celoživotní vzdělávání
Ekolamp
Enviprofi

Články označené značkou : Chemie

Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

19.06.2018

Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

Uveďte tedy svou podnikatelskou činnost do souladu s nařízením REACH co nejdříve. Dne 31. května 2018 byla poslední šance k odeslání registrační dokumentace v EU vyráběných nebo do EU dovážených zavedených chemických látek v množstvích 1 - 100 t/rok.

Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u ftalátů v příloze XIV

19.06.2018

Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u ftalátů v příloze XIV

ECHA zahájila veřejnou konzultaci ke změně přílohy XIV nařízení REACH z důvodu dodatečné identifikace čtyř ftalátů jako látek SVHC s účinkem poškozujícím endokrinní systém pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 5. 6. 2018).

RoHS: Vyhlášení novely nařízení vlády ve Sbírce zákonů

12.06.2018

RoHS: Vyhlášení novely nařízení vlády ve Sbírce zákonů

Nařízení vlády č. 101/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. bylo vyhlášeno dne 12. června 2018 ve Sbírce zákonů. Návrhem se transponuje 5 směrnic EU; účinnost novely nastává ve třech termínech.

ECHA vyzývá společnosti, aby pokračovaly ve spolupráci v SIEF i po termínu 31. května

11.06.2018

ECHA vyzývá společnosti, aby pokračovaly ve spolupráci v SIEF i po termínu 31. května

DCG - platforma ECHA, Evropské komise a průmyslových sdružení - vydala doporučení, které vyzývá žadatele o registraci zavedených látek, aby od 1.června pokračovaly ve svých současných dohodách o spolupráci, aby tak byl zajištěn soulad s právními závazky učiněnými v dodatečném termínu.

Za dva roky snížit rezidua pesticidů v potravinách rostlinného původu o 10 %. Ministerstvo to navrhuje v akčním plánu k bezpečnému používání pesticidů

08.06.2018

Za dva roky snížit rezidua pesticidů v potravinách rostlinného původu o 10 %. Ministerstvo to navrhuje v akčním plánu k bezpečnému používání pesticidů

Vláda přijala Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů připravený Ministerstvem zemědělství. Materiál navrhuje pětiletou strategii na snížení používání přípravků v zemědělství i v lesnictví. Jeho cílem je snížit o 10 % rezidua prostředků na ochranu rostlin v potravinách rostlinného původu do roku 2020.

Talentovaní mladí chemici zamíří do Pardubic

07.06.2018

Talentovaní mladí chemici zamíří do Pardubic

V úterý 12. června 2018 bude Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostit chemické talenty. Šestý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii.

Konečná verze revidovaného dokumentu BREF LVOC

05.06.2018

Konečná verze revidovaného dokumentu BREF LVOC

Evropský úřad pro IPPC (EIPPCB, z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) uveřejnil na svých webových stránkách konečnou verzi revidovaného referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) pro výrobu velkoobjemových organických chemikálií (LVOC, z angl. Large Volume Organic Chemicals).

V Kralupech nad Vltavou proběhla Valná hromada Svazu chemického průmyslu ČR

04.06.2018

V Kralupech nad Vltavou proběhla Valná hromada Svazu chemického průmyslu ČR

Dne 24.5.2018 v Technoparku VŠCHT v Kralupech nad Vltavou proběhla Valná hromada SCHP ČR.

Nařízení Komise (EU) 2018/675 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

15.05.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/675 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

V Úředním věstníku bylo zveřejněno nové nařízení Komise, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH).

ECHA zveřejnila překlady nového praktického průvodce pro registranty – Jak postupovat při hodnocení látky

14.05.2018

ECHA zveřejnila překlady nového praktického průvodce pro registranty – Jak postupovat při hodnocení látky

Nový praktický průvodce pro žadatele o registraci „Jak postupovat při hodnocení látky“ vysvětluje, co znamená proces hodnocení látky (SEv), jak jsou chemické látky k hodnocení vybírány a jak jsou následně hodnoceny.

← starší články