MŽP
DTE2019
EGEXPERT

Články označené značkou : Ohlašovací povinnosti

Odstávka ISPOP a omezení funkčnosti navazujících systémů

30.11.2018

Odstávka ISPOP a omezení funkčnosti navazujících systémů

Informujeme uživatele, že v termínu od středy 5. 12. 2018 do neděle 9. 12. 2018 dojde k omezení přístupu a funkčnosti systémů ISPOP, SEPNO, HNVO, Registr zařízení a EnviHELP z důvodu nezbytné technické úpravy systému ISPOP.

Vyhlášení datových standardů pro rok 2019

19.11.2018

Vyhlášení datových standardů pro rok 2019

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2019.

IRZ: Upřesnění k zobrazování látky Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy

06.11.2018

IRZ: Upřesnění k zobrazování látky Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy

Do vyhledávače Integrovaného registru znečišťování je od zveřejnění údajů ohlášených za rok 2017 nově začleněna rovněž položka oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy.

Hlášení do IRZ podle klasifikace NACE

05.10.2018

Hlášení do IRZ podle klasifikace NACE

Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluvaProtokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek) zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají.

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2019

02.08.2018

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 1. 2019

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

27.04.2018

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

V úterý 3. 4. 2018 bylo ukončeno hlavní ohlašovací období roku 2018, během kterého jsou plněny ohlašovací povinnosti dané jednotlivými složkovými zákony prostřednictvím systému Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 

Co je nutné vědět při nakládání a ohlašování kalů z ČOV?

22.02.2018

Co je nutné vědět při nakládání a ohlašování kalů z ČOV?

Na základě častých dotazů od našich zákazníků při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady bychom rádi v tomto článku zodpověděli otázku, jak nakládat a postupovat při ohlašování upravených i neupravených kalů z ČOV.

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017 byla aktualizována

23.01.2018

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017 byla aktualizována

V sekci Dokumenty na stránkách IRZ je k dispozici aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017.

MŽP a CENIA upozorňují na lednovou odstávku systému ISPOP

12.01.2018

MŽP a CENIA upozorňují na lednovou odstávku systému ISPOP

Od pátku 12. 1. 2018 do čtvrtka 18. 1. 2018 dojde k plánované provozní odstávce systémů Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP a informačního systému EnviHELP.

Odstávka systému ISPOP v lednu 2018

04.01.2018

Odstávka systému ISPOP v lednu 2018

CENIA informuje uživatele systému ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP), že v termínu od pátku 12. 1. 2018  (8:00 hod.) do čtvrtka 18. 1. 2018 nebudou systémy ISPOP a EnviHELP dostupné z důvodu plánované provozní odstávky.

← starší články