Chemické fórum
Dny tepen
VŠCHT

Články označené značkou : Chemie

Konzultační den 15. 3. 2018: IUCLID6 CLOUD

19.02.2018

Konzultační den 15. 3. 2018: IUCLID6 CLOUD

Speciální doplňkový kurz navazující na projekt REACH MSP 2018 bude věnovaný přípravě registrační dokumentace v prostředí IUCLID6 CLOUD.

Poslední výzva pro výrobce chemických látek

17.02.2018

Poslední výzva pro výrobce chemických látek

Od 1. června 2018 budou na trhu EU povoleny pouze látky, které mají platnou registraci nebo jsou osvobozeny od nařízení REACH.

ECHA navrhla sedm látek do přílohy XIV

15.02.2018

ECHA navrhla sedm látek do přílohy XIV

Na seznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 7 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu

Automobil očima chemika: to bylo téma žákovských projektů

13.02.2018

Automobil očima chemika: to bylo téma žákovských projektů

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích hostila ve středu 7. února 2018 soutěž projektů. Čtrnáct týmů základních škol se pokusilo zjistit, jaké uplatnění nachází chemie v automobilovém průmyslu.

Přímá demokracie neexistuje. Hlas lidu nikdy není hlasem lidu

10.02.2018

Přímá demokracie neexistuje. Hlas lidu nikdy není hlasem lidu

Vždy totiž bude hlas lidu hlasem nejšikovnějšího demagoga a manipulátora, který svůj záměr bude umět nejlépe marketingově protlačit.

Aktualizace informací o látkách v IRZ

09.02.2018

Aktualizace informací o látkách v IRZ

V sekci Látky v IRZ byly aktualizovány informace o jednotlivých látkách, za které se ohlašuje do IRZ.

H-věty a P-věty podle nařízení CLP- změny od 1. 2. 2018

05.02.2018

H-věty a P-věty podle nařízení CLP- změny od 1. 2. 2018

Od 1. února 2018 je nutné respektovat změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP), které se týkají klasifikace a označování chemických látek a směsí.

ECHA by občas mohla sestoupit mezi prostý průmysl

01.02.2018

ECHA by občas mohla sestoupit mezi prostý průmysl

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vybrala 236 látek z dokumentace REACH pro screening. Ještě před tím, je ale průmysl vyzván, aby revidoval pro tyto látky své dossiery do 16. 2. 2018. A to je více než šibeniční termín.

Chemická legislativa 2018

19.01.2018

Chemická legislativa 2018

V pražských Holešovicích se 18. 1. 2018 konal další ročník konference Chemická legislativa 2018. Prvního letošního setkání chemiků se účastnili nejen pracovníci státní správy, ale také zástupci firem a podniků z praxe.

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

17.01.2018

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 7 látek SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC) a současně aktualizovala záznam pro bisphenol A. Kandidátský seznam nyní obsahuje 181 látek (zveřejněno ECHA 15. 1. 2018).

← starší články