Káčko
Ekolamp
EGEXPERT

Články označené značkou : Chemie

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

24.04.2019

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Ve Strategii EK pro plasty v oběhové ekonomice z ledna 2018 je několik nepřesností, které je třeba ujasnit. Kromě nejednotnosti ve vykazování statistických údajů toků plastů, nepřesných definic, např. plastů pro jedno použití, recyklací, recyklovatelnosti, je z materiálu patrné přednostní zaměření na aplikace v obalech a využívání plastů po skončení jejich životnosti z tohoto segmentu.

Aktuální Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

24.04.2019

Aktuální Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Manuál je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům), kteří na trh uvádějí nebo dodávají elektrozařízení.

Vnímání plastů německou veřejností je tak špatné, jako ještě nebylo

18.04.2019

Vnímání plastů německou veřejností je tak špatné, jako ještě nebylo

Na tiskové konferenci Plastics Europe Deutschland, konané 28.3.2019 ve Frankfurtu, vystoupil předseda asociace Ruediger Baunemann s prezentací o výsledcích posledního průzkumu veřejného mínění o plastech. Tyto průzkumy se provádějí každoročně od roku 1993.

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

17.04.2019

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

16.04.2019

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.

Partnerská spolupráce napříč odvětvími napomůže recyklovatelnosti větrných turbín

13.04.2019

Partnerská spolupráce napříč odvětvími napomůže recyklovatelnosti větrných turbín

WindEurope a Cefic - Evropská rada pro chemický průmysl - se 4. dubna 2019 sešli v Bilbau, aby diskutovali o cirkulárním designu a recyklovatelnosti větrných turbín.

Vznikla nová chemická recyklační platforma pro Evropu

12.04.2019

Vznikla nová chemická recyklační platforma pro Evropu

Nová nezisková organizace Chemical Recycling Europe vznikla s cílem vytvořit průmyslovou platformu pro vývoj a podporu špičkových technologií pro chemickou recyklaci polymerního odpadu v celé Evropě. Prezidentem Chemical Recycling Europe byl zvolen Carlos Monreal.

Pesticidy a antibiotika znečišťují toky napříč Evropou

11.04.2019

Pesticidy a antibiotika znečišťují toky napříč Evropou

Příroda a lidské zdraví jsou ohroženy, říkají vědci. Ve 29 vodních tocích analyzovaných v 10 evropských zemích bylo zjištěno více než 100 pesticidů a 21 druhů léků. Studie vyzývá ke změně směrem k udržitelnější a méně znečišťující zemědělské činnosti.

Zástupci Ústeckého kraje jednali v Německu o chemickém průmyslu

10.04.2019

Zástupci Ústeckého kraje jednali v Německu o chemickém průmyslu

Zástupci Ústeckého kraje jednali v sousedním Německu s klíčovými představiteli chemického průmyslu. 

Již známe nejlepší Mladé chemiky Moravskoslezského kraje

04.04.2019

Již známe nejlepší Mladé chemiky Moravskoslezského kraje

Letos probíhá již 7. ročník celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. V Moravskoslezském kraji již známe 30 nejlepších Mladých chemiků.

← starší články