DOH
ReachSpektrum

Články označené značkou : Chemie

Harmonogram otevírání specifických oken pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky

13.11.2017

Harmonogram otevírání specifických oken pro zasílání žádostí o povolení používání chemické látky

Agentura ECHA uvedla další specifická okna pro zasílání žádostí o povolení použití látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH (listopad 2017 – listopad 2018).

Kontroly ČIŽP v oblasti odpadů a chemických látek na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii

10.11.2017

Kontroly ČIŽP v oblasti odpadů a chemických látek na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii

Jedním z témat II. ročníku konference Povinnosti v podnikové ekologii, která se uskuteční 20. listopadu v pražském hotelu Grandior, budou kontrolní projekty České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Odstartoval šestý ročník soutěže Mladý chemik ČR

09.11.2017

Odstartoval šestý ročník soutěže Mladý chemik ČR

Šestý ročník soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky odstartoval regionálními koly. Největší chemické klání vyvrcholí v červnu příštího roku národním finále, které se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Důležité odkazy ze stránek agentury ECHA

06.11.2017

Důležité odkazy ze stránek agentury ECHA

Aktualizované informace o chemických látkách z oblasti legislativy nařízení REACH a CLP z internetových stránek agentury ECHA (odkazy na důležité informace).

Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje

30.10.2017

Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje

Rezort životního prostředí nabízí zcela nový typ finanční podpory. Jde o výhodné půjčky dotované z EU fondů. Ministerstvo životního prostředí poskytuje tuto alternativní formu podpory ke standardním dotacím, zprostředkovává je Státní fond životního prostředí ČR.

Europoslanci navrhli úplný zákaz glyfosátu od prosince 2022

26.10.2017

Europoslanci navrhli úplný zákaz glyfosátu od prosince 2022

Poslanci evropského parlamentu chtějí, aby bylo zakázáno užívání glyfosátu v domácnostech i u zemědělských výrobků.

ECHA zveřejnila překlad aktualizovaných Pokynů ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (verze 4.0)

26.10.2017

ECHA zveřejnila překlad aktualizovaných Pokynů ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (verze 4.0)

Aktualizované Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (verze 4.0) byly již zveřejněny ECHA v anglickém jazyce v 06/2017.

Vliv 11. adaptace na technický a vědecký pokrok

19.10.2017

Vliv 11. adaptace na technický a vědecký pokrok

Draft jedenáctého přizpůsobeny vědeckému pokroku (ATP) nařízení CLP/GHS (Nařízení (ES) č. 1272/2008) byl zveřejněn a zaslán k připomínkám Světové obchodní organizaci.

Jak ovlivňuje REACH a CLP strategii trvale udržitelného rozvoje průmyslu?

06.10.2017

Jak ovlivňuje REACH a CLP strategii trvale udržitelného rozvoje průmyslu?

Udržitelnost je stále důležitější v agendě průmyslu, ale management chemických látek často není přímo spojen se strategiemi udržitelnosti podniků. REACH se však považuje za nepřímý příspěvek k ziskovosti nebo k dlouhodobému zvýhodnění značkových společností.

Pozvánka: Vyhodnocení expozičních scénářů používaných chemických látek

05.10.2017

Pozvánka: Vyhodnocení expozičních scénářů používaných chemických látek

Expoziční scénář (ES) má povinnost vypracovat firma, která vyrábí nebo dováží látku registrovanou v tonáži nad 10 tun/rok a současně se jedná o látku klasifikovanou jako nebezpečná nebo splňující kritéria PBT či vPvB.

← starší články