Ecomondo
Ekolamp
EGEXPERT

Články označené značkou : Poplatky

Radní ze všech krajů ČR pro oblast životního prostředí jednali o odpadech

23.03.2019

Radní ze všech krajů ČR pro oblast životního prostředí jednali o odpadech

Radní ze všech krajů České republiky, kteří mají v kompetenci oblast životního prostředí, se 21.3. sešli v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, aby se bavili o budoucnosti nakládání s odpady.

Startuje kampaň Konec doby skládkové

27.02.2019

Startuje kampaň Konec doby skládkové

Kampaň si dala za cíl ukázat pravdu o odpadovém hospodářství a podpořit přechod na cirkulární ekonomiku.

SOVAK ČR k povolování a zpoplatnění odlehčovacích komor

24.11.2018

SOVAK ČR k povolování a zpoplatnění odlehčovacích komor

Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) novelizovaný zákonem č. 113/2018 Sb. nabývá účinnosti s drobnými výjimkami 1. 1. 2019. Přehled změn, které tato novela přináší, shrnul SOVAK ČR v květnu tohoto roku zde.

Zákon o vodách: Osvobození od dílčích poplatků za vypouštěné znečištění

09.11.2018

Zákon o vodách: Osvobození od dílčích poplatků za vypouštěné znečištění

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) došlo ke změně definice osvobození od dílčích poplatků, které je nově definováno v § 89c.

Reakce MŽP na článek v Deníku: Poplatek za skládkování platí firmy a obce a nerovná se tzv. poplatku za černou popelnici

02.11.2018

Reakce MŽP na článek v Deníku: Poplatek za skládkování platí firmy a obce a nerovná se tzv. poplatku za černou popelnici

Když Deník v titulku dnes zveřejněného článku uvádí, že se „Poplatek za popelnici zdraží. Někde až trojnásobně“, dopouští se notorické chyby.

Inspektoři ČIŽP pokutovali e-shopy, které nezákonně vybíraly poplatky za odběr starých elektrospotřebičů

23.10.2018

Inspektoři ČIŽP pokutovali e-shopy, které nezákonně vybíraly poplatky za odběr starých elektrospotřebičů

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Liberci řešili letos několik případů, kdy provozovatelé e-shopů od zákazníků nezákonně vybírali poplatky za odběr starého elektrospotřebiče při koupi nového (tzv. zpětný odběr). 

Slovenská vláda podpořila navýšení poplatků za skládkování

20.10.2018

Slovenská vláda podpořila navýšení poplatků za skládkování

Poslanci Národní rady SR odhlasovali zákon, který zvýší ochranu životního prostředí na Slovensku. Jde o protiskládkový balíček, který obsahuje nový zákon o poplatcích za uložení odpadů (podpořilo 104 poslanců) a novelu zákona o odpadech (podpořilo 105 poslanců).

SPČR: Recyklačnímu byznysu pomůže růst poplatků za skládkování

04.10.2018

SPČR: Recyklačnímu byznysu pomůže růst poplatků za skládkování

V Evropě je třeba vytvořit trh s recyklovanými materiály. Přispět k tomu musí Evropská unie i národní státy jak osvětou, tak tlakem na minimalizaci skládkování či podporou používání výrobků z recyklovaných materiálů, shodli se účastníci Mezinárodního kulatého stolu k oběhovému hospodářství.

Nová odpadová data MŽP za 2017: stagnace produkce odpadů v ČR a naprostá dominance skládkování komunálních odpadů

03.10.2018

Nová odpadová data MŽP za 2017: stagnace produkce odpadů v ČR a naprostá dominance skládkování komunálních odpadů

V roce 2017 Česká republika vyprodukovala 34,5 milionů tun všech odpadů, z toho 1,5 milionu tun odpadů nebezpečných. Na jednoho obyvatele ČR tak ročně připadá produkce 3 259 kg všech druhů odpadů.

Změna poplatků za podání žádosti o povolení látek podle nařízení REACH od 15. 7. 2018

14.08.2018

Změna poplatků za podání žádosti o povolení látek podle nařízení REACH od 15. 7. 2018

Dne 25. 6. 2018 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 160 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA.

← starší články