http://www.dhplegal.com/
Ekolamp
VODKA

Články označené značkou : Vodohospodářství

Konference Voda Zlín 2019

22.02.2019

Konference Voda Zlín 2019

Ve dnech 14. až 15. března proběhne v kongresovém sále Hotelu Moskva ve Zlíně další ročník mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2019, kterou pořádá společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Jedna srážkově vydatná zima nedožene 4 roky sucha

21.02.2019

Jedna srážkově vydatná zima nedožene 4 roky sucha

Po suchém období loňského roku se hydrologická situace zlepšuje a od začátku roku máme dobré podmínky pro plnění vodních nádrží.

Světový den vody 2019 a jeho oslavy v regionech

21.02.2019

Světový den vody 2019 a jeho oslavy v regionech

Dne 22. března se koná každoročně Světový den vody (SDV) k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Mottem SDV 2019 je Leaving no one behinde. 

Letošní oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice začne úpravou terénu

18.02.2019

Letošní oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do nádrže Žermanice začne úpravou terénu

Pro letošní rok vodohospodáři plánuji provést 1. etapu opravy „Přivaděče Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 – km 1,881“.

Povodí Labe: Vodní nádrže – zásobárna vody i pojistka proti hydrologickým extrémům

18.02.2019

Povodí Labe: Vodní nádrže – zásobárna vody i pojistka proti hydrologickým extrémům

Hospodaření s vodou na vodních nádržích můžeme přirovnat k hospodaření dobře fungující rodiny.

V období blahobytu se těžce vyjednávají nepopulární opatření

15.02.2019

V období blahobytu se těžce vyjednávají nepopulární opatření

S extrémními hydrologickými jevy, jako je sucho nebo povodeň, úzce souvisí vhodné hospodaření s vodními zdroji. A právě vodní zdroje a hospodaření s nimi budou jedním z důležitých témat letošní mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – kanalizace 2019.

Moravskoslezský kraj a povodí Odry hledají způsob, jak minimalizovat následky extrémního sucha nebo povodní

13.02.2019

Moravskoslezský kraj a povodí Odry hledají způsob, jak minimalizovat následky extrémního sucha nebo povodní

Oba subjekty spolupracují na opatřeních, která v případě prohlubujících se extrémních meteorologických a hydrologických jevů - sucha či povodní - zajistí, aby region byl co nejméně zranitelný.

Zahájení výstavby poldru Višňová, Víska na Frýdlantsku

11.02.2019

Zahájení výstavby poldru Višňová, Víska na Frýdlantsku

Povodí Labe zahájilo výstavbu poldru na Krčelském potoce u obce Višňová, místní části Víska. Poldr je součástí soustavy protipovodňových opatření pro obce ležící v povodí říčky Smědé.

Přehrady se plní vodou, v případě letního sucha zajistí zásobování obyvatel i průmyslu

06.02.2019

Přehrady se plní vodou, v případě letního sucha zajistí zásobování obyvatel i průmyslu

Významné vodní nádrže v České republice jsou připraveny v případě suchého léta bezproblémově zajistit zásobování obyvatel i průmyslu vodou.

SOVAK ČR vítá záměr bezplatného zveřejňování technických norem

06.02.2019

SOVAK ČR vítá záměr bezplatného zveřejňování technických norem

Přístup veřejnosti i vodohospodářských odborníků k aktuálnímu znění technických norem i doporučení je již dlouhou dobu zpoplatněn a stát na poskytování přístupu získává každoročně téměř 100 mil. Kč.

← starší články