VŠCHT BANNER
Medistyl
EGExpert

Články označené značkou : Ohlašovací povinnosti

Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2015

20.07.2017

Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2015

Na webových stránkách evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byly zveřejněny údaje za ohlašovací rok 2015, a to včetně údajů za Českou republiku.

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2018

01.07.2017

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2018

Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2017, určené pro vybrané formuláře agend vod, odpadů a obalů, lze využít k ohlašování v roce 2018.

Co musí firmy udělat pro splnění svých povinností vůči zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

21.04.2017

Co musí firmy udělat pro splnění svých povinností vůči zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

Víte, že od 1. 10. 2016 máte povinnost aktualizovat protokoly o nezařazení objektu do režimu závažných havárií a jako stávající provozovatelé máte provést nové zařazení?

Ohlašovací termín 31. 3. 2017 - shrnutí

04.04.2017

Ohlašovací termín 31. 3. 2017 - shrnutí

V pátek 31. 3. 2017 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy ovzduší, IRZ a odpadů (roční zprávy) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)za rok 2016.

DEKRA přináší aktuální přehled ohlašovacích povinností k 31. 3. 2017

27.03.2017

DEKRA přináší aktuální přehled ohlašovacích povinností k 31. 3. 2017

Do termínu 31. 3. 2017 je potřeba splnit ohlašovací povinnosti za předchozí kalendářní rok, týkající se problematiky: odpadů, ovzduší a Integrovaného registru znečišťování (IRZ).

Ohlašovací termín 15. 2. 2017 - shrnutí

17.02.2017

Ohlašovací termín 15. 2. 2017 - shrnutí

Ve středu 15. 2. 2017 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností agendy odpadů, obalů a vod prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2016.

Upozornění pro uživatele ISPOP!

10.02.2017

Upozornění pro uživatele ISPOP!

Z důvodu blížícího se zákonného termínu 15. 2. 2017 se může doba zpracování zaslaných hlášení do ISPOP prodloužit až na několik desítek minut.

Jak podat hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím formuláře F_ODP_PROD?

28.01.2017

Jak podat hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím formuláře F_ODP_PROD?

Tento manuál je určen uživatelům, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a kteří podávají Hlášení o produkci a nakládání s odpady (příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) prostřednictvím PDF formulářů, které jsou k dispozici registrovaným uživatelům v jejich elektronických účtech v ISPOP.

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2017

27.01.2017

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2017

Firmám i městům a obcím se blíží období ohlašovacích povinností. V dnešním textu vám přinášíme přehled ohlašovacích povinností na celý rok v oblastech: odpadů, obalů, vody a ovzduší.

Jak je to s prahovými hodnotami pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ

27.01.2017

Jak je to s prahovými hodnotami pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ

Již několik tazatelů se obrátilo na MŽP s prosbou o vyjasnění principu prahových hodnot pro kapacitu v zákoně č. 25/2008 Sb., kterým se zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ).

← starší články