http://www.dhplegal.com/
DTE2019
EGEXPERT

Akce

Dvoudenní superkurz: Chemická legislativa v praxi a Bezpečnostní list (základní)

5.- 6. března 2019, Praha

Dvoudenní superkurz: Chemická legislativa v praxi a Bezpečnostní list (základní)

První den bude o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh. Během druhého dne se seznámíte s bezpečnostními listy – legislativními požadavky, praktickými ukázkami a vysvětlením jednotlivých oddílů BL. Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny!

CO2 – Source for Chemical Industry and Transport

7. března 2019, Praha

CO2 – Source for Chemical Industry and Transport

Česká technologická platforma biosložek pro dopravu a chemický průmysl, Svaz chemického průmyslu ČR a Technologické centrum Akademie věd ČR vás zvou na národní workshop na téma CO2 jako zdroj pro chemický průmysl, dopravu, energetiku, stavebnictví či zemědělství.

REACH-IT

11.března 2019, Praha

REACH-IT

Vše, co se točí kolem REACH dříve nebo později skončí v jeho digitálním středu: REACH-IT – portálu, který slouží k plnění povinností podle REACH, CLP a dalších předpisů. (Skoro) Každý ho potřebuje, málokdo s ním umí pracovat. Přijdte se to naučit k nám.

Chemické látky a BOZP

12.března 2019, Praha

Chemické látky a BOZP

Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami. Ideální pro všechny, kteří si potřebují rozšířit znalosti o nakládání s chemickými látkami ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Perfektní pro běžné podniky, ale také laboratoře nebo školy.

Správné skladování chemikálií

19.března 2019, Praha

Správné skladování chemikálií

„Máte sklad? A mohla bych ho vidět?“ Až se Vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě. Proto je tu pro Vás kurz, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích.

Novinky v chemické legislativě

21.března 2019, Praha

Novinky v chemické legislativě

Čtete ECHA news? Sledujete sbírku zákonů? Odebíráte aspoň naše novinky? Ne? Možná byste měli, abyste neprošvihli žádnou důležitou novinku v chemické legislativě. Ne nadarmo se v naší branži říká: „čert a zákonodárce nikdy nespí“. Naštěstí pro Vás je tu kurz týkající se všech dostupných novinek a novelizací předpisů, novinek na portálu ECHA a novinek naší české legislativy. V jednom dni. A máte (zase na nějakou dobu) klid.

Dvoudenní superkurz: Klasifikace látek a směsí

26.až 27.března 2019,

Dvoudenní superkurz: Klasifikace látek a směsí

Podrobný dvoudenní kurz klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP (1272/2008), včetně názorných ukázek klasifikací a praktického cvičení. Po našem kurzu budete zvládat klasifikaci Vašich produktů „levou zadní“. Nebo pravou.

Správné skladování chemikálií

2. dubna 2019, Ostrava

Správné skladování chemikálií

„Máte sklad? A mohla bych ho vidět?“ Až se Vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě. Proto je tu pro Vás kurz, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích.

Chemické látky a BOZP

3. dubna 2019, Ostrava

Chemické látky a BOZP

Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami. Ideální pro všechny, kteří si potřebují rozšířit znalosti o nakládání s chemickými látkami ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Perfektní pro běžné podniky, ale také laboratoře nebo školy.

Recycling 2019

4. až 5. dubna 2019, Brno

Recycling 2019

24. ročník mezinárodní konference o recyklaci a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin se bude konat, jako již tradičně, v brněnském hotelu Santon. 

IUCLID6

9. dubna 2019, Praha

IUCLID6

IUCLID – program, který slouží k přípravě registrační dokumentace podle REACH. A nejen k registraci: PPORD, oznámení klasifikace dle CLP, inquiry dossiery a další. V jednom dni se naučíte základy práce s programem a připravíte registrační dossier pro společné podání. Ukážeme si také IUCLID Cloud a proces importu do tohoto online nástroje.

Nalejvárna: REACH pro následné uživatele

16. až 18. dubna 2019,

Nalejvárna: REACH pro následné uživatele

Za tři dny získáte ucelený přehled o povinnostech v dodavatelském řetězci, legislativních požadavcích na bezpečnostní list- který se ve druhém dni naučíte sestavit nebo kontrolovat, včetně všech souvisejících činností. Třetí den se z praktického hlediska zaměříme na expoziční scénáře, jak je číst a jak používat informace v nich obsažené. Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny!

Klasifikace směsí

25.dubna 2019, Ostrava

Klasifikace směsí

Praktický kurz klasifikace směsí principem případové studie. Na konkrétních příkladech si ukážeme klasifikace konkrétních směsí.

Dny teplárenství a energetiky 2019

24.- 25.dubna 2019, Hradec Králové

Dny teplárenství a energetiky 2019

25. ročník nejvýznamnější a největší konference v oboru v České republice představí novinky, inovace a zajímavá témata v kontextu aktuálních změn. Na konferenci se bude jednat především o tématech: klimaticko-energetický rámec pro rok 2030, technika a technologie, péče o zákazníka v teplárenství, odpady a jejich energetické využití, ekonomika a legislativa v teplárenství, energetické úspory a akumulace.

REACH pro předměty

6. května 2019, Praha

REACH pro předměty

Srozumitelně a lidsky Vám vysvětlíme, jak se v povinnostech orientovat, jak vylepšit stávající systém kontroly u Vás ve firmě a zejména, jak všechny ty povinnosti splnit bez ztráty kytičky v případě kontroly.

Správné označování chemikálií

13.května 2019, Praha

Správné označování chemikálií

Stručný kurz shrnující základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Vodovody a kanalizace 2019

21.- 23. května 2019, Praha

Vodovody a kanalizace 2019

21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy je nejvýznamnějším oborovým setkáním v České republice. Představí nové technologie v oboru a přinese diskuze odborníků na aktuální témata, jakými jsou např. hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, problematika povodní a sucha, ochrana vodních zdrojů, recyklace vyčištěných odpadních vod a hospodaření s kaly, nové technologie v oboru či nová legislativa i dotační politika po roce 2020. Novinkou nadcházejícího ročníku je projekt zaměřený na propojení nabídky a poptávky pracovních příležitostí v oboru s názvem JOB-ka.