Reachspektrum
DTE2019
VODKA

Články označené značkou : BAT

Sev.en EC pokračuje v miliardové ekologické investici a žádá o částečnou výjimku z evropských limitů BREF a BAT

10.01.2019

Sev.en EC pokračuje v miliardové ekologické investici a žádá o částečnou výjimku z evropských limitů BREF a BAT

Elektrárna Sev.en EC pokračuje v kompletní opravě a ekologizaci za minimálně 7 miliard korun.

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) při zpracování odpadu

03.01.2019

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) při zpracování odpadu

Od 17. srpna 2018 jsou známé závěry o nejlepších dostupných technikách pro nové průmyslové odvětví, konkrétně zpracování odpadu.

Revize dokumentu BREF STS

21.12.2018

Revize dokumentu BREF STS

Ve dnech 10. až 14. prosince 2018 se konalo v Seville závěrečné jednání (tzv.final meeting" - FM) členů Evropské technické pracovní skupiny pro povrchové úpravy používající organická rozpouštědla (TWG STS).

Metodika pro udělování výjimek pro velká spalovací zařízení

20.12.2018

Metodika pro udělování výjimek pro velká spalovací zařízení

Ministerstvo životního prostředí vydalo Metodiku pro udělování výjimek pro velká spalovací zařízení jako aplikaci § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení.

XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

01.12.2018

XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí pořádalo 28. listopadu 2018 již XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách.

Oprava závěrů o BAT pro výrobu velkého množství organických chemických látek

26.11.2018

Oprava závěrů o BAT pro výrobu velkého množství organických chemických látek

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách".

Pozvánka na XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

31.10.2018

Pozvánka na XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si Vás dovoluje pozvat na XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, dále jen Fórum, které pořádá ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.

Konečná verze revidovaného dokumentu BREF WT

29.10.2018

Konečná verze revidovaného dokumentu BREF WT

Evropský úřad pro IPPC (EIPPCB, z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) uveřejnil na svých webových stránkách konečnou verzi revidovaného referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) pro zpracování odpadu (WT, z angl. Waste Treatments Industries).

Závěry o BAT pro zpracování odpadu

28.08.2018

Závěry o BAT pro zpracování odpadu

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách".

 Elektrárna Počerady se připojila k žalobě vůči Evropské komisi proti nepřiměřené regulaci

27.06.2018

Elektrárna Počerady se připojila k žalobě vůči Evropské komisi proti nepřiměřené regulaci

Elektrárna Počerady, dceřiná firma skupiny ČEZ, se rozhodla podpořit žalobu sdružení Euracoal směřovanou proti rozhodnutí Evropské komise, které stanovuje limity znečištění, tzv. BAT. Elektrárna Počerady tak z pozice vedlejšího účastníka řízení bude mít bezodkladný přístup k informacím souvisejícím s procesem.

← starší články