http://www.dhplegal.com/
DTE2019
VODKA

Články označené značkou : Chemické látky

Veřejná konzultace k identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy

18.03.2019

Veřejná konzultace k identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci tří látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC), která bude ukončena 29. 4. 2019 (zveřejněno ECHA 13. 3. 2019).

Lhůty pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH do agentury ECHA na léta 2019 - 2021

12.03.2019

Lhůty pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH do agentury ECHA na léta 2019 - 2021

ECHA aktualizuje průběžně specifická okna pro zasílání žádostí o povolení k používání látek vzbuzujících mimořádné obavy zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH.

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

11.03.2019

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

Kontroly prekurzorů výbušnin v roce 2018

11.03.2019

Kontroly prekurzorů výbušnin v roce 2018

Česká obchodní inspekce kontrolovala v minulém roce dodržování zákona, který obchodníkům ukládá zákaz prodeje některých chemických látek, z kterých by bylo možné vyrobit výbušniny, bez registrace nebo povolení.

Přehled aditiv používaných v plastech a vyráběných ve vysokých objemech

01.03.2019

Přehled aditiv používaných v plastech a vyráběných ve vysokých objemech

ECHA společně s průmyslem zmapovaly řadu chemických látek vyráběných ve vysokých objemech, které se používají jako aditiva do plastů.

Data z registrací 2018 jsou již zahrnuta do nástroje QSAR

28.02.2019

Data z registrací 2018 jsou již zahrnuta do nástroje QSAR

Aktualizace nástrojové sady QSAR začleňuje data z registrací podle nařízení REACH do listopadu 2018, včetně údajů z posledního termínu registrace, která se týkala látek vyráběných v nízkých objemech.

ECHA zveřejnila dva aktualizované praktické průvodce k nařízení REACH a nařízení CLP

26.02.2019

ECHA zveřejnila dva aktualizované praktické průvodce k nařízení REACH a nařízení CLP

První průvodce je nový a týká se povinností oznamování změn právní subjektivity registrantů do ECHA.

Upřesnění požadavků na žádosti o povolení podle nařízení REACH

21.02.2019

Upřesnění požadavků na žádosti o povolení podle nařízení REACH

ECHA aktualizovala webové formáty žádostí o povolení a zpráv o přezkumu látek vzbuzujících mimořádné obavy, zařazených do přílohy XIV nařízení REACH.

Jednejte ihned a zůstaňte na trhu EU i po odchodu Spojeného království

20.02.2019

Jednejte ihned a zůstaňte na trhu EU i po odchodu Spojeného království

Všechny společnosti, které uvádějí chemické látky na trh Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru se musí připravit na vystoupení Spojeného království z EU. Na internetových stránkách ECHA jsou nyní k dispozici nové instrukce (ECHA 8. 2. 2019).

Nařízení CLP: konsolidované znění z prosince 2018

14.02.2019

Nařízení CLP: konsolidované znění z prosince 2018

V prosinci 20018 bylo uveřejněno na internetové stránce Úředního věstníku EU další konsolidované znění nařízení CLP.

← starší články