Káčko
Ekolamp
EGEXPERT

Články označené značkou : Srážková voda

Vysočina se i nadále potýká se suchem

09.05.2019

Vysočina se i nadále potýká se suchem

Přestože v květnových dnech trochu zapršelo, stále to nestačí k tomu, aby byl výrazněji snížen srážkový deficit. 

Srážkové vody pohledem vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

08.05.2019

Srážkové vody pohledem vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Novela vodního zákona, která nabyla platnosti 1. ledna tohoto roku, stanovuje, že směs srážkových a odpadních vod, a to bez ohledu na jejich poměr, je jednoznačně vodou odpadní. Podle toho se musí s touto směsí i nakládat.

Nejste ještě připraveni na sucho? Požádejte si o DEŠŤOVKU

01.04.2019

Nejste ještě připraveni na sucho? Požádejte si o DEŠŤOVKU

Zdá se, že vodu do vyprahlé krajiny nevrátí ani přívaly sněhu ani jarní tání. Nezbývá, než se naučit šetřit pitnou vodou a lépe využívat vodu srážkovou. I v tom máme rezervy.

SFŽP ČR pořádá semináře pro zájemce o využití srážkové vody a Norské fondy

23.03.2019

SFŽP ČR pořádá semináře pro zájemce o využití srážkové vody a Norské fondy

Státní fond životního prostředí České republiky na duben a závěr března připravil sérii seminářů k možnostem využití dotační podpory.

Zásoby povrchové vody se na Jihlavsku lepší

12.03.2019

Zásoby povrchové vody se na Jihlavsku lepší

Situace se suchem, které ohrožovalo zásobování pitnou vodou na Jihlavsku, se postupně začíná zlepšovat. Přesto jsou vodohospodáři na případné problémy nadále připraveni.

SOVAK ČR podporuje Ministerstvo zemědělství v přístupu k odlehčovacím komorám na ČOV

15.02.2019

SOVAK ČR podporuje Ministerstvo zemědělství v přístupu k odlehčovacím komorám na ČOV

Jak už SOVAK ČR dříve informoval, od začátku letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 118/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.

Moravskoslezský kraj a povodí Odry hledají způsob, jak minimalizovat následky extrémního sucha nebo povodní

13.02.2019

Moravskoslezský kraj a povodí Odry hledají způsob, jak minimalizovat následky extrémního sucha nebo povodní

Oba subjekty spolupracují na opatřeních, která v případě prohlubujících se extrémních meteorologických a hydrologických jevů - sucha či povodní - zajistí, aby region byl co nejméně zranitelný.

Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha

07.02.2019

Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha

Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu.

Nedostatek srážek může být globálním problémem

11.01.2019

Nedostatek srážek může být globálním problémem

České republice může pomoci efektivní zacházení s vodou za pomoci výzkumu a využití moderních technologií.

SOVAK ČR k povolování a zpoplatnění odlehčovacích komor

24.11.2018

SOVAK ČR k povolování a zpoplatnění odlehčovacích komor

Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) novelizovaný zákonem č. 113/2018 Sb. nabývá účinnosti s drobnými výjimkami 1. 1. 2019. Přehled změn, které tato novela přináší, shrnul SOVAK ČR v květnu tohoto roku zde.

← starší články