celoživotní vzdělávání
Dny tepen
Ekolamp

Články označené značkou : Chemie

ECHA zveřejnila výzvu ke shromáždění informací o záměrném používání částic mikroplastů ve výrobcích

19.04.2018

ECHA zveřejnila výzvu ke shromáždění informací o záměrném používání částic mikroplastů ve výrobcích

Výzva ke shromáždění informací navazuje na požadavek Evropské komise z ledna t. r., aby agentura ECHA připravila návrh na omezení záměrně přidávaných částic mikroplastů do všech druhů výrobků.

Soutěže Mladý chemik se zúčastnilo rekordních patnáct tisíc žáků

18.04.2018

Soutěže Mladý chemik se zúčastnilo rekordních patnáct tisíc žáků

Popularita celostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR rok od roku stoupá. V regionálních kolech se letošního klání zúčastnilo patnáct tisíc žáků základních škol. Čtyřicet nejlepších postoupilo do národního finále.

ECHA připravuje návrhy rozhodnutí s požadavky na informace u 16 chemických látek, které byly hodnoceny v roce 2017 dle Průběžného akčního plánu Společenství

16.04.2018

ECHA připravuje návrhy rozhodnutí s požadavky na informace u 16 chemických látek, které byly hodnoceny v roce 2017 dle Průběžného akčního plánu Společenství

Registranti  chemických látek, které byly hodnoceny v roce 2017, by se měli připravit na připomínkování těchto návrhů rozhodnutí během předepsané 30 denní lhůty.

RAC doporučuje stanovit mezní hodnotu benzenu pro pracovní expozici

15.04.2018

RAC doporučuje stanovit mezní hodnotu benzenu pro pracovní expozici

Na svém březnovém setkání Výbor RAC (RAC) také doporučil limitní hodnoty expozice při práci (OEL) pro dvě další látky: nikl a jeho sloučeniny a akrylonitril.

Členské státy začaly v roce 2018 hodnotit 21 látek

15.04.2018

Členské státy začaly v roce 2018 hodnotit 21 látek

ECHA přijala aktualizovaný akční plán Společenství (CoRAP) s 108 látkami, které se mají vyhodnotit v letech 2018-2020. Registraci látek uvedených na seznamu jsou vyzýváni, aby koordinovaly své kroky a kontaktovali hodnotící členské státy. 

Byl spuštěn nový projekt prosazování chrómu VI

14.04.2018

Byl spuštěn nový projekt prosazování chrómu VI

Fórum pro výměnu informací o prosazování právních předpisů spustilo nový pilotní projekt o povolení sloučenin chromu VI a diskutuje o výsledcích pilotního projektu CLP zaměřeného na prodej prostřednictvím internetu.

Evropská komise zveřejnila druhé sdělení o revizi určitých částí nařízení REACH a souhrnnou zprávu o jeho dosavadním působení

14.04.2018

Evropská komise zveřejnila druhé sdělení o revizi určitých částí nařízení REACH a souhrnnou zprávu o jeho dosavadním působení

EK i ECHA informují na svých webových stránkách o zveřejnění sdělení EK COM (2018) 116 final.

Pozor - 31. 5. 2018 - konečný termín registrace chemických látek podle nařízení REACH

13.04.2018

Pozor - 31. 5. 2018 - konečný termín registrace chemických látek podle nařízení REACH

Třetí a poslední termín registrace chemických látek znamená pro průmysl konečný termín, kdy je třeba zaregistrovat zavedené látky vyráběné nebo dovážené do EU v množství 1-100 t/rok na výrobce nebo dovozce.

ECHA zveřejnila aktualizovaný Průběžný akční plán Společenství na léta 2018, 2019 a 2020

13.04.2018

ECHA zveřejnila aktualizovaný Průběžný akční plán Společenství na léta 2018, 2019 a 2020

Zveřejněný Průběžný akční plán Společenství obsahuje seznam 108 chemických látek, které jsou naplánovány k hodnocení v létech 2018 - 2020.

RAC přijal čtrnáct návrhů harmonizované klasifikace a označování a SEAC přijal dva návrhy na omezení

12.04.2018

RAC přijal čtrnáct návrhů harmonizované klasifikace a označování a SEAC přijal dva návrhy na omezení

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal čtrnáct návrhů na harmonizaci klasifikace a označování, jakož i jeden návrh na omezení olova v nábojích. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal dvě konečné stanoviska k návrhům na omezení.

← starší články