VŠCHT BANNER
Medistyl
EGExpert

Články označené značkou : Chemie

Červencové biocidní novinky

26.07.2017

Červencové biocidní novinky

Několik látkám byla schválena obnova pro použití v biocidních přípravcích.

Stanovisko SCHP ČR k návrhu novely vyhlášky č. 415/2012 Sb.

25.07.2017

Stanovisko SCHP ČR k návrhu novely vyhlášky č. 415/2012 Sb.

V meziresortním řízení je právě návrh novely, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny (2), které se vztahují k aplikaci nařízení CLP

19.07.2017

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny (2), které se vztahují k aplikaci nařízení CLP

Aktualizace se týkají Pokynů pro aplikaci CLP kritérií a Pokynů pro označování a balení podle nařízení CLP.

Chemické látky v Evropě: jaký je jejich dopad na lidské zdraví a životní prostředí?

19.07.2017

Chemické látky v Evropě: jaký je jejich dopad na lidské zdraví a životní prostředí?

Je známo, že expozice škodlivým chemickým látkám má vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Jak víme v době, kdy světová výroba chemických látek roste a neustále se vyvíjejí a uvádějí na trh nové chemické látky, co je bezpečné?

ECHA zveřejnila 4 aktualizované dokumenty Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti

19.07.2017

ECHA zveřejnila 4 aktualizované dokumenty Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti

Aktualizované dokumenty pokynů se vztahují k identifikaci chemických látek s persistentními, bioakumulativními a toxickými (PBT) vlastnostmi a vlastnostmi vysoce perzistentními a vysoce bioakumulativními (vPvB).

Proces povolování z pohledu následného uživatele I.

19.07.2017

Proces povolování z pohledu následného uživatele I.

„Dříve nebo později budeme všichni následnými uživateli SVHC látek,“ řekl na úvod své přednášky Jan Mervart ze společnosti DEZA, a.s., která se uskutečnila na konferenci Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017.

Biocidní novinky v evropském věstníku

18.07.2017

Biocidní novinky v evropském věstníku

Evropská komise včera vydala několik prováděcích nařízení, kterými schválila či neschválila účinné látky pro použití v biocidních přípravcích.

ECHA zveřejnila překlad Pokynů pro sdílení údajů

17.07.2017

ECHA zveřejnila překlad Pokynů pro sdílení údajů

Aktualizované Pokyny byly ECHA zveřejněny v lednu 2017 (dne 10. 1. 2017).

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (verze 4.0)

17.07.2017

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech (verze 4.0)

Aktualizované pokyny lépe vyjasňují komunikační a oznamovací povinnosti společností, které vyrábí nebo dováží předměty obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy.

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

17.07.2017

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam látku PFHxS. Dále byly aktualizovány záznamy pro bisphenol A a čtyři ftaláty přidáním vlastnosti endokrinního disruptoru pro lidské zdraví. Kandidátský seznam nyní obsahuje 174 látek (zveřejněno ECHA 10. 7. 2017).

← starší články