Káčko
Ekolamp
VODKA

Akce

Klasifikace směsí

25.dubna 2019, Ostrava

Klasifikace směsí

Praktický kurz klasifikace směsí principem případové studie. Na konkrétních příkladech si ukážeme klasifikace konkrétních směsí.

Dny teplárenství a energetiky 2019

24.- 25.dubna 2019, Hradec Králové

Dny teplárenství a energetiky 2019

25. ročník nejvýznamnější a největší konference v oboru v České republice představí novinky, inovace a zajímavá témata v kontextu aktuálních změn. Na konferenci se bude jednat především o tématech: klimaticko-energetický rámec pro rok 2030, technika a technologie, péče o zákazníka v teplárenství, odpady a jejich energetické využití, ekonomika a legislativa v teplárenství, energetické úspory a akumulace.

4. kurz CHELEPO: CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

24. – 25. dubna 2019, Praha

4. kurz CHELEPO: CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

Odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a obchod „CHELEPO“ je tématicky zaměřený na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž tak i biocidních přípravků.

REACH pro předměty

6. května 2019, Praha

REACH pro předměty

Srozumitelně a lidsky Vám vysvětlíme, jak se v povinnostech orientovat, jak vylepšit stávající systém kontroly u Vás ve firmě a zejména, jak všechny ty povinnosti splnit bez ztráty kytičky v případě kontroly.

Správné označování chemikálií

13.května 2019, Praha

Správné označování chemikálií

Stručný kurz shrnující základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Biocidy trochu jinak

16.května 2019, Praha

Biocidy trochu jinak

Zapomeňte na nudný výklad nařízení o biocidech. Stručně probereme základní principy nařízení a povinnosti dodavatelského řetězce a nejvíce čase věnujeme konkrétním příkladů uvádění biocidů na trh.

Nákup energie v organizacích veřejné správy

16. května 2019, Brno

Nákup energie v organizacích veřejné správy

Seminář o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Dobrá nákupní metoda, obezřetná příprava veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dobře nastavené smluvní vztahy s dodavateli energií. To vše může přinést nemalou finanční úsporu. 

Vodovody a kanalizace 2019

21.- 23. května 2019, Praha

Vodovody a kanalizace 2019

21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy je nejvýznamnějším oborovým setkáním v České republice. Představí nové technologie v oboru a přinese diskuze odborníků na aktuální témata, jakými jsou např. hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, problematika povodní a sucha, ochrana vodních zdrojů, recyklace vyčištěných odpadních vod a hospodaření s kaly, nové technologie v oboru či nová legislativa i dotační politika po roce 2020. Novinkou nadcházejícího ročníku je projekt zaměřený na propojení nabídky a poptávky pracovních příležitostí v oboru s názvem JOB-ka.

Nalejvárna: REACH pro následné uživatele

21. až 23. května 2019, Ostrava

Nalejvárna: REACH pro následné uživatele

Připravili jsme si pro vás speciální třídenní blok kurzů. Říkáme mu „nalejvárna“. Za tři dny získáte ucelený přehled o povinnostech v dodavatelském řetězci, legislativních požadavcích na bezpečnostní list a zaměříme se i na expoziční scénáře. Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny!

Dvoudenní superkurz: Chemická legislativa v praxi a Bezpečnostní list (základní)

28. a 29. května 2019 , Praha

Dvoudenní superkurz: Chemická legislativa v praxi a Bezpečnostní list (základní)

První den bude o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh. Během druhého dne se seznámíte s bezpečnostními listy – legislativními požadavky, praktickými ukázkami a vysvětlením jednotlivých oddílů BL. Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny!

Oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2020 ve formátu PCN

30. května 2019, Praha

Oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2020 ve formátu PCN

Příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP”).

Detergenty

4. června 2019, Praha

Detergenty

Stručný kurz shrnující povinnosti dodavatelského řetězce podle nařízení o detergentech (ES 648/2004).

Klasifikace směsí

10. června 2019, Praha

Klasifikace směsí

Praktický kurz klasifikace směsí principem případové studie. Na konkrétních příkladech si ukážeme klasifikace konkrétních směsí.

Správné označování chemikálií

12. června 2019 , Ostrava

Správné označování chemikálií

Stručný kurz shrnující základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Biocidy trochu jinak

13. června 2019, Ostrava

Biocidy trochu jinak

Legislativní požadavky, označování, veškeré náležitosti a povinnosti při uvádění těchto speciálních směsí na trh, ale hlavně – Případová studie uvádění biocidů na český trh na konkrétním příkladu biocidu.