Pollutec 2018
Ekolamp
SOVAK

Články označené značkou : Ohlašovací povinnosti

Hlášení do IRZ podle klasifikace NACE

05.10.2018

Hlášení do IRZ podle klasifikace NACE

Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluvaProtokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek) zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají.

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2019

02.08.2018

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

27.04.2018

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

V úterý 3. 4. 2018 bylo ukončeno hlavní ohlašovací období roku 2018, během kterého jsou plněny ohlašovací povinnosti dané jednotlivými složkovými zákony prostřednictvím systému Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 

Co je nutné vědět při nakládání a ohlašování kalů z ČOV?

22.02.2018

Co je nutné vědět při nakládání a ohlašování kalů z ČOV?

Na základě častých dotazů od našich zákazníků při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady bychom rádi v tomto článku zodpověděli otázku, jak nakládat a postupovat při ohlašování upravených i neupravených kalů z ČOV.

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017 byla aktualizována

23.01.2018

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017 byla aktualizována

V sekci Dokumenty na stránkách IRZ je k dispozici aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017.

MŽP a CENIA upozorňují na lednovou odstávku systému ISPOP

12.01.2018

MŽP a CENIA upozorňují na lednovou odstávku systému ISPOP

Od pátku 12. 1. 2018 do čtvrtka 18. 1. 2018 dojde k plánované provozní odstávce systémů Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP a informačního systému EnviHELP.

Odstávka systému ISPOP v lednu 2018

04.01.2018

Odstávka systému ISPOP v lednu 2018

CENIA informuje uživatele systému ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP), že v termínu od pátku 12. 1. 2018  (8:00 hod.) do čtvrtka 18. 1. 2018 nebudou systémy ISPOP a EnviHELP dostupné z důvodu plánované provozní odstávky.

Termínu spuštění SEPNO se posunuje na květen

02.01.2018

Termínu spuštění SEPNO se posunuje na květen

Ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) nedojde 1. ledna 2018.

ISPOP: Aktualizace datového standardu a zveřejnění popisu datového standardu

29.11.2017

ISPOP: Aktualizace datového standardu a zveřejnění popisu datového standardu

CENIA informuje uživatele, že byl zveřejněn aktualizovaný datový standard pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů včetně dokumentace WSDL.

Sdělení odboru odpadů MŽP k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů

10.11.2017

Sdělení odboru odpadů MŽP k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů

Týká se ohlašování přeprav realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

← starší články