Reachspektrum
DTE2019
VODKA

Články označené značkou : Chemické látky

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 6 dalších látek SVHC

17.01.2019

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 6 dalších látek SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 5 nových látek a 1 látku, která byla identifikována jako SVHC v roce 2016, přidala na seznam Evropská komise.

Evropští poslanci chtějí zlepšit povolovací procedury pro pesticidy

17.01.2019

Evropští poslanci chtějí zlepšit povolovací procedury pro pesticidy

Snahou poslanců EP je, aby byl veřejnosti umožněn přístup ke studiím použitým při povolování pesticidů.

Veřejná konzultace k návrhu na omezení 8 polycyklických uhlovodíků (PAU) v granulích a mulčovacích materiálech

17.01.2019

Veřejná konzultace k návrhu na omezení 8 polycyklických uhlovodíků (PAU) v granulích a mulčovacích materiálech

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k navrženému omezení do přílohy XVII nařízení REACH.

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování chemické látky dimethomorph (ISO)

17.01.2019

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování chemické látky dimethomorph (ISO)

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženému návrhu.

ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

14.01.2019

ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

Cílená konzultace se týká chemických látek: prothioconazole a tolpyralate.

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování tří chemických látek

07.01.2019

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování tří chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženému návrhu.

Veřejné konzultace k návrhům na omezení pěti kobaltových solí a N,N-dimethylformamidu

04.01.2019

Veřejné konzultace k návrhům na omezení pěti kobaltových solí a N,N-dimethylformamidu

Dne 19. prosince 2018 byly zahájeny dvě veřejné konzultace k návrhům předloženým ze strany ECHA a Itálie.

Na Mělnicku, v Horních Počaplech, si občané v referendu vybrali skládkování

02.01.2019

Na Mělnicku, v Horních Počaplech, si občané v referendu vybrali skládkování

Ale to obyvatelstvo neví. I přes líbivé a logicky vypadající argumenty ekologických organizací, které hovoří stejnou řečí jako skládková a svozová lobby (jaká náhoda), je to neoddiskutovatelný fakt.

Finanční ztráty z vodní eroze dosahují téměř 18 miliard ročně

27.12.2018

Finanční ztráty z vodní eroze dosahují téměř 18 miliard ročně

Následky vodní eroze přinášejí finanční ztráty 17, 851 mld. Kč ročně, z čehož 4,2 mld. je hodnota ornice a 13,651 mld. činní náklady na sanaci a nápravu škod.

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení čtyř ftalátů

20.12.2018

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení čtyř ftalátů

Nové nařízení Komise (EU) 2018/2005, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká omezení ftalátů DEHP, DBP a BBP a DIBP.

← starší články