Chem.leg.
Dny tepen
ReachSpektrum

Články označené značkou : Ovzduší

Další fáze evropského systému obchodování s emisními povolenkami přinese tlak na růst ceny CO2

12.12.2017

Další fáze evropského systému obchodování s emisními povolenkami přinese tlak na růst ceny CO2

Evropským vyjednavačům se v šestém kole tzv. trialogu (společné jednání představitelů Evropské komise, Parlamentu a Rady) podařilo dosáhnout shody ohledně revize evropského systému obchodování s emisními povolenkami, známému jako EU ETS.

Modernizovaná pražská spalovna sníží emise a jejich dopad na životní prostředí

07.12.2017

Modernizovaná pražská spalovna sníží emise a jejich dopad na životní prostředí

Pražskou spalovnu – Zařízení na energetické spalování odpadu (ZEVO), které funguje nepřetržitě více než 20 let, čeká v následujících letech generální rekonstrukce. Ta začne již na jaře příštího roku a Pražské služby, vlastník ZEVO, investují bezmála tři miliardy korun.

Vláda vzala na vědomí Informaci o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích za rok 2016

04.12.2017

Vláda vzala na vědomí Informaci o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích za rok 2016

Z Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu vyplývá, že na území České republiky jsou nejproblematičtějšími znečišťujícími látkami suspendované částice frakce PM10 a benzo[a]pyren. Imisní limit pro suspendované částice PM2,5 je plošně překračován v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

První snímky mapující kvalitu ovzduší z družice Sentinel-5P jsou tu

04.12.2017

První snímky mapující kvalitu ovzduší z družice Sentinel-5P jsou tu

V pátek byly oficiálně zveřejněny první snímky z družice Sentinel-5P, která mimo jiné zaznamenala snímaný oxid siřičitý z vulkanické erupce Mount Agung na Bali v Indonésii.

30 let ochrany ozonové vrstvy

04.12.2017

30 let ochrany ozonové vrstvy

Letošní zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, které se konalo 20. – 24. listopadu symbolicky v kanadském Montrealu, si připomnělo 30 let od sjednání této mimořádně úspěšné mezinárodní smlouvy.

V Praze proběhlo reálné měření emisí aut

24.11.2017

V Praze proběhlo reálné měření emisí aut

Hlavní město Praha ve spolupráci s odborníky z ČVUT, Technické univerzity Liberec a ÚAMK provedlo orientační měření emisí aut za reálného provozu.

Index kvality ovzduší v Evropě: aktuální informace o kvalitě ovzduší na dosah

22.11.2017

Index kvality ovzduší v Evropě: aktuální informace o kvalitě ovzduší na dosah

Nová služba European Air Quality Index (Index kvality ovzduší v Evropě), kterou dnes spustila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská komise, umožňuje uživatelům sledovat aktuální kvalitu ovzduší v evropských městech a regionech.

Komise spustila nástroj na sledování kvality ovzduší

20.11.2017

Komise spustila nástroj na sledování kvality ovzduší

Evropská komise společně s Evropskou agenturou pro životní prostředí spustila nový index kvality ovzduší.

Čeští experti pomáhají Gruzii v oblasti průmyslových rizik

13.11.2017

Čeští experti pomáhají Gruzii v oblasti průmyslových rizik

Třetím měsícem se ČR podílí na realizaci twinningového projektu EU pro Gruzii [1], jehož cílem je harmonizace právní úpravy zaměřené na kontrolu průmyslových emisí a rizik. Za ČR je juniorním partnerem v projektu Česká informační agentura životního prostředí, CENIA.

Komise vydala balíček pro čistou mobilitu

10.11.2017

Komise vydala balíček pro čistou mobilitu

Evropská komise představila balíček pro čistou mobilitu, který by měl EU pomoci dostat se na pozici světového lídra v oblasti ekologických vozidel.

← starší články