Káčko
DTE2019
VODKA

Články označené značkou : Statistika

Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989 – 2018

05.04.2019

Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989 – 2018

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) sleduje energeticky využívané odpady a alternativní paliva pravidelným statistickým šetřením od roku 2003. Toto šetření je doplňováno daty ERÚ, ČHMÚ a ČSÚ.

Míra recyklace plastových obalů se v EU od roku 2005 téměř zdvojnásobila

06.03.2019

Míra recyklace plastových obalů se v EU od roku 2005 téměř zdvojnásobila

Míra recyklace a použití recyklovaných materiálů v Evropské unii (EU) neustále rostou, jak ukazují nové údaje publikované Eurostatem.

Energie z obnovitelných zdrojů využívaná pro vytápění a chlazení

05.03.2019

Energie z obnovitelných zdrojů využívaná pro vytápění a chlazení

V roce 2017 představovala energie pocházející z obnovitelných zdrojů v Evropské unii 19,5 % celkové energie využívané pro vytápění a chlazení.

Vykazování údajů o odpadech bude pro obce jednodušší

01.03.2019

Vykazování údajů o odpadech bude pro obce jednodušší

Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad v roce 2019 významně omezí administrativní zátěž obcí při vykazování údajů o odpadech.

Větrné elektrárny v ČR: 10x méně a patnáctkrát pomaleji než v podobném Rakousku

21.02.2019

Větrné elektrárny v ČR: 10x méně a patnáctkrát pomaleji než v podobném Rakousku

Komora OZE společně s Českou společností pro větrnou energii komentuje nejčerstvější statistiky a trendy ve větrné energetice od Wind Europe.

Průměrný podíl energie z OZE ve státech Evropské unie dosáhl v roce 2017 17,5 %

12.02.2019

Průměrný podíl energie z OZE ve státech Evropské unie dosáhl v roce 2017 17,5 %

Jedenáct členských států již v roce 2017 dosáhlo svých vytčených národních cílů naplánovaných k roku 2020. Česko je mezi nimi. Zprávu o tom dnes vydal Eurostat, statistický úřad EU.

Můžete si u vás doma dovolit zatopit, jak potřebujete?

01.02.2019

Můžete si u vás doma dovolit zatopit, jak potřebujete?

V roce 2017 uvedlo v celoevropském průzkumu 8 % obyvatel Evropské unie, že si nemohou finančně dovolit dostatečně vytápět svůj domov.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010-2017

06.12.2018

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010-2017

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie mezi roky 2010-2017 podle metodiky Eurostat – SHARES.

Produkce odpadů v ČR v roce 2017

05.12.2018

Produkce odpadů v ČR v roce 2017

V roce 2017 bylo v ČR vyprodukováno celkem 34 512,6 tis. tun odpadu. Meziročně, tedy od roku 2016, se produkce odpadu zvýšila o 0,8 %, od roku 2009 dokonce o 7,0 %.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017

03.12.2018

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již dvacátou osmou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky.