http://www.dhplegal.com/
http://www.enviprofi.cz/
EY
Zákon o registru smluv zasahuje výrazně do smluvní svobody upravené v občanském zákoníku

Zákon o registru smluv zasahuje výrazně do smluvní svobody upravené v občanském zákoníku

|25.10.2016

Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen Zákon o registru smluv). Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2016 s výjimkou částí upravujících následky uveřejnění smlouvy (§6) a zrušení smlouvy (§ 7) Zákona o registru smluv, které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2017.

Provoz vodovodů a kanalizací 2016

Provoz vodovodů a kanalizací 2016

|25.10.2016

Voda byla vždy, je a nadále bude alfou a omegou jakékoliv civilizace. Kdo chce budovat složitý systém, neobejde se bez základních zdrojů a jejich kvalitní správy. Těmito slovy otevřel první přednášku letošní konference pan Miroslav Bárta, egyptolog a archeolog.

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 se blíží. Využijte last minute slevu 15 %!

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 se blíží. Využijte last minute slevu 15 %!

|25.10.2016

Využijte last minute slevu 15 % na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017, která se uskuteční 30. 11. 2016 v Praze a věnovat se bude odpadům, jejich materiálovým tokům a vlivu na životní prostředí z pohledu podniků.

Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů

|24.10.2016

V těchto dnech hostí kongresový sál Autoklubu ČR již třetí ročník konference Předcházení vzniku odpadů.

MŽP bylo minulý týden v Bruselu

MŽP bylo minulý týden v Bruselu

|23.10.2016

Ve čtvrtek, 20. 10. proběhlo v Bruselu jednání o splnění předběžných podmínek České republiky k OPŽP v rámci střednědobého hodnocení OPŽP pro oblast podpory odpadového hospodářství.

Evropské handrkování o recyklačních ambicích nabírá na obrátkách

Evropské handrkování o recyklačních ambicích nabírá na obrátkách

|21.10.2016

Jednotnost postojů členských zemí EU je v mnoha otázkách pouze iluzorní. Svou roli zde hrají partikulární politické snahy. Příkladem může být připravovaný balíček nařízení o tzv. "Oběhovém hospodářství".

Proč lidé více netřídí odpad? Tři psychologická vysvětlení

Proč lidé více netřídí odpad? Tři psychologická vysvětlení

|20.10.2016

Recyklaci lidé často chápou jako ctnostný cíl, ale přesto odpad netřídí každý - a jen málokdo separuje vždy a všechno. Podle nové studie Harvard Business Review do rozhodování vstupují předsudky, iracionalita a subjektivní sklony.

SOVAK ČR k problematice zajištění surové vody pro výrobu vody pitné

SOVAK ČR k problematice zajištění surové vody pro výrobu vody pitné

|20.10.2016

Zásadní řešením pro zajištění dostatečného množství surové vody nezbytné pro výrobu pitné vody a následné zásobování obyvatel České republiky pitnou vodou jsou opatření vedoucí k zadržení vody v krajině ve stávajících nádržích, výstavbě nových nádrží a také budování a propojování nadregionálních vodárenských soustav s více zdroji vody.

V Olomouci jsou za vodou

V Olomouci jsou za vodou

|19.10.2016

Tento týden jsme si vyjeli do Olomouce. Ovšem ne na výlet, ale na Posezení nad vodou se SOVAK ČR a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s..

Recyklace komunálního odpadu

Recyklace komunálního odpadu

|19.10.2016

Cílem 7. akčního programu pro životní prostředí je mimo jiné zajistit bezpečné nakládání s odpadem jako se zdrojem. Tento krok by měl Evropě pomoci získat z využívaných zdrojů vyšší hodnotu, snížit dopady na životní prostředí spojené se zpracováním a likvidací odpadů a vytvářet pracovní místa. Další zvýšení míry recyklace komunálního odpadu (tzn. odpadu domácností a podobných odpadů z jiných zdrojů) tak v tomto směru představuje důležitý krok.

Pozvánka: TEP•KO 2016

Pozvánka: TEP•KO 2016

|19.10.2016

Rezervujte si datum na již 13. tradiční podzimní setkání teplárenské obce – konferenci TEP•KO 2016 na téma „Nové strategie a trendy: Inovativní teplárenství - energetické využití odpadů".

Infoservis

|25.10.2016

Říjnová Priorita ukazuje, jak je voda vzácná

V novém čísle zpravodaje OPŽP naleznete přehled nabízených dotací, včetně těch nově vyhlášených, reportáž z Vodního domu nebo rady a tipy Ministerstva životního prostředí týkající se revizí kotlů.


|25.10.2016

Obchodní dohoda s Kanadou zatím podepsána nebude

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé (CETA) na plánovaném summitu EU - Kanada 27. října podle všeho podepsána nebude.


|24.10.2016

Zadávání veřejných zakázek: zatím stále "postaru"

SFŽP ČR informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, že dokument Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020, verze 5, je nadále platný i navzdory tomu, že v účinnost vstoupil nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


|20.10.2016

Dotační program MZe podpoří vodní toky a nádrže

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační program 129 290 s názvem „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.


|20.10.2016

Ve věstníků EU se objevila nová rozhodnutí a nařízení

A týkají se biocidů, klasifikace látek a přepravy nebezpečných věcí.


|20.10.2016

Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

Cílem novely je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami.


|19.10.2016

Ministr Mládek jednal v Lucemburku o budoucnosti dohody CETA

Ministr Jan Mládek jednal v Lucemburku o budoucnosti dohody CETA.


|18.10.2016

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje nový stavební zákon

Připravit nový stavební zákon požadoval včera na jednání tripartity (132. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody) Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a další zaměstnavatelské organizace. 


|18.10.2016

Ministr Brabec jednal o snižování emisí a udržitelném vodním hospodářství

Ministr Richard Brabec včera na jednání Rady ministrů životního prostředí evropské osmadvacítky diskutoval o snižování emisí skleníkových plynů ze sektorů, které nejsou součástí evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Mezi další témata jednání patřily biologická rozmanitost a udržitelné vodní hospodářství.


|17.10.2016

Ocenění Stavby roku 2016 putuje do Pardubic

Speciální cenu SFŽP ČR a Centra pasivního domu za energetické a ekologické řešení stavby v rámci prestižní soutěže Stavba roku 2016 získal Natura Park v Pardubicích za projekt Environmentálního návštěvnického, informačního a vzdělávacího centra. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 13. října 2016.


 
X
X
X
X