DOH
ReachSpektrum

Aktuality

Nová antidumpingová pravidla na ochranu pracovních míst a průmyslu v EU

20.11.2017

Nová antidumpingová pravidla na ochranu pracovních míst a průmyslu v EU

Poslanci EP ve středu schválili nařízení o důslednějších pravidlech EU proti dumpingovým a subvencovaným dovozům ze třetích zemí.

IEA přizvala Mexiko, aby se stalo třicátým členem agentury

20.11.2017

IEA přizvala Mexiko, aby se stalo třicátým členem agentury

Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská a stálý představitel České republiky při OECD velvyslanec Petr Gandalovič se zúčastnili ministerského zasedání Řídící rady Mezinárodní energetické agentury, které se uskutečnilo ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 v Paříži pod švédským předsednictvím.

Vodohospodáři čistí vodojemy, které zásobují krajské město pitnou vodou

20.11.2017

Vodohospodáři čistí vodojemy, které zásobují krajské město pitnou vodou

Pracovníci provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí, společnosti ČEVAK a.s., začali tento týden s každoročním čištěním tří hlavních vodojemů, které zásobují pitnou vodou České Budějovice. Jako první přišel na řadu vodojem Hosín, v příštích týdnech se očisty dočkají i vodojemy ve Starých Hodějovicích a Dubičném.

SFŽP aktualizovalo metodické pokyny pro zvýhodněný režim splácení půjček

20.11.2017

SFŽP aktualizovalo metodické pokyny pro zvýhodněný režim splácení půjček

Cílem úprav pokynů je další zvýšení atraktivity půjček pro žadatele, zejména pro obce a města, ale i ostatní subjekty. V případě ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti mohou příjemci získat půjčku na dobu splatnosti přesahující dosavadních 10 let.

Komise spustila nástroj na sledování kvality ovzduší

20.11.2017

Komise spustila nástroj na sledování kvality ovzduší

Evropská komise společně s Evropskou agenturou pro životní prostředí spustila nový index kvality ovzduší.

Jak ČR zvládla krizové situace způsobené povodněmi?

20.11.2017

Jak ČR zvládla krizové situace způsobené povodněmi?

Náměstek ministra životního prostředí Vladimír F. Mana se v peruánské Limě zúčastnil prvního ročníku mezinárodní konference EIDESEA (Konference o obraně, bezpečnosti a životním prostředí). Účastníci setkání se zabývali hrozbami vyvolanými změnami klimatu.

Monitoring průmyslové ekologie | 10. - 15. 11. 2017

19.11.2017

Monitoring průmyslové ekologie | 10. - 15. 11. 2017

Služba pro předplatitele.

Ode dneška do konce roku „jede“ ČR pouze na energii z biomasy

15.11.2017

Ode dneška do konce roku „jede“ ČR pouze na energii z biomasy

Právě 46 dní zbývajících do konce roku symbolicky představuje očekávaný 13% letošní podíl biomasy na spotřebě energie v Česku.

Sanace Ostravských lagun pokračuje

15.11.2017

Sanace Ostravských lagun pokračuje

Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice. V areálu lagun po chemičce Ostramo v Ostravě se rozběhly přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. získala všechna potřebná povolení (EIA a IPPC) a souhlasy ministerstev.

Partnerství SOVAK ČR s Hospodářskou komorou ČR

15.11.2017

Partnerství SOVAK ČR s Hospodářskou komorou ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) dlouhodobě spolupracuje s řadou dalších odborných spolků a sdružení. Logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce s Hospodářskou komorou ČR (HK ČR), zejména na poli legislativní činnosti směřující k podpoře podnikání, bylo začlenění SOVAK ČR jako společenstva přímo pod HK ČR.

← starší články