO na příští rok je dohodnutý. MPO a MF pošlou své lidi do OKD

V rámci včerejšího jednání na téma OKD ministři průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr financí Andrej Babiš též potvrdili dohodu na podobě resortního rozpočtu na rok 2017, k níž dospěli v minulých dnech na úrovni náměstků.


 
X
X
X
X