Obaly
Ekolamp
VŠCHT

Články označené značkou : Ovzduší

Zelené střechy v Česku zažívají boom, 9 z 10 projektů financuje soukromý investor

25.05.2018

Zelené střechy v Česku zažívají boom, 9 z 10 projektů financuje soukromý investor

Zelené střechy jsou významný funkční prvek velkoměst, nikoli jen estetická záležitost. Fungují jako přírodní ekologická klimatizace, okysličují, ochlazují a zvlhčují okolní vzduch. Zazelenat by se přitom mohla pětina budov včetně paneláků, a to díky speciální minerální izolaci. Soukromý versus veřejný sektorve financování výstavby zelených střech vede 9:1.

Slévárna v Blansku vypouštěla do ovzduší tuhé látky bez řádného odlučování. Dostala pokutu 250 tisíc korun

25.05.2018

Slévárna v Blansku vypouštěla do ovzduší tuhé látky bez řádného odlučování. Dostala pokutu 250 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Brně uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti Ernst Leopold s.r.o. provozující slévárnu v Blansku. Ta byla ve dnech 28. 11. 2017 a 7. 12. 2017 provozována v rozporu s integrovaným povolením, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Kvalita ovzduší: Evropská komise podniká kroky k ochraně obyvatel před znečištěním ovzduší

24.05.2018

Kvalita ovzduší: Evropská komise podniká kroky k ochraně obyvatel před znečištěním ovzduší

Komise poskytuje vnitrostátním, regionálním a místním aktérům praktickou pomoc při zlepšování kvality ovzduší v Evropě a posílí jeho prosazování proti 7 členským státům, které porušily dohodnuté předpisy EU o omezeních znečištění ovzduší a o schválení typu pro automobily.

Výzva INTERREG EUROPE na podporu mobility a nízkouhlíkové ekonomiky

23.05.2018

Výzva INTERREG EUROPE na podporu mobility a nízkouhlíkové ekonomiky

Navázání spolupráce s partnery z Polska a Lucemburska na projektech zaměřených na mobilitu a na nízkouhlíkovou ekonomiku je možné v rámci 4. výzvy programu INTERREG EUROPE.

Nové dodávkové vozy prodávané v Evropě v roce 2017: velké snížení průměrných ročních emisí CO2

23.05.2018

Nové dodávkové vozy prodávané v Evropě v roce 2017: velké snížení průměrných ročních emisí CO2

Podle předběžných údajů zveřejněných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), byly průměrné emise oxidu uhličitého (CO2) z nových vozů registrovaných v Evropské unii (EU) v roce 2017 o 4,7% nižší než v roce 2016. 

Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší

22.05.2018

Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší

Představitelé pěti ministerstev a čtyř plynárenských společností/sdružení dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025.

Dny teplárenství a energetiky 2018 ukázaly mírný optimismus

18.05.2018

Dny teplárenství a energetiky 2018 ukázaly mírný optimismus

Letošní ročník této tradiční konference ukázal, že se obor celkem úspěšně vypořádává s legislativními nástrahami, které vyžaduje trend posledních let. Jak z environmentálního hlediska, tak technologického a v neposlední řadě i administrativního.

Komise navrhuje lepší pravidla pro označování pneumatik

17.05.2018

Komise navrhuje lepší pravidla pro označování pneumatik

Návrhy na aktualizaci a zlepšení nařízení EU o označování pneumatik zveřejnila Evropská komise dnes (17. května 2018) v rámci širšího balíčku opatření týkajících se nízkouhlíkové mobility.

Rada schválila redukční cíle pro oblast emisí skleníkových plynů

15.05.2018

Rada schválila redukční cíle pro oblast emisí skleníkových plynů

Rada dnes přijala nařízení o snižování emisí skleníkových plynů. Nařízení stanoví závazné cíle snižování emisí pro členské státy v odvětvích, která nespadají do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi EU pro období 2021-2030.

Pražské služby představí nové úklidové vozy na elektropohon

11.05.2018

Pražské služby představí nové úklidové vozy na elektropohon

Dne 16. května budou Pražské služby v ulici Na Příkopě prezentovat tři zbrusu nová ekologická vozidla na elektrický pohon. 

← starší články