VŠCHT BANNER
Medistyl
EGExpert

Články označené značkou : Chemie

Veřejná konzultace k odchylkám od kritérií vyloučení dvou účinných biocidních látek

08.09.2017

Veřejná konzultace k odchylkám od kritérií vyloučení dvou účinných biocidních látek

ECHA 4. 9. 2017 zahájila veřejnou konzultaci ke dvěma účinným biocidním látkám, která bude ukončena 4. 11. 2017.

Veřejná konzultace k identifikaci devíti látek vzbuzujících mimořádné obavy

08.09.2017

Veřejná konzultace k identifikaci devíti látek vzbuzujících mimořádné obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci devíti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), která bude ukončena 20. 10. 2017 (zveřejněno ECHA 5. 9. 2017).

Změna nařízení REACH – přílohy XVII

07.09.2017

Změna nařízení REACH – přílohy XVII

Dne 31. 08. 2017 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 224, nařízení Komise (EU) 2017/1510, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení REACH, pokud jde o látky CMR.

ECHA zveřejnila překlad Pokynů v kostce „Registrace“

07.09.2017

ECHA zveřejnila překlad Pokynů v kostce „Registrace“

Aktualizované Pokyny v kostce byly ECHA zveřejněny v červenci 2017 (dne 05. 07. 2017).

Stanovisko k Návrhu vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek

01.09.2017

Stanovisko k Návrhu vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek

Svaz ve svých připomínkách doporučuje zpřesnění terminologie používané v návrhu vyhlášky MŠMT.

Výzva k předložení informací k návrhu na omezení polyaromatických uhlovodíků (PAU) v plastových a pryžových granulátech

31.08.2017

Výzva k předložení informací k návrhu na omezení polyaromatických uhlovodíků (PAU) v plastových a pryžových granulátech

Nizozemsko připravuje dokumentaci k návrhu na omezení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v plastových nebo pryžových granulátech používaných jako výplňový materiál v umělých trávnících podle položky 50, přílohy XVII nařízení REACH. Výzva je otevřena do 18. října 2017.

ECHA zveřejnila otázky a odpovědi pro následné uživatele k problematice používání sloučenin obsahujících šestivazný chrom po datu zániku

29.08.2017

ECHA zveřejnila otázky a odpovědi pro následné uživatele k problematice používání sloučenin obsahujících šestivazný chrom po datu zániku

Příslušné otázky a odpovědi, jak by měli následní uživatelé postupovat v rámci procesu povolování látky po datu zániku, jsou uvedeny na webových stránkách ECHA v sekci Podpora.

ECHA zveřejnila překlad manuálu „Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD“

29.08.2017

ECHA zveřejnila překlad manuálu „Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD“

Aktualizovaný manuál byl ECHA zveřejněn v květnu 2017 (dne 24. 05. 2017).

SOVAK ČR k varovné studii ČHMU

24.08.2017

SOVAK ČR k varovné studii ČHMU

Přestože se v poslední době objevují stále častěji varovné zprávy o výskytu pesticidů v podzemních a povrchových vodách, je třeba hned v úvodu zdůraznit, že se v žádném případě nejedná o zprávy nijak překvapivé a neočekávané.

Novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti

21.08.2017

Novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti

SOVAK ČR informoval o tom, že během období prázdnin byl dvakrát novelizován zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, a to zákonem č. 104/2017 Sb., účinným od 1. 7. 2017 a zákonem č. 205/2017 Sb., účinným od 1. 8. 2017 (tzv. velká novela).

← starší články