Káčko
Ekolamp
EGEXPERT

Články označené značkou : Chemické látky

Dohoda Ústí nad Labem a Spolchemie: ekologický vodík a další zvyšování bezpečnosti

07.06.2019

Dohoda Ústí nad Labem a Spolchemie: ekologický vodík a další zvyšování bezpečnosti

Dokument na magistrátu podepsal primátor města Petr Nedvědický a generální ředitel Spolchemie Daniel Tamchyna.

ECHA: Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování a dodatečná cílená konzultace

07.06.2019

ECHA: Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování a dodatečná cílená konzultace

V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro dvě látky (zveřejněno ECHA 27. 5. 2019).

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování chemických látek

30.05.2019

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování chemických látek

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínu do 5. července 2019 (zveřejněno ECHA 6. 5. 2019).

Cefic reaguje na zprávu o integrované regulační strategii agentury ECHA

29.04.2019

Cefic reaguje na zprávu o integrované regulační strategii agentury ECHA

Cefic se aktivně podílí na iniciativách agentury ECHA zaměřených na mapování chemických látek s cílem identifikovat ty, které mohou vyžadovat další informace a okamžitá regulační opatření.

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

17.04.2019

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

16.04.2019

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

03.04.2019

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Změna nařízení CLP je provedena nařízením Komise (EU) 2019/521 a úpravy se týkají příloh I – VI.

Doporučení ECHA v návaznosti na stávající vývoj v odchodu Spojeného království z EU

27.03.2019

Doporučení ECHA v návaznosti na stávající vývoj v odchodu Spojeného království z EU

Dříve publikovaná doporučení a praktické instrukce ECHA pro společnosti uvádějící chemické látky na trh EU a EHS zůstávají v platnosti.

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 4 chemických látek

23.03.2019

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 4 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

Veřejná konzultace k identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy

18.03.2019

Veřejná konzultace k identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC), která bude ukončena 29. 4. 2019 (zveřejněno ECHA 13. 3. 2019).

← starší články